Уторак, 26. март 2019.

19. седница Одбора за здравље и породицу

На седници, одржаној 26. марта, чланови Одбора размотрили су Предлог закона о здравственом осигурању, Предлог закона о здравственој заштити, Предлог закона о предметима опште употребе, Предлог закона о изменама и допунама Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци, које је поднела Влада у начелу.


Одбор је обавио заједнички начелни претрес о предлозима закона, које је члановима образложио државни секретар Министарства здравља Берислав Векић. Основни разлог за доношење новог закона о здравственом осигурању јесте унапређење система здравственог осигурања, речено је на седници. Извршено је усклађивање са другим прописима који утичу на организацију у спровођење обавезног здравственог осигурања из области рада, лекова и медицинских средстава, заштите становништва од заразних болести, спорта, управног поступка, инспекцијских надзора, као и из области заштите података о личности. Овим законом уређује се систем осигурања у потпуности, што подразумева обавезно здравствено осигурање, тако и добровољно здравствено осигурање, што до сада није био случај. Проширене су и основе осигурања из обавезног здравственог осигурања, уведена је доплата за здравствене услуге, лекове, медицинску рехабилитацију и медицинска средства. Унапређен је поступак контроле закључених уговора поводом остваривања права на здравствену заштиту, као и поступак централизованих јавних набавки, прецизније је уређен поступак арбитраже, поступак именовања, односно разрешења органа управљања Републичког фонда за здравствено осигурање, а предложена су и већа овлашћења Министарства у делу нормативне активности.

Предлог закона о здравственој заштити има за циљ да одговори на потребе прилагођавања система здравствене заштите унапређењу реформи здравства. Овим законом, између осталог, јасно је одређена друштвена брига за здравље становништва на нивоу Републике, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, послодавца и појединца. Раздвојена је друштвена брига на нивоу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.

Предложеним законским решењем о предметима опште употребе отклониће се недоречености и нејасноће важећег Закона о здравственој исправности предмета опште употребе, те ће се омогућити усклађивање ове области са законодавством ЕУ, у знатној мери. Такође, новим законским решењем замениће се важећи прописи у овој области, који су на одређени начин институционално застарели са аспекта њихове ефикасне примене, те недовољно усаглашени и неусаглашени са новим научним сазнањима у области.

Oснoвни тeкст Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци неопходно је ускладити са урeдбама које прeдстaвљajу прaвни oквир Eврoпскe униje зa супстанце које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци, односно прекорсора. Изменама и допунама Закона о прекурсорима постиже се виши степен усаглашености са стандардима ЕУ, са крајњим циљем функционисања тржишне економије и основног принципа ЕУ – слободног кретања робе. Предложено законско решење је израз усклађивања са међународним обавезама које произлазе из ратификованих међународних уговора – на првом месту Споразума о стабилизацији и придруживању.

Након образложења чланови Одбора прихватили су предлоге закона у начелу.

Седници је председавао председник Одбора др Дарко Лакетић, а присуствовали су и чланови и заменици чланова Одбора др Даница Буквић, др Муамер Бачевац, Радослав Јовић, прим. др Милован Кривокапић, др Драгана Баришић, др Светлана Николић Павловић, др Десанка Репац, проф. др Милан Кнежевић, др Љубица Мрдаковић Тодоровић и др Данијела Стојадиновић.


Одбори везани за ову активност

Видео (1)

Уторак, 26. март 2019. | 19. седница Одбора за здравље и породицу 26.03.2019.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2