Уторак, 1. децембар 2020.

11. седницa Oдбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

На седници одржаној 1. децембра 2020. године, чланови Одбора размотрили су Одлуку Републичке изборне комисије о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.


Одбор је констатовао да су престанком мандата народним посланицима Aнамарији Вичек и Атили Јухас изабраних са Изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор остала упражњена посланичка места у Народној скупштини, у складу са одредбом члана 88. Закона о избору народних посланика.

Одбор је, поступајући у складу са одредбама члана 199. Пословника Народне скупштине, извршио увид у Одлуку Републичке изборне комисије и уверења о избору народних посланика Розалији Екрес и Даниелу Ђивановићу, изабраних са Изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор и утврдио да су подаци о избору народних посланика истоветни са подацима из Одлуке Републичке изборне комисије, чиме су се стекли услови за потврђивање мандата именованим народним посланицима.

Чланови Одбора су једногласно предложили Народној скупштини да одмах по пријему овог извештаја, констатује потврђивање мандата новоизабраним народним посланицима Розалији Екрес и Даниелу Ђивановићу.

Седници је председавао председник Одбора др Александар Мартиновић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Угљеша Марковић, др Драгана Баришић, Лука Кебара, Бранимир Јовановић, Адам Шукало, Марина Рагуш, Виолета Оцокољић, Бранимир Спасић, Соња Влаховић, Ђорђе Милићевић и Ивана Николић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Уторак, 1. децембар 2020. | 11. седница Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања 01.12.2020.