Четвртак, 28. јануар 2016.

62. седница Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

На седници одржаној 28. јануара, Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања разматрао је Предлог одлуке о начину и роковима достављања података за утврђивање максималног броја запослених на неодређено време у службама Народне скупштине и независних државних органа, организација и тела, захтев Фискалног савета за давање сагласности за додатно ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима и другим уговорима, захтев Агенције за борбу против корупције за давање сагласности за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о делу, као и усмеравање средстава из Фонда солидарности Народне скупштине.


Пре преласка на рад, на предлог председника Одбора дневни ред је допуњен тачком Разматрање Одлуке Републичке изборне комисије о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини.

Републичка изборна комисија донела је Одлуку да се упражњено посланичко место, услед престанка мандата народном посланику Милану Кораћу, изабраном са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - "Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС)", додели Слободану Величковићу.

Чланови Одбора одлучили су да предложе Народној скупштини да констатује потврђивање мандата новом народном посланику.

Одбор је размотрио Предлог одлуке о начину и роковима достављања података за утврђивање максималног броја запослених на неодређено време у службама народне скупштине и независних државних органа.

Председник Одбора Зоран Бабић навео је да је чланом 5. став 1. тачка 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору утврђена надлежност Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања за доношење одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у службама Народне скупштине, Заштитника грађана, Повереника за заштиту равноправности, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Државне ревизорске институције, Агенције за борбу против корупције, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Комисије за заштиту конкуренције, Комисије за хартије од вредности, Фискалног савета, Регулаторног тела за електронске медије и Агенције за енергетику Републике Србије, на предлог тих органа. Бабић је рекао да су Предлогом одлуке утврђени начин и рокови достављања податка који су Одбoру потребни ради доношења појединачних одлука о максималном броју запослених у наведеним државним органима, организацијама и телима за сваку календарску годину закључно са 2018. годином. Он је додао да је тачком 2. Предлога одлуке прописана обавеза да образложени предлог за утврђивање максималног броја запослених за сваку календарску годину подносе у року од 45 дана од дана доношења прописа о буџету Републике Србије, а тачком 3. је између осталог предвиђено да се обавезно достављају подаци о одобреним финансијским и кадровским плановима за сваки орган појединачно.

Председник Одбора предложио је да се рок из тачке 2. Предлога одлуке продужи са 45 на 55 дана како би сви независни и државни органи, организације и тела, као и службе Народне скупштине имали довољно времена да се о томе изјасне

Чланови Одбора усвојили су Предлог одлуке о начину и роковима достављања података за утврђивање максималног броја запослених на неодређено време у службама народне скупштине и независних државних органа, са изменом у тачки 2. која се односи на продужење рока са 45 на 55 дана.

Члан Фискалног савета Владимир Вучковић образложио је захтев Фискалног савета за давање сагласности за додатно ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима и другим уговорима и истакао да је реч о обнови уговора већ ангажованих лица.

Чланови Одбора одлучили су да дају тражену сагласност на захтев Фискалног савета за додатно ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима и другим уговорима и то за ангажовање десет лица по уговору о привременим и повременим пословима, додатно радно ангажовање по основу уговора о делу, до четири пута у 2016. години за два лица и ангажовање интерног ревизора за једну ревизију до 30 дана, у току 2016. године.

Одбор је размотрио и захтев Агенције за борбу против корупције за давање сагласности за додатно радно ангажовање лица, који је образложио Милан Пребирачевић из Агенције за борбу против корупције. Он је навео да је Агенција поднела захтев за ангажовање једног лица по основу уговора о привременом и повременим вршењу послова и за ангажовање три лица по основу уговора о делу.

Чланови Одбора одлучили су да дају тражену сагласност Агенцији за борбу против корупције за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о делу.

У наставку седнице, чланови Одбора донели су Одлуку о усмеравању новчаних средстава из Фонда солидарности Народне скупштине у износу од 75.127,57 динара у Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији.

Чланови Одбора утврдили су и списак налепница за паркирање А-I и А-II.

Седници је председавао Зоран Бабић, председник Одбора, а присуствовали су чланови Одбора др Весна Ракоњац, Ђорђе Милићевић, Александар Марковић, проф. др Љубиша Стојмировић, др Обрад Исаиловић, др Драгана Баришић, Биљана Хасановић Кораћ, мр Александра Јерков, др Дарко Лакетић, Петар Петровић, Милисав Петронијевић, Саша Максимовић и Катарина Ракић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Четвртак, 28. јануар 2016. | 62. седница Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања 28.01.2016.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4