Понедељак, 28. децембар 2015.

83. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава су, на седници од 28.децембра, упознали су се са налазима из Извештаја о ревизијама које је Државна ревизорска институција спровела током 2015. године.


Председник Савета Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић упознао је чланове Одбора са новинама у институцији ДРИ, посебно истакавши да је ове године први пут ДРИ урадила ревизију финансијских извештаја и пословања политичких странака.

Он је представио Извештај о ревизијама у 2015.години наводећи да је ДРИ урадила 174 извештаја о ревизији, а који обухватају финансијске извештаје, извештаје о правилности пословања, извештаје о сврсисходности. Он је најавио рад ДРИ на два нова извештаја о сврсисходности, и то о оправданости формирања комисија и других тела у Републици Србији и ревизију сврсисходности сопствених прихода корисника буџета. ДРИ је извршила ревизију код 73 субјекта, као и ревизију завршног рачуна буџета Републике Србије, као и ревизију финансијских извештаја три политичке партије. ДРИ је дао 23 позитивна мишљења, 130 мишљења са резервом, 147 мишљења о правилности пословања, као и два негативна и једно уздржано мишљење. Обухваћени подаци из финансијских извештаја износе преко две милијарде динара, као и расходи и издаци у износу од преко 1,9 милијарде динара. Установљено је да код већине субјеката није успостављен систем интерне контроле. Пореска управа и Управа царине нису увеле информационе системе, тако да код ових субјеката постоји исказан нереалан дуг пореских и царинских обвезника. Уочене су неправилности у области доношења буџета у локалним самоуправама и друго. Сретеновић је представио и ефекте ревизија који су подељени у три групе, и то на мере у току ревизије, мере након достављања извештаја и мере по извештајима из претходних година. Председник Савета ДРИ је истакао да је на основу налаза ДРИ, код 21 субјекта, поднела 83 захтева за прекршајни поступак, једну пријаву за привредни преступ, као и 12 кривичних пријава.

У расправи која је уследила чланови Одбора похвалили су Извештај ДРИ, похваљен је пораст броја субјеката ревизије из године у годину, као и поштовање нових стандарда у раду ДРИ, а који су у складу са европском и светском праксом. Такође, истакнуто је да је ДРИ постала једна од водећих институција овог типа у региону. У расправи се говорило и о положају ДРИ у систему, њеном раду, подршци Одбора ради ДРИ, изменама законодавног оквира, и друго.

Седници је председавао председник Одбора Верољуб Арсић, а седници су присуствовали чланови и заменици чланова Одбора Оливера Пешић, Далибор Радичевић, Горан Младеновић, Радмило Костић, Зоран Бојанић, Душица Николић, Момо Чолаковић, Милош Тошанић, Владимир Маринковић и Дејан Раденковић.


Одбори везани за ову активност

Видео (1)

Понедељак, 28. децембар 2015. | 83. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 28.12.2015.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3