Петак, 29. јун 2007.

Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2007. години

За Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2007. години, које је председник Народне скупштине Оливер Дулић сазвао на Захтев 96 народних посланика, за петак, 29. јун, утврђен је следећи дневни ред:1. Предлог закона о изменама Закона о државним службеницима, који је поднела Влада.За Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2007. години, које је председник Народне скупштине Оливер Дулић сазвао на Захтев 96 народних посланика, за петак, 29. јун, утврђен је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама Закона о државним службеницима, који је поднела Влада.

Народна скупштина је, првог дана рада започела претрес у начелу о Предлогу закона.

Другог дана рада, 3. јула, Народна скупштина Републике Србије наставила је начелну расправу о Предлогу закона о изменама Закона о државним службеницима, који је поднела Влада.

Образлажући Предлог закона, министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић истакао је да се предложеним изменама продужавају рокови за спровођење јавних конкурса ради постављења државних службеника на положај.

Практично, у министарствима, посебним организацијама и органима управе у саставу министарстава, службама Владе и Републичком јавном правобранилаштву 1. јула 2007. године престала би дужност свим лицима која су на дужност постављена према прописима који су се примењивали до ступања на снагу Закона о државним службеницима. Будући да су, према Закону о државним службеницима, положаји радна места на којима државни службеници имају овлашћења и одговорности везане за вођење и усклађивање рада у државном органу, престанак дужности наведених лица озбиљно би угрозио рад поменутих органа и служби, а тиме и функционисање државе.

Предложеним изменама Закона омогућио би се делотворнији рад и спровођење поступка постављења на положаје и у другим државним органима, нагласио је Марковић.

Након обављене начелне расправе, народни посланици закључили су претрес Предлога закона у начелу.

Трећег дана рада, 5. јула, Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама Закона о државним службеницима.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес о Предлогу у начелу и у појединостима, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Милољуб Албијанић је обавестио народне посланике да ће о Дану за гласање бити накнадно обавештени.

Дан за гласање


У Дану за гласање, 13. јула, Народна скупштина је усвојила у целини Предлог закона о изменама Закона о државним службеницима.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање једине тачке дневног реда и одлучивање о њој, председавајући, потпредседник Народне скупштине Радојко Обрадовић је закључио Четврто ванредно заседаљње Народне скупштине Републике Србије у 2007. години.