Понедељак, 2. децембар 2019.

133. седница Одбора уставна питања и законодавство

На седници Одбора одржаној 2. децембра, чланови Одбора размотрили су, у појединостима, више предлога закона, који су уврштени на дневни ред Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине


На Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, поднето је укупно 14 амандмана, Одбор је оценио да су сви амандмани у складу с Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, поднето је укупно 23 амандмана, од којих поднети амандман на члан 15. Предлога закона није у складу с Уставом и правним системом Републике Србије, док сви преостали јесу.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, поднето је укупно 17 амандмана, Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, поднет је укупно 31 амандман, од којих је Одбор одбацио поднети амандман на члан 12. Предлога закона, док су преостали амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, поднето је 23 амандмана, Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, поднето је укупно 37 амандмана, од којих је Одбор одбацио два амандмана, док је преостале оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, поднет је један амандман, Одбор је оценио да је поднети амандман у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, поднето је укупно 11 амандмана, Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, поднето је 12 амандмана, Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, поднето је седам амандмана, Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, поднето је четири амандмана, Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, поднето је четири амандмана, Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, поднето је укупно пет амандмана, Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, поднето је пет амандмана, Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о агенцијском запошљавању, поднето је укупно 67 амандмана, Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

Седници је председавао Ђорђе Комленски, председник Одбора, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Александра Мајкић, Живан Ђуришић, Весна Марковић, Србислав Филиповић, Бојан Торбица, др Балинт Пастор, Петар Петровић и Милена Ћорилић.


Одбори везани за ову активност

Видео (1)

Понедељак, 2. децембар 2019. | 133. седница Одбора за уставна питања и законодавство 02.12.2019.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
недеља, 20. септембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја