Најчешћа питања

Одаберите питање


На који начин Служба Народне скупштине води евиденцију о раду народних посланика на седницама Народне скупштине?

Седнице Народне скупштине Републике Србије одржавају се у Великој сали Дома Народне скупштине од 31. марта 2009. године и од тог датума се, у оквиру конференцијског система инсталираног у Дому Народне скупштине, у Служби Народне скупштине води електронска евиденција гласања Народне скупштине (листинзи гласања о предлозима закона у целини доступни су на интернет страници НСРС, за гласања актуелног сазива Народне скупштине).

Од 31. августа 2009. године у функцији је и електронско евидентирање присуства народних посланика седницама Народне скупштине, на основу активиране идентификационе картице у посланичкој јединици.

Електронска евиденција активности народних посланика на седницама парламента заокружена је марта 2010. године, када је активирано и меморисање трајања дискусија народних посланика, председника Владе и министара у Влади на скупштинским седницама.

У току је реализација пројекта интеграције система електронског парламента у постојећи конференцијски систем, чиме ће бити омогућено да се на интернет страници Народне скупштине (www.parlament.rs) објављују и гласања о предлозима закона у појединостима (по амандманима).


Колико је народних посланика на сталном раду у Народној скупштини?

Према подацима Одбора за административно-буџетска и мандантно-имунитетска питања, дана 10. јуна 2014. године на сталном раду у Народној скупштини било је 165 народних посланика.


Колико је државних службеника и намештеника запослено у Служби Народне скупштине?

Дана 17. новембра 2014. године, укупан број запослених био је 410 – од чега на неодређено време 349 а на одређено време 51.

На дан 01. јануара 2014. године укупан број запослених био је 409, од чега на неодређено време 371 а на одређено време 33 запослена - што представља смањење броја запослених државних службеника и намештеника на неодређено време, за 22 запослена.


Ко одлучује о томе да ли ће пензионери који су народни посланици добијати целу плату или само надокнаду на пензију до висине просечног месечног примања народног посланика?

Право на награду, накнаде, трошкове за вршење посланичке дужности и остала примања народних посланика у Народној скупштини, уређује се Законом о примањима народних посланика у Народној скупштини Републике Србије(Сл. гласник РС, Бр. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 и 34/01). У складу са цитираним законом, народни посланик који је у радном односу код другог послодавца, односно који обавља самосталну делатност или је старосни пензионер, опредељује се да ли жели да буде на сталном раду у Народној скупштини или да прима накнаду у висини разлике између пуног износа плате посланика који је ту на сталном раду и зараде коју остварује у радном односу, односно пензије. То чини тако што свој писани захтев за пријем на стални рад у Народну скупштину, односно за остваривање накнаде у висини разлике између пуног износа плате посланика који је ту на сталном раду и зараде коју остварује у радном односу или пензије, подноси Одбору за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања који доноси одговарајућа решења о статусним питањима народних посланика, ако законом није другачије одређено.


Да ли је потребно посебно одобрење припадницима Министарства унутрашњих послова за улазак у просторије Народне скупштине?

Према члану 71. став 2. Закона о Народној скупштини („Сл. гласник РС“, Бр. 9/10), послове унутрашњег обезбеђивања и одржавања реда у згради и просторијама Народне скупштине обављају припадници службе обезбеђења Министарства унутрашњих послова, уз сагласност генералног секретара Народне скупштине. Акти Административног одбора Народне скупштине којима се уређују питања унутрашњег реда у објектима које користи Народна скупштина доступни су на интернет страници Народне скупштине www.parlament.rs.


Колико у просеку кошта дан заседања Народне скупштине у 2014. години?

У периоду од јануара до августа 2014. године дневни варијабилни трошак одржавања седница Народне скупштине износио је 1.437.381 динара.


На који начин народни посланици правдају трошкове доласка на седнице Народне скупштине и њених радних тела приватним возилом?

Служба Народне скупштине води службену евиденцију о присуству народних посланика седницама Народне скупштине и њених радних тела. Такође, народни посланици који на седнице Народне скупштине и њених радних тела долазе сопственим возилом, потписују изјаву којом потврђују да су за долазак на седницу користили сопствено возило, са навођењем података о регистарском броју возила, релацији путовања, броју пређених километара и датуму одржавања седнице Народне скупштине, односно седнице радног тела. На основу службене евиденције коју води Служба Народне скупштине и потписаних изјава народних посланика, Служба Народне скупштине – Одељење за буџетске, финансијско-рачуноводствене и послове јавних набавки, попуњава налог за исплату припадајућих накнада на име народног посланика који садржи: име и презиме народног посланика, основ за исплату накнада трошкова (седница, радно тело), и укупан износ обрачунатих накнада трошкова, који потписују ликвидатор, благајник и народни посланик, коме се врши исплата.


Колика је плата народних посланика?

Плата народних посланика износи 75.886,40 динара нето.*

* По одлуци Административног одбора НСРС, 28 Број:120-295/05 од 03. фебруара 2005. године, за утврђивање основице за обрачун и исплату плата изабраним лицима у Народној скупштини;

На основу члана 6. став 1. Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 108/13) и Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 115/13, 8/14) који ближе уређује начин умањења нето зараде и нето других примања лица које се у складу са наведеним законом сматрају запосленим у јавном сектору, предвиђено је да сва нето примања преко 60.000 динара буду умањена за 20%, а преко 100.000 динара за још 25%. Од 01. јануара 2014. године, почело је са применом наведеног закона.

На основу члана 5. став 1. и члана 9. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014), надлежни одбор је донео Одлуку о умањењу нето основице за обрачун плата народним посланицима.

Из свега наведеног плата народног посланика, која ће се исплаћивати почев од 1. децембра 2014. године, износи: 7.941,60 (нето основица) Х 8,6 (коефицијент) = 68.297,76 динара (нето).Колико износи посланички додатак?

Сви народни посланици имају право на посланички додатак у месечном паушалном износу за вршење посланичке дужности у изборној јединици, у висини од 40 % од пуног износа плате посланика на сталном раду у Народној скупштини.

Посланички додатак је исти за све народне посланике и износи 30.354,00 динара.

Чланом 9. Закона о примањима народних посланика у Народној скупштини, као и одлуком надлежног Одбора, утврђено је право народног посланика на посланички додатак – паушал и он износи 40% плате народног посланика на сталном раду, тако да је у условима по новом Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава - посланички додатак, такође умањен јер ће се од 1. децембра 2014. године обрачунавати по новој, умањеној плати.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
уторак, 28. септембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току