Седнице одбора ван седишта Народне скупштине

Суботица

Уторак, 24. септембар 2013.

30. седница Одбора за заштиту животне средине

Одбор за заштиту животне средине одржао је, 24. септембра на Палићу, седницу заједно са Одбором за пољопривреду, шумарство и водопривреду, уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ).


24. септембар 2013. Седница Одбора за заштиту животне средине заједно са Одбором за пољопривреду, шумарство и водопривреду

24. септембар 2013. Седница Одбора за заштиту животне средине заједно са Одбором за пољопривреду, шумарство и водопривреду

На седници два одбора дискутовало се о загађењу пољопривредног земљишта и загађењу водених токова у Републици Србији.
Представник Управе за пољопривредно земљиште Владица Бајић рекао је да је проблем загађења пољопривредног земљишта актуелан у целој Европи. Овај проблем регулисан је Законом о пољопривредном земљишту, рекао је Бајић, а контрола стања земљишта обавља се једанпут годишње. Бајић је представио резултате истраживања базираног на испитивању садржаја тешких метала у земљишту и, сумирајући резултате тог истраживања, навео да највећи део земљишта није загађен. Члановима два одбора указао је на проблеме закишељавања и заслањивања земљишта на територији Војводине. У свом излагању навео је и да смањење хумуса и климатске промене такође доводе до деградације земљишта, као и пепелишта термоелектрана и употреба пестицида.
Чланови два одбора додатно су се интересовали за стање пољопривредног земљишта и упутили питања представницима Министарства која се односе на концентрацију тешких метала у земљи поред саобраћајница и указали на потребу сарадње са другим институцијама у смислу испитивања загађености земљишта.
Представници Покрајинског секретаријата за пољопривреду и шумарство указали су на потребу пошумљавања Војводине, јер је само 6 одсто земљишта под шумама и да је потребно пошумљавање од 14 одсто. Неопходна је јасна државна политика за решавање овог проблема, као и дефинисање јасних критеријума за учешће на тендеру, навели су представници овог Секретаријата.
Члан градског већа Суботице, интересовао се да ли је урађена анализа земљишта на садржај радиоактивних елемената, а председница Одбора за заштиту животне средине Милица Војић Марковић интересовала се колико често се контролоше земљиште, да ли се примењују мере и да ли се прате резултати спровођења ових мера.
Члан Одбора за заштиту животне средине Иван Карић указао је на потребу да се више говори о генетски модификованој храни и затражио тачне податке о загађењу.
О загађењу водених токова у Србији говорио је директор Агенција за заштиту животне средине Небојша Вељковић који је представио податке из овогодишњег извештаја. Резултати вишегодишњег мониторинга показују да се вредности крећу у оквиру дозвољених граница, али када се се издвоје одређена водна подручја, закључује се да најслабији квалитет имају воде и канали река Војводине. Вељковић је наве да 83 одсто узорака вода са територије Војводине има лош квалитет, као и да се од десет најзагађенијих водотокова, њих седам налази у Војводини. Вељковић је предложио да стање воде језера Палић такође треба да буде обухваћено Извештајем о стању животне средине.
На седници је покренуто питање пољопривредника који се налазе у заштићеним пољопривредним добрима и указано да пољопривредна политика и политика заштите животне средине треба ближе да сарађују по овим питањима.
Члан Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Љубан Панић рекао је да локална самоуправа нема капацитет да се сама избори са проблемом загађења језера Палића, као и да је за његову санацију потребан дугорочан план и стратегија.
У раду седнице су осим чланова два одбора и представника Управе за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Агенције за заштиту животне средине, учествовали и представници локалне самоуправе Суботице, невладиног сектора – Архус центра Суботица и Центра за екологију и одрживи развој из Суботице.
Заједнички закључци седнице два одбора биће усвојени на једној од наредних седница
Седници је председавала Милица Војић Марковић, председница Одбора.

Суботица: Фото галерија

Остале седнице овог одбора

Петак, 23. јул 2021. 12. седницa Oдбора за заштиту животне средине Чачак Има фотографија Има видео снимака
Петак, 4. јун 2021. Осма седница Одбора за заштиту животне средине Сремска Митровица Има фотографија Има видео снимака
Четвртак, 23. март 2017. Пета седница Одбора за заштиту животне средине Нови Сад Има фотографија Има видео снимака
Петак, 10. октобар 2008. Трећа седница Одбора за заштиту животне средине Панчево

Обратите се одбору Народне скупштине

Попуните формулар и пошаљите поруку

Уколико желите да се обратите неком од одобра Hародне скупштине, попуните формулар приказан испод са неопходним подацима и кликните на дугме Пошаљи.

**Од три понуђена контакта (телефон, адреса и e-mail адреса) обавезно је попунити барем један.

Порука може имати максимално 1000 карактера.

Поља обележена звездицом (*) су неопходна да бисте послали формулар.

Седнице одбора ван седишта Народне скупштине се организују и ова подстрана је израђена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.
Ставови и садржај на овој подстрани не представљају нужно становиште УНДП и СДЦ.