Уторак, 6. децембар 2022.

Осма седница Одбора за уставна питања и законодавство

На седнци Одбора за уставна питања и законодавство, одржаној 6. децембра 2022. године, разматрани су, у појединостима, предлози закона, које је поднела Влада.


На Предлог закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину. На овај Предлог закона поднето је 177 амандмана. Одбор је одбацио 76 амандмана, док је за остале амандмане оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, поднета су четири амандмана, за које је Одбор оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, поднета су два амандман, за које је Одбор оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, поднета су три амандмана, за које је Одбор оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, поднета су два амандмана, за које је Одбор оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, поднето је 38 амандмана. Одбор је оценио да четири амандмана није у складу са чланом 196. Устава Републике Србије, док је за остале амандмане оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, поднет је један амандман за који је Одбор оценио да је у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, поднето је 49 амандмана. Одбор је оценио да четири амандмана није у складу са чланом 196. Устава Републике Србије, док је за остале амандмане оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о фискализацији, поднето је 34 амандмана. Одбор је оценио да четири амандмана није у складу са чланом 196. Устава Републике Србије, а за остале амандмане оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, поднето је 63 амандмана. Одбор је оценио да четири амандмана није у складу са чланом 196. Устава Републике Србије, док је за остале амандмане оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, поднето је пет амандмана. Одбор оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, поднета су два амандмана, за које је Одбор оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о задуживању Републике Србије код NLB Komercijalne banke AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградње државног пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд - Ниш (петља "Пожаревац") - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац (Дунавска магистрала), поднета су два амандмана. Одбор је оценио да су оба амандмана у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат чисте енергије и енергетске ефикасности за грађане) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, поднет је један амандман, за који је Одбор оценио да је у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

Седници је председавала председница Одбора Јелена Жарић Ковачевић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Дубравка Краљ, Милица Николић, др Угљеша Мрдић, Сања Јефић Бранковић, Зоран Томић, Сања Лакић, Ненад А. Митровић, др Жика Бујуклић, Дуња Симоновић Братић, Павле Грбовић и Оља Петровић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Уторак, 6. децембар 2022. | Осма седница Одбора за уставна питања и законодавство 06.12.2022.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5