Петак, 1. јун 2018.

28. седница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

На седници, одржаној 1. јуна 2018. године, чланови Одбора разматрали су, у начелу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима и Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају, које је поднела Влада.


Душан Вучковић, в.д. помоћника министра привреде образложио је Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, истакавши да је поступку израде Предлога наведеног закона претходила анализа спровођења у пракси постојећих законских решења, али и коментара и сугестија, како домаћих, тако и страних субјеката. На пољу европских интеграција (Поглавље 6), Вучковић је навео да су овим Предлогом закона извршена усклађивања са правним тековинама Европске уније из области корпоративног права. Такође је, као најзначајније измене, навео да је предвиђено да чланови друштва са ограниченом одговорношћу, који поседују или заступају 10 одсто (уместо досадашњих 20 одсто) удела друштва, могу да сазову седницу друштва, али и да је, уједно, предвиђено да један или више чланова друштва који поседују или заступају најмање 5 одсто (уместо досадашњих 10 одсто) удела у основном капиталу друштва, могу писменим обавештењем друштву допунити дневни ред седнице скупштине.

Вучковић је истакао да су овим предлогом закона допуњене одредбе којима се уређује право акционара на дивиденду, тако што је одређен рок за исплату дивиденде који не може бити дужи од шест месеци од дана доношења одлуке о исплати дивиденде. Такође је истакао да се сада појачава и пооштрава значај критеријума ликвидности акција, као и да је омогућено да приликом електронске регистрације оснивања друштва, у електронском документу, оверу потписа на оснивачком акту, замени квалификовани електронски потпис чланова друштва, чиме се елиминишу трошкови оснивача за оверу потписа.

Драган Угрчић, в.д. помоћника министра привреде, образложио је Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају и истакао, као најзначајније измене, пре свега, ефикасније и сигурније намирење потраживања поверилаца по основу уговора о финансијском обезбеђењу и других уговора који су уређени Законом о финансијском обезбеђењу, али и усклађивање домаћег законодавства са правним тековинама Европске уније и то Директивом о финансијским колатералима.

У наставку седнице, чланови Одбора су већином гласова усвојили, у начелу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима и Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају, које је поднела Влада.

Седници је председавала председница Одбора Снежана Б. Петровић, а присуствовали су и остали заменици и чланови: др Александра Томић, Студенка Ковачевић, Наташа Ст. Јовановић, Јелена Мијатовић, Бранислав Михајловић, Иван Манојловић, Зоран Бојанић, Драгомир Карић и проф. др Владимир Маринковић.Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Петак, 1. јун 2018. | 28. седница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику 01.06.2018.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
четвртак, 6. октобар

Цео календар догађаја