18. новембар 2014. Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

18. новембар 2014. Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Уторак, 18. новембар 2014.

Oсма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Осма седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години, за уторак, 18. новембар 2014. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александра Јерков, Дубравка Филиповски, Иван Карић, Шаип Камбери и Драган Шормаз, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о заштити узбуњивача, који је поднела Влада (број 011-3140/14 од 3. октобра 2014. године)
2. Предлог одлуке о избору јавних тужилаца за апелациона јавна тужилаштва, који је поднела Влада (број 119-1679/14 од 23. маја 2014. године)
3. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства (број 119-3016/14 од 23. септембра 2014. године)
4. Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства (број 119-3702/14 од 14. октобра 2014. године)
5. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства (број 119-3703/14 од 14. октобра 2014. године)
6. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Босне и Херцеговине о изручењу, који је поднела Влада (број 011-3831/14 од 24. октобра 2014. године)
7. Предлог закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, који је поднела Влада (број 501-3244/14 од 8. октобра 2014. године)
8. Предлог закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње, који је поднела Влада (број 400-3887/14 од 29. октобра 2014. године)
9. Предлог закона о потврђивању Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, који је поднела Влада (број 011-3809/14 од 23. октобра 2014. године)
10. Предлог закона о потврђивању Другог амандмана на Уговор о сарадњи између Владе Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита (EUMETSAT), који је поднела Влада (број 011-3859/14 од 27. октобра 2014. године)
11. Предлог закона о запошљавању странаца, који је поднела Влада (број 103-3737/14 од 16. октобра 2014. године)
12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о статусу српских војних меморијала на територији Руске Федерације и руских војних меморијала на територији Републике Србије, који је поднела Влада (број 011-3732/14 од 16. октобра 2014. године).

Народна скупштина усвојила је предлог народног посланика Проф. др Владимира Маринковића да се обави заједнички начелни и јединствени претре о предлозима закона и одлука из тачака 1,2,3,4,5. и 6. дневног реда, заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 7,8,9. и 10. дневног реда и заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона о предлозима закона из тачака 11. и 12. дневног реда седнице.
У преподневном делу рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претре о предлозима закона и одлука из тачака 1,2,3,4,5. и 6. дневног реда, односно о Предлогу закона о заштити узбуњивача, Предлог одлуке о избору јавних тужилаца за апелациона јавна тужилаштва, Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства , Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију и Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Босне и Херцеговине о изручењу.
У име предлагача, предложене законе образложио је министар правде Никола Селаковић.
До краја рада, Народна скупштина је водила и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона и одлука из тачака 1,2,3,4,5. и 6. дневног реда.

Другог дана рада, 19. новембра, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 7, 8, 9. и 10. дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, Предлогу закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње, Предлогу закона о потврђивању Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве и Предлогу закона о потврђивању Другог амандмана на Уговор о сарадњи између Владе Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита (EUMETSAT).

У име предлагача, седници је присуствовала министарка пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић која је образложила предложена законска решења.

Председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић, поздравила је у име народних посланика, и у своје име, ученике Гимназије „Душан Васиљев“ из Кикинде који су пратили део седнице са Галерије Велике сале.

У току рада, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине мр Игор Бечић, обавестио је да део седнице са Галерије Велике сале прате ученици Прве београдске гимназије и поздравио их, у име народних посланика и у своје име.

До краја рада, Народна скупштина је водила и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 7, 8, 9. и 10. дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 20. новембра, Народна скупштина је започела претрес у појединостима о првој тачки дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о заштити узбуњивача.

Пре преласка на рад, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици др Јанко Веселиновић, Риза Халими, Борислав Стефановић и Милован Дрецун, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

До краја дана, Народна скупштина је закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о заштити узбуњивача.

Четвртог дана рада, 24. новембра, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о 11. и 12. тачки дневног реда седнице, односно о Предлогу закона о запошљавању странаца и Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о статусу српских војних меморијала на територији Руске Федерације и руских војних меморијала на територији Републике Србије.
У име предлагача, предложене законе образложио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.

До краја рада, Народна скупштина је водила и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о предлозима закона из тачака 11. и 12. дневног реда седнице.

Петог дана рада, 25. новембра, Народна скупштина је започела претрес у појединостима о предлозима закона из тачака 7, 8, 9. и 10. дневног реда седнице, односно о Предлог закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, Предлог закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње, Предлог закона о потврђивању Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве и Предлог закона о потврђивању Другог амандмана на Уговор о сарадњи између Владе Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита (EUMETSAT).
Пре преласка на рад , председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Драган Јовановић, Иван Карић, Душан Милисављевић и Милован Дрецун, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.
У наставку рада Народна скупштина је закључила претрес у појединостима о предлозима закона из тачака 7, 8, 9. и 10. дневног реда седнице, као и претрес у појединостима предлога закона из тачке 11. дневног реда седнице.
Пошто је Народна скупштина обавила претрес у начелу и појединостима о свим тачкама дневног реда, потпредседник Народне скупштине Константин Арсеновић одредио је уторак, 25. новембар 2014. године, у 16.20 часова, као Дан за гласање о свим тачкама.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 25. новембра Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог закона о заштити узбуњивача.
Народна скупштина усвојила је Одлуке о избору јавних тужилаца за апелациона јавна тужилаштва, Одлуку о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, Одлуку о избору председника судова, као и Одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију.
Већином гласова народних посланика усвојен је Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Босне и Херцеговине о изручењу, Предлог закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и Предлог закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње.
Народна скупштине усвојила је Предлог закона о потврђивању Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, Предлог закона о потврђивању Другог амандмана на Уговор о сарадњи између Владе Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита (EUMETSAT), Предлог закона о запошљавању странаца, као и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о статусу српских војних меморијала на територији Руске Федерације и руских војних меморијала на територији Републике Србије.
У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:


1. Предлог закона о заштити узбуњивача, у целини


2. Предлог одлуке о избору јавних тужилаца за апелациона јавна тужилаштва


3. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију


4. Предлог одлуке о избору председника судова


5. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију


6. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Босне и Херцеговине о изручењу


7. Предлог закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, у целини


8. Предлог закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње, у целини


9. Предлог закона о потврђивању Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве


10. Предлог закона о потврђивању Другог амандмана на Уговор о сарадњи између Владе Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита (EUMETSAT)


11. Предлог закона о запошљавању странаца, у целини


12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о статусу српских војних меморијала на територији Руске Федерације и руских војних меморијала на територији Републике Србије


Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда, председавајућа седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Осму седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2014. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1