Уторак, 27. новембар 2018.

37. седница Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације

На седници одржаној 27. новембра, чланови Одбора разматрали су Предлог закона о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, Предлог закона о допуни Закона о комуналним делатностима и Предлога закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.


Предлог закона о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима образложила је Оливера Стевић, представница Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, истакавши да је Народна скупштина 4. децембра 2015. године, усвојила Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, са циљем унапређења безбедности саобраћаја на путевима као и безбедности и здравља посаде возила која управља возилима дозвољене масе преко 305 тона и аутобусима. Изменама и допунама постојећег закона прави се правни амбијент за надоградњу постојећег система дигиталних тахографа, односно ствара се правни основ Агенцији за безбедност саобраћаја, као телу овлашћеном за издавање картица за тахографе, за издавање картица за тахографе друге генерације. Такође, овим законом мењају се казнене одредбе што је последица даљег усаглашавања националних прописа са прописима ЕУ. Пооштрена је казнена политика, уместо казне у распону предвиђена је новчана казна за све прекршаје правних лица и предузетника.

Доношењем овог закона додатно ће се усагласити законодавство Републике Србије са правом ЕУ.

Предлог закона о допуни Закона о комуналним делатностима образложила је Биљана Миладиновић представница Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, истакавши да се допуном овог закона омогућава прописан начин организовања послова јавног сектора у обављању комуналних делатности као што су снабдевање водом за пиће и градски и приградски превоз путника тролејбусима и трамвајима, тако да правна лица из јавног сектора могу да склапају уговоре са другим приватним и јавим лицима за обављање појединих послова из оквира комуналних делатности, у циљу унапређења и превазилажења проблема који се тичу поменуте области.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова образложила је Бојана Јакшић Ковачевић из Републичког геодетског завода, истакавши да су разлози за доношење овог закона усклађивање са најновијим имплементираним решењима Закона о електронској управи и Законом о општем управном поступку, као и прецизирање неких одредби Закона и усклађивање са потребом праксе, у циљу повећања ефикасности и ажурности катастра непокретности.

Након краће расправе, чланови Одбора су, већином гласова, предложили Народној скупштини да прихвате предлоге закона у начелу.

Седници је председавала председница Одбора Катарина Ракић, а присуствовали су чланови и заменици чланова Одбора Ивана Николић, Ивана Стојиљковић, Далибор Радичевић, Владимир Орлић, Огњен Пантовић, Јасмина Каранац, Стефана Миладиновић, Драган Јовановић и Снежана Б. Петровић.


Одбори везани за ову активност

Видео (1)

Уторак, 27. новембар 2018. | 37. седница Одбора за просторно, планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације 27.11.2018.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
уторак, 11. август
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја