Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

 • Среда, 19. јун 2013.

  44. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  На седници од 19.јуна, чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава увојили су Предлог да Народна скупштина донесе Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2012.годину, по хитном поступку.

 • Уторак, 18. јун 2013.

  43. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је, на седници одржаној 18. јуна, размотрио Извештај о монетарној политици у 2011. години, који је поднела Народна банка Србије, Извештај о пословању и резултатима рада Народне банке Србије у 2011. години, Извештај о стабилности финансијског система за 2011. годину, који је поднела Народна банка Србије, Полугодишњи извештај Народнe банке Србије о монетарној политици, за период јануар - јун 2012. године, Извештај Савета гувернера Народне банке Србије о раду за 2012. годину, Програм монетарне политике Народне банке Србије за 2013. годину и Финансијски план Народне банке Србије за 2013. годину.

 • Среда, 29. мај 2013.

  42. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику, одржали су заједнo седницу 29. маја, на којој су размотрили стање у привреди Србије у сектору малих и средњих предузећа.

 • Понедељак, 27. мај 2013.

  41. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  На седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, од 27. маја, размотрени су у појединостима предлози закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и о изменама и допунама Закона о акцизама.

 • Среда, 22. мај 2013.

  40. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава су, на седници од 22. маја, размотрили девет предлога закона који су уврштени у дневни ред Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години.

 • Четвртак, 21. март 2013.

  39. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава су на седници од 21. марта утврдили Предлог одлуке о избору председника и шест чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, и упутили Народној скупштини на разматрање.

 • Понедељак, 11. март 2013.

  38. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава су на седници од 11. марта обавили разговор са кандидатима за избор председника и шест чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 • Понедељак, 11. март 2013. у 10:41 часова

  37. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  На седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, одржаној 11. марта, размотрен је и усвојен Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, који је поднела Влада.

 • Петак, 8. март 2013.

  36. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава су на седници одржаној 8. марта утврдили 32 питања за тест за проверу стручне оспособљености из области јавних набавки кандидата за избор председника и шест чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 • Уторак, 5. март 2013.

  35. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је на седници од 5. марта размотрио Извештај о раду Радне групе за утврђивање теста за проверу стручне оспособљености из области јавних набавки и преглед пријава на јавни конкурс и испуњење услова кандидата за избор председника и чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Предлог за одређивање датума за тестирање кандидата за избор председника и чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Будите у току