1. децембар 2020. Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

1. децембар 2020. Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

Уторак, 1. децембар 2020.

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачић сазвао је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години, за уторак, 1. децембар 2020. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре утврђивања дневног реда, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици, Ђорђе Милићевић, Енис Имамовић и Угљеша Мрдић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

  1. Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2019. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
  2. Извештај о раду Фискалног савета за 2019. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
  3. Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
  4. Годишњи извештај Комисије за хартије од вредности за 2019. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
  5. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2021. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
  6. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Комисије за хартије од вредности за 2020. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
  7. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2021. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и
  8. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Комисије за хартије од вредности, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички јединствени претрес о тачкама од 1. до 4. и заједнички јединствени претрес о тачкама од 5. до 8. дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о тачкама од 1. до 4, односно о Извештају о раду Агенције за борбу против корупције за 2019. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Извештају о раду Фискалног савета за 2019. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Извештају о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Годишњем извештају Комисије за хартије од вредности за 2019. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Предложене акте образложили су председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава др Александра Томић, заменик директора Агенције за борбу против корупције Дејан Дамјановић и председник Комисије за хартије од вредности Марко Јанковић, а седници присуствују и председник Фискалног савета др Павле Петровић и председница Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки Хана Кукић, са сарадницима.

У току дана, Народна скупштина констатовала је престанак мандата народним посланицима Aнамарији Вичек и Атили Јухас, пре истека времена на који су бирани, даном подношења оставке.

У наставку рада, Народна скупштина је на основу Одлуке Републичке изборне комисије и Извештаја Одбора за административно – буџетска и мандатно –имунитетска питања и сходно члану 27. став 5. Закона о избору народних посланика констатовала потврђивање мандата народним посланицима Розалији Екрес и Даниелу Ђивановићу, изабраних са Изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички јединствени претрес о тачкама од 1. до 4. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 2. децембра 2020. године, Народна скупштина започела је и до краја дана закључила заједнички јединствени претрес о тачкама од 5. до 8. дневног реда седнице, односно о Предлогу одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2021. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлогу одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Комисије за хартије од вредности за 2020. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлогу одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2021. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Предлогу одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Комисије за хартије од вредности, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Предложене акте образложили је председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава др Александра Томић.

Пошто је обављена расправа о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине Ивица Дачић одредио је среду, 2. децембар са почетком у 17.40 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2019. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Извештај о раду Фискалног савета за 2019. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Годишњи извештај Комисије за хартије од вредности за 2019. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Већином гласова народних посланика, усвојен је и Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2021. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Комисије за хартије од вредности за 2020. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2021. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Комисије за хартије од вредности, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Резултати гласања:

1. Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2019. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

2. Извештај о раду Фискалног савета за 2019. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

3. Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

4. Годишњи извештај Комисије за хартије од вредности за 2019. годину, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

5. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2021. годину

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Комисије за хартије од вредности за 2020. годину

7. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2021. годину

8. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Комисије за хартије од вредности

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине Ивица Дачић закључио је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години.


Видео (8)

Уторак, 1. децембар 2020. | Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 01.12.2020. (I)

Уторак, 1. децембар 2020. | Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 01.12.2020. (II)

Уторак, 1. децембар 2020. | Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 01.12.2020. (III)

Уторак, 1. децембар 2020. | Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 01.12.2020. (IV)

Среда, 2. децембар 2020. | наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 02.12.2020. (I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 3


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
петак, 22. октобар

Цео календар догађаја