Петак, 16. децембар 2022.

12. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

На 12. седници, одржаној 16. децембра 2022. године, чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава размотрили су Извештај о раду Агенције за спречавање корупције за 2021. годину.


Извештај је представио Драган Сикимић, директор Агенције за спречавање корупције истакавши да је буџет Агенције за 2021. годину износио 290.646.000,00 динара, а уз ребаланс буџета укупно 299,897.000,00 динара, од чега је 65,86 одсто утрошено на зараде запослених и текуће трошкове. Извршење буџета у 2021. години износило је 282.156.312,85 динара или 94,08 одсто одобрених средстава. Такође, Агенција је и приходовала у корист буџета Републике Србије од спровођења обука за лобисте у износу од 1.447.560,00 динара и Прекршајног суда у Београду у износу од 1.957.000,00 динара. Имајући у виду да је година извештајног периода била кризна, Агенција је кризни буџет претворила у развојни у сарадњи са другим домаћим органима и организацијама, као и међународним партнерима, којима се доказала као кредибилан партнер, закључио је Сикимић.

Након расправе, чланови Одбора утврдили су већином гласова Предлог Закључка којим се предлаже Народној скупштини да прихвати Извештај о раду Агенције за спречавање корупције за 2021. годину.

У наставку седнице, након заједничког јединственог претреса, Одбор је већином гласова дао сагласност на Предлог измена финансијског плана Комисије за контролу државне помоћи за 2022. годину и на Предлог измена финансијског плана Комисије за контролу државне помоћи за 2023. годину, које је образложио Лука Милошевић, секретар Комисије за контролу државне помоћи.

Давање сагласности Одбора на ове предлоге измена финансијских планова неопходни су ради њиховог усклађивања са Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину и са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину, којима су умањена средства Комисији за контролу држане помоћи и то, ребалансом за 2022. годину у износу од 717.000,00 динара, те укупан буџет Комисије за 2022. годину износи 86.252.000,00 динара, а буџетом за 2023. годину укупна средстава су са планираних 114.910.000,00 динара смањена на 94.060.000,00 динара.

На крају седнице, председник Верољуб Арсић обавестио је чланове Одбора да је за 26. и 27. децембар 2022. године планирано одржавање седнице Одбора ван седишта Народне скупштине и то у Сомбору, као и одржавање седнице Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције.

Седници је председавао председник Одбора Верољуб Арсић, а седници су присуствовали следећи чланови и заменици чланова Одбора: Ана Белоица, мр Светлана Милијић, Тијана Давидовац, др Ненад Митровић, Милица Обрадовић, Александар Југовић, проф. др Владимир Обрадовић, Мирослав Алексић, Бојана Букумировић, Небојша Зеленовић, Војислав Вујић, Драган М. Марковић, др Душан Бајатовић и др Александра Томић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Петак, 16. децембар 2022. | 12. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 16.12.2022.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1