Уторак, 13. новембар 2012.

21. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

На седници од 13.новембра, чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава размотрили су више извештаја независних државних органа, као и предлоге закона о изменама и допунама Царинског закона и о потврђивању Уговора између Републике Србије и Владе Државе Палестине о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак.


Финансијски извештај и извештај о пословању Комисије за хартије од вредности за 2011.годину и Извештај независног ревизора „IEF“d.o.o. Београд представио је Зоран Ћировић, председник Комисије. Комисија је у претходној години остваривала приходе од накнада по тарифнику, и као и до сада, није приходовала из средстава буџета Републике Србије. Расходи Комсије у највећем делу су зараде, затим нематеријални расходи и расходи на чланарине у међународним асоцијацијама, као и пројектни трошкови. Комисија је остварила приход у износу од 160.401.620,80 динара, док је имала расходе у износу од 160.165.387,54 динара. Добит у износу од 236.233,26 динара представља средства статусних резерви.
У расправи која је уследила чланове Одбора занимала је посебно структура расхода Комисије, зараде запослених, с обзиром на њихову заступљеност на расходној страни, као и усклађивање зарада са одредбама Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.
Након расправе чланови Одбора констатовали су да је потребно да Комсија допуни Извештај, о коме ће се Одбор накнадно изјаснити.
У наставку седнице чланови Одбора размотрили су Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона, који је укратко представио представник Министарства финансија и привреде Предраг Алексић.
Након расправе, у којој је највише било речи о разлозима за ступање овог Предлога закона на снагу у јануару 2013.године и доношењу потпуно новог царинског закона, чланови Одбора прихватили су Предлог закона.
Чланови Одбора размотрили су и прихватили Извештај о раду Агенције за осигурање депозита за 2011.годину, који је представила Лидија Петровић, в.д. председника Агенције. Размотрен је и Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2011.годину, који је представио председник Савета ДРИ Радослав Сретеновић, указавши на основне резултате рада као што су извршене ревизије код 47 субјеката, уз давање 536 препорука. Чланове Одбора занимало је да ли субјекти ревизије поштују препоруке ДРИ и отклањају неправилности које су уочене, у ком обиму су неправилности отклоњене, као и на који начин ДРИ врши контролу. Након расправе Одбор је прихватио Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2011.годину.
Чланови Одбора размотрили су и Извештај о пословању Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности за 2011.годину и Извештај независног ревизора за 2011.годину, који је представила в.д. директора Регистра Вида Узелац. У претходној години Регистар је обрадио преко 8.000 предмета и уписао преко 5,3 милиона акционара у Централни регистар, регистроване су све емитоване хартије од вредности издате у Републици Србији. Укратко су предсављени приходи и расходи у 2011.години, након чега је Извештај и усвојен.
До краја седнице чланови Одбора размотрили су и Извештај о пословању Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за период од 1.јануара до 31.децембра 2011.године. Саша Јовановић, в.д. директора Корпорације истакао је представљајући Извештај да је Корпорација осигурала укупно 64.858 стамбених кредита вредности 2,4 милијарде евра, од чега је највећи број из 2008.године. У 2011.години остварена је добит од 928 милиона динара, од чега је 50 одсто уплаћено у буџет Републике Србије. У расправи чланови Одбора интересовали су се за начине остваривања и расподеле добити Корпорације, као и за ризике, имајући у виду пад цена некретнина, након чега је Извештај прихваћен.
Чланови Одбора су прихватили и Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Владе Државе Палестине о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и одлучили да Одбор буде организатор презентације рада Агецније за привредне регистре народним посланицима.
Седници је председавала Весна Ковач, председница Одбора.


Одбори везани за ову активностПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
субота, 4. април
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја