Понедељак, 1. јул 2013.

25. седница Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

На седници Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику одржаној 1. јула, чланови Одбора разматрали су Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 1 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, који је поднела Влада.


Предлог закона члановима Одбора представила је Драгана Ратковић, шеф Одсека у Сектору за међународну сарадњу Министарства финансија и привреде. Она је истакла да су изменама предвиђеним у тексту Анекса бр. 1, за надгледање и спровођење Споразума, у делу који се односи на изградњу моста Земун-Борча, задужени Министарство финансија и град Београд, као и да је обезбеђено увођење царинских и пореских олакшица на промет добара и услуга и на увоз добара који се врши у оквиру спровођења овог пројекта.
Након краће расправе, чланови Одбора су већином гласова усвојили Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 1 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине.

Седници је председавала др Александра Томић, председница Одбора.


Одбори везани за ову активност