Среда, 25. фебруар 2015.

14. седница Одбора за контролу служби безбедности

На седници одржаној 25. фебруара, Одбор за контролу служби безбедности размотрио је Предлог плана рада Одбора за 2015. годину и Предлог извештаја о извршеном надзору над радом служби безбедности у 2014. години.


Одбор је већином гласова усвојио Предлог плана рада Одбора за 2015. годину, којима је између осталог, планирано да Одбор у 2015. години обави дводневну контролу дирекција Војнобезбедносне агеције, Безбедносно-информативне агенције и Војнообавештaјне агенције.
Чланови Одбора су усвојили и Предлог извештаја о извршеном надзору над радом служби безбедности у 2014. години.Одбор је оценио, приликом разматрања шестомесечних извештаја о раду служби безбедности, да све три службе безбедности Републике Србије раде у складу са законом и у оквиру својих надлежности и задатака. Такође, сва релевантна сазнања, процене и анализе о безбедносним изазовима, ризицима и претњама су правовремено достављене свим надлежним државним органима.
Вршећи надзорне посете и контролу рада, чланови Одбора су установили да није било пропуста приликом примене посебних поступака и мера за тајно прикупљање података. Том приликом, службе безбедности су показале конструктиван и отворен приступ омогућивши члановима Одбора увид у комплетну документацију.
Чланови Одбора сматрају да је неопходно изменити постојећу законску регулативу како би, поред три службе безбедности, Одбор вршио контролу и над осталим државним органима и институцијама које примењују посебне мере за тајно прикупљање података којима се задире у Уставом загарантована права и слободе грађана, као што је Служба за борбу против организованог криминала Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Србије.
Одбор истиче да је од нарочитог значаја за националну безбедност што брже доношење Закона о информационој безбедности и израда Стратегије сајбер безбедности. Одбор оцењује да је неопходно у најкраћем року доставити Народној скупштини на разматрање и усвајање предлог Закона о информационој безбедности, којим би се регулисало питање информационе безбедности тајних података.
Одбор указује на непрецизност појединих законских решења која у великој мери отежавају рад служби безбедности. С тим у вези, потребно је у што краћем року донети све подзаконске акте, неопходне за спровођење Закона о електронским комуникацијама и обезбедити њихову потпуну примену. Такође, потребно је у циљу заштите идентитета оперативаца Војнообавештајне агенције, сходно потребама у оквиру оперативних активности, омогућити издавање личних докумената, добијање докумената по посебно прописаним процедурама. Потребно је преиспитати организацијско-формацијску структуру Војнобезбедносне агенције са аспекта повећања бројног стања припадника Војнобезбедносне агенције. Примећено је да државни органи и институције у ширем смислу треба да прилагоде унутрашње акте о систематизацији радних места и предвиде безбедносну проверу одговарајућег степена тајности за лица која на било који начин рукују тајним подацима.
Имајући у виду да Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије представља својеврсни lex specialis у односу на друге законе, Одбор сматра да је потребно да Народна скупштина да аутентично тумачења одредби чл. 3, 15. и 16. тог закона, у складу и по процедури са Пословником Народне скупштине, у циљу прецизирања места и улоге Народне скупштине у систему контроле служби безбедности, обзиром на то да се већ дужи временски период јавности презентира да су Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности па и Државна ревизорска институција овлашћени да у потпуности врше контролу над радом служби безбедности, односно да њихова овлашћења превазилазе надлежности Народне скупштине.
Одбор сматра да је неопходно доношење Закона о увозу, производњи и промету средстава и опреме за тајно прикупљање података. Због непостојања оваквог закона, моћне домаће и стране компаније и привредна друштва несметано на тржишту набављају опрему за тајно прикупљање података што угрожава Уставом загарантована права и слободе грађана и безбедност земље.

Седници је председавао Момир Стојановић, председник Одбора.


Одбори везани за ову активност

Видео (1)

Среда, 25. фебруар 2015. | 14. седница Одбора за контролу служби безбедности 25.02.2015.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3