Петак, 30. новембар 2018.

60. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава су, на седници одржаној 30. новембра 2018. године, размотрили у појединостима више предлога закона који су на дневном реду Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2018. години.


На Предлог закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања поднето је укупно поднет 521 амандман. Влада и Одбор нису прихватили ни један од предложених амандмана.

На Предлог царинског закона народни посланици поднели су 45 амандмана, од којих су Влада и Одбор прихватили 4 амандмана.

На Предлог закона o буџету Републике Србије за 2019. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2019. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину народни посланици поднели су 177 амандмана, Одбор и Влада су прихватили један амандман. Остале амандмане Влада и Одбор нису прихватили. На члан 8. Предлога закона Влада је поднела један амандман, које је Одбор једногласно прихватио. Током седнице поднета су и два одборска амандмана и то на члан 1. и 8. Предлога закона, које је прихватио и представник предлагача министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић.

Народни посланици поднели су пет амандмана на Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему поднето је пет амандмана ,од којих Влада и Одбор нису прихватили ни један амандман.

На Предлог закона о царинској служби поднето је 12 амандмана, од којих Одбор и Влада нису прихватили ни један предложени амандман.

Од 14 амандмана поднетих на Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавној својини Влада и Одбор, нису прихватили ни један од предложених амандмане.

На Предлог закона о измени Закона о републичким административним таксама народни посланици поднели су два амандмана, од којих ни један није прихваћен од стране Владе и Одбора.

Од 10 амандмана које су народни посланици поднели на Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, Влада и Одбор нису прихватили ни један од понуђених амандмана.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији поднето је укупно 13 амандмана, које Влада и Одбор нису прихватила.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу народни посланици поднели су осам амандмана. Влада и Одбор нису прихватила ни један амандман.

На Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу народни посланици поднели су 19 амандмана, од којих ни један није прихваћен од стране Владе и Одбора.

Влада и Одбор нису прихватили ни један од 88 амандмана које су народни посланици поднели на Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану.

Народни посланици поднели су четири амандмана на Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, од којих су Влада и Одбор прихватила два амандмана.

Од 29 амандмана које су народни посланици поднели на Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Влада и Одбор нису прихватила ни један амандман.

Од 32 амандмана које су народни посланици поднели на Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Влада и Одбор нису прихватила ни један амандман.

Народни посланици поднели су 15 амандмана на Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, од којих ни један није прихваћен од стране Владе и Одбора.

Од поднетих 14 амандмана на Предлог закона о накнадама за коришћење јавних добара, Влада и Одбор прихватили су четири амандмана. Остале амандмане Одбор и Влада нису прихватили.

Народни посланици поднели су укупно девет амандмана на Предлог закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Влада и Одбор прихватили су један амандман, док су остали амандмани нису прихваћени.

Народни посланици поднели су шест амандмана на Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa ad Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац – Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза). Влада и Одбор нису прихватила ни један амандман.

Седници је председавала председница Одбора др Александра Томић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Горан Ковачевић, Зоран Бојанић, Момо Чолаковић, Србислав Филиповић, Ђорђе Косанић, Душан Бајатовић, Соња Влаховић , Оливера Пешић, Тања Томашевић Дамњановић, проф. др Владимир Маринковић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Петак, 30. новембар 2018. | 60. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 30.11.2018.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4