1. октобар 2014. Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

1. октобар 2014. Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Среда, 1. октобар 2014.

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Прву седницу Другог редовног заседања Народне скупштине у 2014. години, за среду, 1. октобар 2014. године, са почетком у 10 часова.


На почетку Другог редовног заседања, државну химну Републике Србије извео је мешовити хор „Абрашевић“.
Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама Закона о јавној својини, који је поднела Влада;
2. Предлог закона о измени Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада;
3. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Други Пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима, који је поднела Влада;
5. Предлог закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме, који је поднела Влада;
6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о узајамној размени и заштити тајних података у области одбране, који је поднела Влада;
7. Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 94 о радним клаузулама јавних уговора, који је поднела Влада;
8. Предлог закона о потврђивању Протокола уз Споразум о стабилизацији и придруживању између Републике Србије, са једне стране и Европских заједница и њихових држава чланица, са друге стране, којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске Европској унији, који је поднела Влада;
9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи, који је поднела Влада;
10. Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка;
11. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка;
12. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Борис Тадић – Нова демократска странка, Заједно за Србију, Зелени Србије.

Народна скупштина је прихватила предлог народног посланика Зорана Бабића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 1, 2, 3. и 4. дневног реда, заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 5. и 6. дневног реда седнице, заједнички јединствени претрес о предлозима закона из тачака 7, 8. и 9. дневног реда седнице и заједнички јединствени претрес о предлозима одлука из тачака 10. и 11. дневног реда седнице.
Народна скупштина је прихватила предлог народног посланика Зорана Бабића да се претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама Закона о јавној својини и Предлогу закона о измени Закона о пореском поступку и пореској администрацији, обави одмах по завршетку начелног претреса тих предлога закона.
Народна скупштина је, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала престанак мандата пре истека времена на које су изабрани, народним посланицима Марији Стевановић, Дражену Јарићу и Дејану Андрејевићу, даном подношења оставке.
Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 1, 2, 3. и 4. дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о изменама Закона о јавној својини, Предлогу закона о измени Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Други Пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима.
Предлоге закона образложила је потпредседница Владе Републике Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички.
До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 1, 2, 3. и 4. дневног реда седнице.

Другог дана, 2. октобра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици др Сулејман Угљанин, др Љиљана Косорић, Ђорђе Стојшић, др Јанко Веселиновић, Борислав Стефановић и Соња Влаховић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 5. и 6. дневног реда седнице. У име предлагача, предложене законе образложио је министар одбране Братислав Гашић.
До краја рада, Народна скупштина је закључила заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о узајамној размени и заштити тајних података у области одбране.

Трећег дана рада , 3. октобра, Народна скупштина започела јепретрес у појединостима из 1. и 2. тачке дневног реда седнице, односно Предлога закона о изменама закона о јавној својини и Предлог закона о измени Закона о пореском поступку и пореској администрацији, које је поднела Влада Републике Србије.

Пре почетка претреса у појединостима, на основу Одлуке Републичке изборне комисије и Извештаја и предлога Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине, потврђени су мандати народним посланицима Бранки Јанковић, Драгану Половини и Горану Младеновићу.

У наставку рада Народна скупштина је водила и закључила претрес у појединостима из тачке 1. и 2. дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес у начелу и појединостима о прве четири тачке дневног реда, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић подсетио је на одредбу члана 87. став 5. Пословника Народне скупштине, према којој председник Народне скупштине може да одреди да Дан за гласање о предлогу закона буде одмах по завршетку претреса тог предлога закона.

Сагласно тој одредби, потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић одредио је петак, 3. октобар 2014. године, у 14.00 часова, као Дан за гласање о тачкама 1, 2. 3. и 4. дневног реда, односно о :

1. Предлогу закона о изменама Закона о јавној својини, који је поднела Влада;

2. Предлогу закона о измени Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада;

3. Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Други Пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;

4. Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима, који је поднела Влада;

Дан за гласање

У Дану за гласање, 3. октобра, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог закона о изменама Закона о јавној својини, Предлог закона о измени Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Други Пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима, који је поднела Влада.

Резултати гласања:


1. Предлог закона о изменама Закона о јавној својини, у целини


2. Предлог закона о измени Закона о пореском поступку и пореској администрацији, у целини


3. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Други Пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој


4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањимаЧетвртог дана рада, 7. октобра, пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Енис Имамовић, Марко Ђуришић, Драган Јовановић, Александар Чотрић, Весна Мартиновић и Драган Шормаз, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о предлозима закона из тачака 7, 8 и 9 дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 94 о радним клаузулама јавних уговора, Предлогу закона о потврђивању Протокола уз Споразум о стабилизацији и придруживању између Републике Србије, са једне стране и Европских заједница и њихових држава чланица, са друге стране, којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске Европској унији и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи.
У име предлагача, предложене законе образложила је министарка грађевинарства, саобраћаја и урбанизма проф. др Зорана Михајловић.
До краја преподневног дела заседања, Народна скупштина је водила и закључила заједнички јединствени претрес о предлозима закона из тачака 7, 8 и 9 дневног реда седнице.
Народна скупштина је започела и закључила заједнички јединствени претрес о предлозима одлука из тачака 10. и 11. дневног реда седнице, односно о Предлогу одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка и Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка. Народна скупштина је водила и закључила претрес и о Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Борис Тадић – Нова демократска странка, Заједно за Србију, Зелени Србије.
У наставку седнице, Народна скупштина је започела и закључила претрес Предлога закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме, у појединостима.
Пошто је Народна скупштина обавила претрес о свим тачкама дневног реда, председавајући седници, потредседник Народне скупштине мр Игор Бечић, одредио је среду, 8 . октобар 2014. године, са почетком у 11 часова као Дан за гласање о тачкама 5 – 12. дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2014. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 8. октобра, Народна скупштина усвојила је, већином гласова народних посланика, Предлог закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о узајамној размени и заштити тајних података у области одбране, Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 94 о радним клаузулама јавних уговора, Предлог закона о потврђивању Протокола уз Споразум о стабилизацији и придруживању између Републике Србије, са једне стране и Европских заједница и њихових држава чланица, са друге стране, којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске Европској унији, и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи, које је поднела Влада.

У Дану за гласање, Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила и Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка, Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Демократска странка и Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Борис Тадић – Нова демократска странка, Заједно за Србију, Зелени Србије.

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника, на које су указивали народни посланици током заседања, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:


5. Предлог закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме, у целини


6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о узајамној размени и заштити тајних података у области одбране, у целини


7. Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 94 о радним клаузулама јавних уговора, у целини


8. Предлог закона о потврђивању Протокола уз Споразум о стабилизацији и придруживању између Републике Србије, са једне стране и Европских заједница и њихових држава чланица, са друге стране, којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске Европској унији, у целини


9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи, у целини


10. Предлог одлуке о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СНС)


11. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (ДС)


12. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (НДС)


Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о тачкама дневног реда, потпредседник Народна скупштине мр Игор Бечић закључио је Прву седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.

Видео (1)

Среда, 1. октобар 2014. | Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години 01.10.2014.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
петак, 4. децембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја