Понедељак, 29. октобар 2018.

47. седница Одбора за европске интеграције

Одбор за европске интеграције је, на седници одржаној 29. октобра 2018. године, размотрио у начелу Предлог закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Предлог закона о критичној инфраструктури, Предлог закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције, Предлог закона о заштити података о личности и Предлог закона о бесплатној правној помоћи.


Представница Министарства унутрашњих послова представила је Предлог закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, који се налази у националном програму за усвајање правних тековина ЕУ и предвиђен је за усвајање у четвртом кварталу 2018. године. Усклађивање ће се вршити фазно, а по усвајању закон ће бити прослеђен Европској комисији на мишљење ради информисања. Предлогом закона успоставља се јединствени механизам у области цивилне заштите и врши се усклађивање са директивом ЕУ 2007/60 и одлуком 1313/213.

Након расправе, чланови Одбора прихватили су, већином гласова, Предлог закона у начелу.

Предлог закона о критичној инфраструктури, такође је представила представница Министарства унутрашњих послова, која је истакла да је у питању потпуно нов закон и који је усклађен са једном директивом ЕУ. Предлог закона се односи на утврђивање мреже критичне инфраструктуре у Републици Србији, односно, на системе који служе за снабдевање грађана, као што су водовод, топловод и друго.

Након расправе, чланови Одбора прихватили су Предлог закона у начелу.

Предлог закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције такође је представила представница Министарства унутрашњих послова која је истакла да се на њему радило дуго и да се нада да ће се његовим доношењем решити нагомилани проблеми. Предлог закона се односи на жигосање оружја произведеног у Републици Србији и усклађује се са тзв. Бриселском конвенцијом која није дозвољавала извоз оружја са жигом Завода у Крагујевцу који се једини од времена СФРЈ бавио тиме. Предлог закона представља правни оквир да Завод прерасте у Агенцију, чиме се стичу услови да Србија постане чланица ЦИП-а. Предлогом закона врши се усклађивање са директивом 447/91 која се односи на савет о контроли и набавци оружја.

Након расправе, чланови Одбора прихватили су Предлог закона у начелу.

Предлоге закона о заштити података о личности и о бесплатној правној помоћи представиле су представнице Министарства правде.

Предлог закона о заштити података о личности доноси се ради усклађивања са релевантним прописима ЕУ, имајући у виду да је важећи Закон у Србији донет пре 10 година, као и да је ЕУ у том периоду променила своје директиве и уредбе које се односе на заштиту података о личности.

Предлог закона о бесплатној правној помоћи доноси се након 10 година његовог припремања. Планиран је Акционим планом за Поглавље 23 и представља прелазно мерило у преговорима.

Након расправе, чланови Одбора прихватили су, у начелу, оба предлога закона.

Седници је председавала заменица председника Одбора Елвира Ковач, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Звонимир Ђокић, Весна Марковић, Дубравка Филиповски, Душица Стојковић, Драган Шормаз, Крсто Јањушевић, др Муамер Бачевац, Гордана Чомић и Вера Јовановић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Понедељак, 29. октобар 2018. | 47. седница Одбора за европске интеграције 29.10.2018.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5