Четвртак, 24. јануар 2019.

61. седницa Oдбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

На седници одржаној 24. јануара, чланови Одбора размотрили су Одлуку Републичке изборне комисије о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.


Одбор је, поступајући у складу са одредбама члана 199. Пословника Народне скупштине, извршио увид у Одлуку Републичке изборне комисије и уверења о избору народних посланика Немање Радојевића, Војина Биљића и Андријане Аврамов, изабраних са Изборне листе ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ и утврдио да су подаци о избору народних посланика истоветни са подацима из Одлуке Републичке изборне комисије, чиме су се стекли услови за потврђивање мандата именованим народним посланицима, те предлаже да Народна скупштина по пријему овог извештаја, констатује потврђивање мандата новоизабраним народним посланицима Немањи Радојевићу, Војину Биљићу и Андријани Аврамов.

Одбор је размотрио и већином гласова усвојио оставке које су на функцију народног посланика поднеле Ивана Стојиљковић и Љибушка Лакатош. Одбор је утврдио да је подношењем оставки народних посланица Иване Стојиљковић и Љибушке Лакатош наступио случај из члана 88. став 1. тачка 2. Закона о избору народних посланика, у коме се подношење оставке наводи као један од разлога за престанак мандата народном посланику пре истека времена на који је изабран, те се предлаже да Народна скупштина констатује престанак мандата именованим народним посланицима.

У наставку седнице, чланови Одбора су размотрили обавештења заменика генералног секретара Народне скупштине о изрицању мера одржавања реда народном посланику Балши Божовићу на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години, одржаној 28. новембра 2018. године и донео решење о кажњавању народног посланика новчаном казном у висини од 10 одсто основне плате народног посланика, у износу од 7.673,26 динара.

Одбор је размотрио и обавештење заменика генералног секретара Народне скупштине о изрицању мера одржавања реда народном посланику Бошку Обрадовићу на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години, одржаној 28. новембра 2018. године и донео решење о кажњавању народног посланика новчаном казном у висини од 10 одсто основне плате народног посланика, у износу од 7.673,26 динара.

Чланови Одбора размотрили су и обавештење заменика генералног секретара Народне скупштине о изрицању мера одржавања реда народним посланицима Душану Петровићу, Бошку Обрадовићу, Балши Божовићу и др Санди Рашковић Ивић на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години, одржаној 4. децембра 2018. године и донео решење о кажњавању народних посланика новчаном казном у висини од 10 одсто основне плате народних посланика, у износу од 7.673,26 динара.

Такође, Одбор је размотрио и обавештење заменика генералног секретара Народне скупштине о изрицању мера одржавања реда народним посланицима Зорану Живковићу, Радославу Милојичићу и Марку Ђуришићу на Четвртој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години, одржаној 5. децембра 2018. године и донео решење о кажњавању народних посланика новчаном казном у висини од 10 одсто основне плате народних посланика, у износу од 7.673,26 динара.

Чланови Одбора размотрили су и донели Одлуку о висини основице за обрачун и исплату платe за председника Републике, народне посланике и именована лица у Служби председника Републике и Служби Народне скупштине и сходно томе:

– Утврђује се основица за обрачун и исплату плате председника Републике у нето износу од 8.922,39 динара, са припадајућим порезом и доприносом за обавезно социјално осигурање.
– Утврђује се основица за обрачун и исплату плата народних посланика у нето износу од 8.922,39 динара, са припадајућим порезом и доприносом за обавезно социјално осигурање.
– Утврђује се основица за обрачун и исплату плата именованих лица у Служби председника Републике у нето износу од 3.033,92 динара, са припадајућим порезом и доприносом за обавезно социјално осигурање.
– Утврђује се основица за обрачун и исплату плата именованих лица у Служби Народне скупштине у нето износу од 3.033,92 динара, са припадајућим порезом и доприносом за обавезно социјално осигурање.
– Основица из тач. 1–4. ове одлуке примењиваће се почев од обрачуна и исплате плате за јануар 2019. године.

Одбор је размотрио предлог заменика генералног секретара Народне скупштине за постављење државног службеника на положај помоћника генералног секретара Народне скупштине – руководилац Сектора за опште послове и руководилац Сектора за оперативно-техничке послове и информационе технологије. Одбор је већином гласова донео Решење о постављењу Марине Шуковић на положај помоћника генералног секретара Народне скупштине – руководилац Сектора за опште послове постави и Решење о постављењу Дариа Кукоља на положај помоћника генералног секретара Народне скупштине – руководилац Сектора за оперативно-техничке послове и информационе технологије, на период од 5 година. Такође, Одбор је донео решење о продужењу статуса вршиоца дужности за период од 6. јануара 2019. године до доношење решења о постављењу на положај поменутих лица.

На крају седнице, Одбор је донео Одлуку о усмеравању средстава из Фонда солидарности Народне скупштине, која износе 121.911,44 динара, и већином гласова чланова Одбора одлучили да се поменута средства уплате у корист Епархије рашко-призренске, Манастир Грачаница, као помоћ народним кухињама.

Седници је председавао председник Одбора др Александар Мартиновић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова: Душица Стојковић, Стефана Миладиновић, Бранимир Јовановић, Момо Чолаковић, Верољуб Матић, др Александра Јерков, Петар Петровић, Александар Марковић, Јелена Мијатовић и др Дарко Лакетић.

Седници је присуствовао и заменик генералног секретара Бранко Маринковић.


Одбори везани за ову активност

Видео (1)

Четвртак, 24. јануар 2019. | 61. седница Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања 24.01.2019.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31