31. октобар 2018. Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години

31. октобар 2018. Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години

Уторак, 30. октобар 2018.

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Трећу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години за уторак, 30. октобар 2018. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Војислав Шешељ, Мирослав Алексић, Јован Јовановић, Олена Папуга, Марија Јањушевић, Ђорђе Вукадиновић, др Ана Стевановић, Татјана Мацура, Балша Божовић, Маријан Ристичевић, Ивана Динић и проф. др Марко Атлагић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о полицији, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о детективској делатности, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о допуни Закона о заштити од пожара, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о критичној инфраструктури, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о добровољном ватрогаству, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о измени Закона о уређењу судова, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о изменама Закона о парничном поступку, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о заштити података о личности, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о бесплатној правној помоћи, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о лобирању, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о допуни Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, који је поднела Влада;
 18. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;
 19. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;
 20. Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца, који је поднело Државно веће тужилаца;
 21. Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца, који је поднело Државно веће тужилаца;
 22. Предлог одлуке о престанку функције председника Вишег суда у Београду, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 23. Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног суда у Нишу, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 24. Предлог одлуке о престанку функције председника Трећег основног суда у Београду, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и
 25. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска радикална странка.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима аката из тачака 1 - 24.

Другог дана рада, 31. октобра, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима аката из тачака 1 - 24.

Предлоге закона образложили су представници предлагача потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић и министарка правде Нела Кубуровић.

Трећег дана рада, 2. новембра, Народна скупштина наставила је и завршила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 24. дневног реда седнице.

Такође, Народна скупштина обавила је јединствени претрес тачке 25. дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 5. новембра, Народна скупштина je започела и до краја дана водила претрес у појединостима о Предлогу закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.

Петог дана рада, 6. новембра, а пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици др Санда Рашковић Ивић, проф. др Војислав Шешељ, Фатмир Хасани, Олена Папуга, Милија Милетић, др Муамер Бачевац, Зоран Живковић, др Александра Јерков, Бошко Обрадовић и Александар Марковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народни посланици наставили су претрес у појединостима о Предлогу закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.

Председница Народне скупштине Маја Гојковић поздравила је у своје и у име народних посланика министра иностраних послова и међународне сарадње Уједињених Комора Суефа Мохамеда Ел-Аминија, који је са делегацијом пратио део седнице са галерије Велике сале.

До краја дана Народна скупштина водила је претрес у појединостима о Предлогу закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.

Шестог дана рада, 7. новембра, Народна скупштина наставила је претрес у појединостима о Предлогу закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.

Председница Народне скупштине Маја Гојковић поздравила је у своје и у име народних посланика младе дипломате из земаља Азије, Африке, Латинске Америке и Кариба које нису признале самопроглашену независност Косова и Метохије, а који су у званичној посети Републици Србији и који су пратили део седнице са галерије Велике сале.

До краја дана, Народна скупштина завршила је претрес у појединостима о тачкама 1. до 24. дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседник Народне скупштина проф. др Владимир Маринковић, одредио је петак, 9. новембар, са почетком у 10.00 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање народни посланици су већином гласова усвојили Предлог закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о полицији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о детективској делатности, Предлог закона о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу, Предлог закона о допуни Закона о заштити од пожара, Предлог закона о критичној инфраструктури, Предлог закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције, као и Предлог закона о добровољном ватрогаству.

Народни посланици су усвојили Предлог закона о измени Закона о уређењу судова, Предлог закона о изменама Закона о парничном поступку, Предлог закона о заштити података о личности, Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера, Предлог закона о бесплатној правној помоћи, Предлог закона о лобирању, као и Предлог закона о допуни Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа.

На седници је усвојен и Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства изузев предлога да се за судију Основног суда у Прокупљу изабере Дара Тодоровић.

Усвојени су Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства и Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца, који је поднело Државно веће тужилаца

Већином гласова усвојен је Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца, који је поднело Државно веће тужилаца, изузев предлога да се за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми изабере Марко Марковић, као и предлог да се за заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу изабере Микица Карић.

На седници су усвојени и следећи предлози: Предлог одлуке о престанку функције председника Вишег суда у Београду, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу; Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног суда у Нишу, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу; Предлог одлуке о престанку функције председника Трећег основног суда у Београду, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска радикална странка.

У Дану за гласање Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о полицији, у целини

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, у целини

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о детективској делатности, у целини

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу, у целини

7. Предлог закона о допуни Закона о заштити од пожара, у целини

8. Предлог закона о критичној инфраструктури, у целини

9. Предлог закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције, у целини

10. Предлог закона о добровољном ватрогаству, у целини

11. Предлог закона о измени Закона о уређењу судова, у целини

12. Предлог закона о изменама Закона о парничном поступку, у целини

13. Предлог закона о заштити података о личности, у целини

14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера, у целини

15. Предлог закона о бесплатној правној помоћи, у целини

16. Предлог закона о лобирању, у целини

17. Предлог закона о допуни Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, у целини

18. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

19. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

20. Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца

21. Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца

22. Предлог одлуке о престанку функције председника Вишег суда у Београду

23. Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног суда у Нишу

24. Предлог одлуке о престанку функције председника Трећег основног суда у Београду

25. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СРС)

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић закључио је Трећу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години.


Видео (25)

Уторак, 30. октобар 2018. | Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 30.10.2018.(I)

Уторак, 30. октобар 2018. | Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 30.10.2018.(II)

Уторак, 30. октобар 2018. | Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 30.10.2018.(III)

Среда, 31. октобар 2018. | наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 31.10.2018.(I)

Среда, 31. октобар 2018. | наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 31.10.2018.(II)

Прикажи још Преостало видео снимака: 20


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
четвртак, 25. фебруар

Цео календар догађаја