Понедељак, 1. фебруар 2016.

84. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава размотрили су, на седници одржаној 1. фебруара, Предлог одлуке о финансијском плану Државне ревизорске институције за 2016. годину, са пројекцијама за 2017. и 2018. годину и Предлог финансијског плана Фискалног савета за 2016. годину, са Предлогом кадровског плана Фискалног савета за 2016. годину.


Председник Савета ДРИ Радослав Сретеновић образложио је члановима Одбора Предлог одлуке о финансијском плану ДРИ за 2016. годину, са пројекцијама за 2017. и 2018. годину. Он је истакао да је ДРИ поднела Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Предлог финансијског плана за 2016. годину у прописаном року, али да су усвајањем Закона о буџету, средства опредељена за ДРИ мања у износу од 90 милиона динара у односу на предложена. Он је оценио да ће се то одразити на број ревизија у 2016. години и на број запослених у ДРИ. Такође, ово ће имати утицаја и на пројекције за 2017. и 2018. годину, додао је Сретеновић.

У расправи која је уследила истакнуто је да је ДРИ једна од најважнијих независних институција, која треба да брине о законитом трошењу буџетских средстава, као и да је у процесу усвајања буџета за 2016. годину утврђено, да због мера штедње, средства која је ДРИ предложила не могу бити обезбеђена. И поред тога потребно је да ДРИ има капацитете у сваком смислу како би адекватно одговорила на нове обавезе које је у наредном периоду очекују, додато је у расправи.

Након расправе, чланови Одбора једногласно су прихватили предлог да Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава да сагласност на финансијски план ДРИ до оног износа који је предвиђен Законом о буџету за 2016. годину.

Владимир Вучковић, члан Фискалног савета образложио је Предлог финансијског плана Фискалног савета за 2016. годину, са Предлогом кадровског плана Фискалног савета за 2016. годину. Он је у образложењу истакао да је Предлог усаглашен са Министарством финансија и да износи око 38 милиона динара, од чега су 32 милиона накнаде и зараде, а остало уобичајени трошкови. Он је додао и да је Фискални савет уважио сугестију Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава да план буде јаснији.

Одбор је једногласно након расправе дао сагласност на Предлог финансијског плана Фискалног савета за 2016. годину, са Предлогом кадровског плана Фискалног савета за 2016. годину.

Чланови Одбора размотрили су оставку коју је на функцију члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки поднео Ристивоје Ђокић, из личних разлога, 23. децембра 2015. године. Чланови Одбора једногласно су утврдили Предлог одлуке о престанку функције члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и одлучили да га упуте Народној скупштини по хитном поступку.

У наставку рада Одбор је једногласно донео Одлуку о покретању поступка за утврђивање предлога за избор два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Такође једногласно, Одбор је одлучио да да претходну писану сагласност за обављање додатне плаћене активности Светлани Ражић, руководиоцу Групе за праћење, надзор и контролу поступака јавних набавки у Управи за јавне набавке.

Седници је председавао председник Одбора Верољуб Арсић, а седници су присуствовали чланови и заменици чланова Одбора Оливера Пешић, Милорад Мијатовић, Драгољуб Зиндовић, Сузана Шарац, Зоран Бојанић, Момо Чолаковић, Милош Тошанић и Горан Ковачевић.


Одбори везани за ову активност

Видео (1)

Понедељак, 1. фебруар 2016. | 84. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 01.02.2016.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6