Понедељак, 6. фебруар 2023.

15. седница Одбора за уставна питања и законодавство

На седници одржаној 6. фебруара, чланови Одбора за уставна питања и законодавство размотрили су у појединостима Предлог закона о судијама.


На овај предлог закона поднето је укупно 284 амандмана. Одбор је оценио да амандмани на члан 51. Предлога закона, који је поднео народни посланик Миодраг Гавриловић и на члан 114. Предлога закона, који су заједно поднели народни посланици Селма Кучевић, Енис Имамовић, Александар Оленик и Шаип Камбери, нису у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

Одбор је утврио и да су по садржини истоветни амандмани које су поднели посланици ПГ Народна странка, и то на члан 84. Предлога закона, који су заједно поднели народни посланици Мирослав Алексић, Владимир Гајић и Стефан Јанковић и заједно поднели народни посланици Славица Радовановић, Ђорђе Станковић и Санда Рашковић Ивић.

Одбор је оценио да су сви остали амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

Одбор је размотрио и амандмане поднете на Предлог закона о уређењу судова. На овај предлог закона поднета су 204 амандмана. Одбор је оценио да није у складу са Уставом и правним системом Републике Србије амандман на члан 97, који су заједно поднели народни посланици Селма Кучевић, Енис Имамовић, Александар Оленик и Шаип Камбери, док су остали амандмани поднети на овај предлог закона у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о јавном тужилаштву поднето је 314 амандмана. Одбор је оценио да нису у складу са Уставом и правним системом Републике Србије следећи амандмани: амандман на члан 18, који су заједно поднели народни посланици Радомир Лазовић, Биљана Ђорђевић, Роберт Козма, Јелена Јеринић и Ђорђе Павићевић, затим на члан 18, који су заједно поднели народни посланици Мариника Тепић, Борко Стефановић, Јелена Милошевић, Далибор Јекић, Данијела Грујић, Ђорђо Ђорђић, Жељко Веселиновић, Владимир Обрадовић, Марија Лукић, Татјана Пашић, Славиша Ристић, Натан Албахари, Анна Орег, Павле Грбовић и Јанко Веселиновић, на члан 18, који су заједно поднели народни посланици Зоран Лутовац, Драгана Ракић, Небојша Новаковић, Ксенија Марковић и Срђан Миливојевић, на члан 18, који су заједно поднели народни посланици Милош Јовановић, Дејан Шулкић, Предраг Марсенић, Зоран Сандић, Милоратка Бојовић и Зоран Стојановић. Такође, Одбор је оценио да нису у складу са Уставом и правним системом Републике Србије ни амандмани поднети на члан 19, који су заједно поднели народни посланици Мариника Тепић, Борко Стефановић, Јелена Милошевић, Далибор Јекић, Данијела Грујић, Ђорђо Ђорђић, Жељко Веселиновић, Владимир Обрадовић, Марија Лукић, Татјана Пашић, Славиша Ристић, Натан Албахари, Анна Орег, Павле Грбовић и Јанко Веселиновић, на члан 54, који су заједно поднели народни посланици Мариника Тепић, Борко Стефановић, Јелена Милошевић, Далибор Јекић, Данијела Грујић, Ђорђо Ђорђић, Жељко Веселиновић, Владимир Обрадовић, Марија Лукић, Татјана Пашић, Славиша Ристић, Натан Албахари, Анна Орег, Павле Грбовић и Јанко Веселиновић, на члан 83, који су заједно поднели народни посланици Небојша Зеленовић, Александар Јовановић, Небојша Цакић, Јелена Калајџић, Ђорђе Микетић, Никола Нешић, Миланка Николић и Данијела Несторовић, као и на члан 154, који су заједно поднели народни посланици Селма Кучевић, Енис Имамовић, Александар Оленик и Шаип Камбери.

Одбор је, у складу са чланом 163. став 2. Пословника Народне скупштине, одбацио амандман којим се после члана 38а додаје нови члан 38б и амандман којим се после члана 38б додаје нови члан 38в, које су заједно поднели народни посланици Мариника Тепић, Борко Стефановић, Јелена Милошевић, Далибор Јекић, Данијела Грујић, Ђорђо Ђорђић, Жељко Веселиновић, Владимир Обрадовић, Марија Лукић, Татјана Пашић, Славиша Ристић, Натан Албахари, Анна Орег, Павле Грбовић и Јанко Веселиновић, имајући у виду да је чланом 161. став 4. Пословника Народние скупштине утврђено да подносилац амандмана не може сам или заједно са другим народним посланицима да поднесе више амандмана на исти члан предлога закона.

Одбор је оценио да су сви остали амандмани поднети на Предлог закона у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

Народни посланици су на Предлог закона о Високом савету судства поднели 180 амандмана. Одбор је оценио да нису у складу са Уставом и правним системом Републике Србије амадман на члан 44, који су заједно поднели Зоран Лутовац, Драгана Ракић, Небојша Новаковић, Ксенија Марковић и Срђан Миливојевић, на члан 44, који су заједно поднели народни посланици Тамара Миленковић Керковић, Бошко Обрадовић, Борко Пушкић, Милован Јаковљевић, Иван Костић и Радмила Васић, на члан 44, који су заједно поднели народни посланици Радомир Лазовић, Биљана Ђорђевић, Роберт Козма, Јелена Јеринић и Ђорђе Павићевић, на члан 44, који је поднео народни посланик Мирослав Алексић, на члан 44, који су заједно поднели народни посланици Марко Ристић, Милица Ђурђевић Стаменковски, Никола Драгићевић, Драган Николић, Драгана Миљанић, Страхиња Ерац, Зоран Зечевић и Бојана Букумировић, на члан 44, који су заједно поднели народни посланици Данијела Несторовић, Небојша Зеленовић, Александар Јовановић, Небојша Цакић, Јелена Калајџић, Ђорђе Микетић, Никола Нешић и Милинка Николић и на члан 70, који су заједно поднели народни посланици Селма Кучевић, Енис Имамовић, Александар Оленик и Шаип Камбери.

Одбор је оценио да су сви остали амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о Високом савету тужилаштва народни посланици поднели су 198 амандмана. Одбор је оценио да нису у сладу са Уставом и правним системом Републике Србије амандман на члан 44, који су заједно поднели народни посланици Марко Ристић, Милица Ђурђевић Стаменковски, Никола Драгићевић, Драган Николић, Драгана Миљанић, Страхиња Ерац, Зоран Зечевић и Бојана Букумировић, затим амандман на члан 44, који је поднео народни посланик Миодраг Гавриловић, затим амандман на члан 44, који су заједно поднели народни посланици Владимир Гајић, Ивана Парлић и Стефан Јовановић, на члан 44, који су заједно поднели народни посланици Радомир Лазовић, Биљана Ђорђевић, Роберт Козма, Јелена Јеринић и Ђорђе Павићевић, на члан 44, који су заједно поднели народни посланици Данијела Несторовић, Небојша Зеленовић, Александар Јовановић, Небојша Цакић, Јелена Калајџић, Ђорђе Никетић, Никола Нешић и Милиника Николић, на члан 44, који су заједно поднели народни посланици Зоран Лутовац, Драгана Ракић, Небојша Новаковић, Ксенија Марковић, Срђан Миливојевић и Ненад Митровић, као и амандман на члан 70. Предлога закона, који су заједно поднели Селма Кучевић, Енис Имамовић, Александар Оленик и Шаип Камбери.

Одбор је, у складу са чланом 163. став 2. Пословника Народне скупштине одбацио амандман на члан 44. став 1, који су заједно поднели народни посланици Мариника Тепић, Борко Стефановић, Јелена Милошевић, Далибор Јекић, Данијела Грујић, Ђорђо Ђорђић, Жељко Веселиновић, Владимир Обрадовић, Марија Лукић, Татјана Пашић, Славиша Ристић, Натан Албахари, Анна Орег, Павле Грбовић и Јанко Веселиновић, јер је чланом 161. став 4. Пословника утврђено да подносилац амандмана не може сам или заједно са другоим народним посланицима да поднесе више амандмана на исти члан предлога закона.

Одбор је такође, у складу са истим чланом Пословника Народне скупштине, одбацио и амандмане на чланове 71, 73. и 94, које су заједно поднели народни посланици Мариника Тепић, Борко Стефановић, Јелена Милошевић, Далибор Јекић, Данијела Грујић, Ђорђо Ђорђић, Жељко Веселиновић, Владимир Обрадовић, Марија Лукић, Татјана Пашић, Славиша Ристић, Натан Албахари, Анна Орег, Павле Грбовић и Јанко Веселиновић, из разлога што Предлог закона има 70. чланова.

Одбор је оценио да су сви остали амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама Закона о Уставном суду народни посланици поднели су два амандмана, за које је Одбор оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

Одбор је оценио да је у складу са Уставом и правним системом Републике Србије и свих 16 амандмана, које су народни посланици поднели на Предлог закона о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала.

Такође, Одбор је оценио да је у складу са Уставом и правним системом Републике Србије и један амандман, који је поднет на Предлог закона о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине.

Народни посланици поднели су четири амандмана на Предлог закона о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције. Одбор је оценио да амандман на члан 1. Предлога закона, који је поднео народни посланик Маријан Ристичевић, није у складу, а да су остала три поднета амандмана у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На крају седнице, Одбор је оценио да су два амандмана поднета на Предлог закона о изменама Закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

Седници је председавала председница Одбора Јелена Жарић Ковачевић, а присуствовали су и чланови и заменици чланова Одбора: др Угљеша Мрдић, Сања Бранковић Јефић, Оља Петровић, Зоран Томић, Павле Грбовић, Љубинко Ђурковић, Дубравка Краљ, Сања Лакић, др Жика Бујуклић, Ненад Митровић, Срђан Симић и Владимир Гајић, као и народни посланик Бошко Обрадовић, који није члан Одбора.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Понедељак, 6. фебруар 2023. | 15. седница Одборa за уставна питања и законодавство 06.02.2023.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
недеља, 10. децембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја