Понедељак, 2. децембар 2013.

57. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава су, на седници од 2. децембра, размотрили у начелу Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014. годину и пореске законе који су предложени за дневни ред Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години.


Предлоге закона образложио је представник предлагача, министар финансија Лазар Крстић, а оцену Предлога закона о буџету Републике Србије за 2014. годину и Фискалне стратегије за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, дао је и председник Фискалног савета Србије Павле Петровић.
Током расправе о предложеним пореским законима и Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, чланови Одбора изнели су различита мишљења о ефектима ових предлога закона, о њиховој финансијској ефикасности и социјалној одговорности.
Након дуже расправе, чланови Одбора усвојили су у начелу Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, Предлог закона о изменама Закона о порезу на додату вредност, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлог закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника, Предлог закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору, Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу и Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Репубичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2014. годину.
Чланови Одбора су усвојили и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013.годину и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне служба за запошљавање за 2013. годину, које је поднела Влада.
На седници Одбора је констатован и престанак функције члана Савета гувернера Народне банке Србије мр Ивана Николића.
На предлог члана Одбора Божидара Ђелића, Одбор је одлучио да се, пре расправе у начелу о Предлогу закона о буџету за 2014. годину на пленарној седници, одржи седница Одбора на којој ће са представницима Републичког фонда за здравствено осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Националне службе за запошљавање, чланови Одбора размотрити предвиђена буџетска издвајања за њих за наредну годину.

Седници је председавала Весна Ковач, председница Одбора.


Одбори везани за ову активност

Видео (1)

Понедељак, 2. децембар 2013. | 57. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 02.12.2013.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2