Среда, 11. децембар 2019.

100. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава су, на седници од 11. децембра, размотрили у појединостима Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности.


На Предлог закона поднето је 15 амандмана, које Влада и Одбор нису прихватили.

У наставку седнице размотрено је више предлога закона предложених за дневни ред Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2019.години.

Чланови Одбора прихватили су предлог председнице Одбора да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 2. до 9. и заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 10. до 16. дневног реда седнице.

Одбор је размотрио у начелу Предлог закона о јавним набавкама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Предлог закона o изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, Предлог закона о допунама Закона о Царинској тарифи,Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу и Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану.

Размотрени су и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије,Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen Banka a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац-Брус-Копаоник-Рашка-Нови Пазар-Тутин (III фаза), Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Аутопут Е-80 деоница Ниш-Мердаре Фаза 1, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (AEOS) и Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама, који се односи на Споразум о финансирању, оригинално потписан 9. новембра 2016. године између Републике Србије и Немачке развојне банке „КfW“, Франкфурт на Мајни и Посебног споразума уз Споразум о финансирању.

Предложене законе образложили су, у име предлагача, представници Министарства за финансије, Управе за јавни дуг, Управе за трезор, Управе за дуван, Управе за игре на срећу, Управе за спречавање прања новца, Управе за јавне набавке, Централног регистра за обавезно социјално осигурање и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

По обављеној расправи чланови Одбора прихватили су све предлоге закона.

Седници је председавала председница Одбора др Александра Томић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Зоран Бојанић, Србислав Филиповић, Тања Томашевић Дамњановић, Соња Влаховић, Горица Гајић, Горан Ковачевић, Момо Чолаковић, Оливера Пешић, др Милорад Мијатовић и Ђорђе Милићевић.


Одбори везани за ову активност

Видео (1)

Среда, 11. децембар 2019. | 100. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 11.12.2019.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2