Четвртак, 20. септембар 2018.

31. седница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

Чланови Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику су на седници од 20. септембра 2018. године размотрили више предлога закона о потврђивању одлука, споразума и протокола који ће се наћи на дневном реду Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву.


Чланови Одбора прихватили су већином гласова предлог председнице Одбора да се обави обједињена расправа о свим предлозима закона, које су образложили представници предлагача, представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства финансија и Министарства рударства и енергетике.

Предлог закона о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 1/2018 о измени Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о дефиницији појма "производи са пореклом" и методама администрaтивне сарадње и Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 2/2018 о измени Анекса IV Споразума о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о олакшавању трговине представила је Оливера Јоцић, в.д. помоћница министра трговине, туризма и телекомуникација. Она је истакла да је основна идеја доношења Предлога закона да се направи зона трговине производа са пореклом и олакша трговање међу земљама које имају потписане споразуме о слободној трговини. Такође, овим Предлогом закона се врши и измена анекса споразума како би се олакшала трговина међу чланицама ЕФТА. Циљ је да се олакша и убрза трговинска размена и смање трошкови трговине.

Вера Јанковић, из сектора туризма Министарства трговине, туризма и телекомуникација образложила је Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у облaсти туризма између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније. Она је навела да је Споразум потписан 15. маја 2018. године, имајући у виду да је важећи споразум потписан још 2005. године и указала се потреба за његовим иновирањем са циљем побољшања билатералних односа Србије и Албаније. Такође, потенцијала за развој туризма има, али Србија нема детаљан увид у туристички промет са Албанијом и од овог Предлога закона очекује се биља статистика као и размена података у области туризма.

Предлог закона о потврђивању Додатног протокола 5 уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи и Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2015 усвојене 26. новембра 2015. године о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013, у вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3, усвојене 20. новембра 2013. године, представила је Татјана Станић из Министарства финансија наводећи да се и овим Предлогом, потврђују два акта, а разлози за његово доношење су отклањање препрека у трговини међу ЦЕФТА странама и олакшавање трговине. Протоколом 5 поједностављује се контрола и формалности приликом царињења и других инспекцијских послова на царини и омогућава међусобно признавање овлашћених привредних субјеката у ЦЕФТА региону. Одлуком 3 уводи се пуна контрола порекла и укида институт тзв. забране повраћаја за материјале намењене за производњу производа намењених извозу.

Срђан Стевић из Министарства трговине, туризма и телекомуникација представио је Предлог закона о потврђивању Протокола I Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске и Протокола III о трговини услугама Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске. Он је навео да је основни Споразум из 2010. године, и да су резултати његове примене позитивни, имајући у виду да је до данас наш извоз у Турску порастао осам ипо пута. Нов Споразум потписан је 30. јануара 2018. године и он Протоколом 1 подиже степен либерализације трговне прехрамбеним и пољопривредним производима на турско тржиште, уз преференцијалну стопу царине, док Протокол 3 проширује трговину услугама и омогућава да се међусобно отворе тржишта услуга у многим пољима.

Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити улагања, образложила је Оливера Јоцић, в. д. помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација, која је навела да су односи две земље у узлазној путањи, што даје простора за додатна улагања. Две државе споразумеле су се да се заокружи институцијални оквир за узајамне инвестиције, те се приступило потписивању споразума нове генерације, којим се гарантује национални третман улагачима и третман повлашћене нације.

Олга Антић Миочиновић из Министарства рударства и енергетике образложила је Предлог закона о потврђивању Протокола о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију од 13. октобра 2012. године. Првобитни споразум је потписан за снабдевање гасом само Републике Србије 2012. године, међутим Србија има обавезу да свој законодавни оквир усклади са ЕУ директивама, те је било потребно да се потпише и Протокол који би то омогућио са чиме се руска страна сагласила. Протокол је потписан 19. децембра 2017. године, руска страна га је већ ратификовала, тако да гас неће бити за намену само у Републици Србији.

Предлог закона о потврђивању Споразума о економској, трговинској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Државе Катара образложила је Невена Субашић из Министарства трговине, туризма и телекомуникација и истакла да је разлог за његово доношење намера да се развијају област трговине и економске сарадње. До сада Србија и Катар нису имали овакав вид институционалне сарадње. Споразум је потписан 7. јануара 2016. године, а посебну важност у њему има формирање мешовитих међувладиних тела и комисија које ће пратити унапређење билатералне сарадње двеју држава.

Образлажући Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аргентине о трговини и економској сарадњи и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о трговинско-економској сарадњи Невена Субашић из Министарства трговине, туризма и телекомуникација навела је да поменути споразуми подразумевају исто што и Споразум са Државом катар, с тим што је Споразум са Аргентином потписан на њихову иницијативу имајући у виду да је аргентинска страна радила ревизију претходно потписаног Споразума са Србијом.

Предлога закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области туризма образложила је Вера Јанковић из Министарства трговине, туризма и телекомуникација и навела да је намењен привлачењу већег броја грчких туриста у нашу земљу. Њиме се ставља ван снаге Споразум из 1959. године. Овај Споразум даје добре сигнале за потенцијал за привлачење грчких туриста, има имајући у виду да је у 2017. години забележен пораст броја грчких туриста за 9,1 одсто, као и да пружа шансу за развој туризма специјалних услуга.

По обављеној расправи, чланови Одбора прихватили су све предлоге закона.

Седници је председавала председница Одбора Снежана Б. Петровић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора, и то: Снежана Р. Петровић, Горица Гајић, Студенка Ковачевић, Зоран Бојанић, проф. др Владимир Маринковић, др Александра Томић, Томислав Љубеновић, Ана Чарапић, Милимир Вујадиновић, Станислава Јаношевић и Снежана Пауновић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Четвртак, 20. септембар 2018. | 31. седницa Oдбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику 20.09.2018.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2