Уторак, 15. новембар 2005. - Понедељак, 28. новембар 2005.

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике србије у 2005. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Предраг Марковић сазвао је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2005. години за 14. новембар, а седница је почела је 15. новембра, због завршетка Четврте седнице Другог редовног заседања.


Председник Народне скупштине Републике Србије Предраг Марковић сазвао је Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2005. години за 14. новембар, а седница је почела је 15. новембра, због завршетка Четврте седнице Другог редовног заседања.

За ову седницу Народна скупштина је усвојила следећи дневни ред:

1. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2006. годину, са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2006.годину, пројекцијама за 2007. и 2008. годину и предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2006. годину:

а) Републичког фонда за пензијскои инвалидско осигурање запослених,

б) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника,

в) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање самносталних делатности,

г) Републичког завода за здравствено осигурање,

д) Националне службе за запошљавање,

који је поднела Влада Републике Србије,

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије, који је поднела Влада Републике Србије,

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, који је поднела Влада Републике Србије,

4. Предлог закона о спречавању прања новца, који је поднела Влада Републике Србије,

5. Предлог закона о банкама, који је поднела Влада Републике Србије,

6. Предлог закона о здравственом осигурању, који је поднела Влада Републике Србије,

7. Предлог закона о Црвеном крсту Србије, који је поднела Влада Републике Србије,

8. Предлог закона о коморама здравствених радника, који је поднела Влада Републике Србије,

9. Предлог закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотрoпних супстанци, који је поднела Влада Републике Србије,

10. Предлог закона о здравственој заштити, који је поднела Влада Републике Србије.

Првог дана рада, Народна скупштина је отворила претрес у начелу о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2006.годину са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2006. годину, пројекцијама за 2007. и 2008. годину и предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2006. годину републичких фондова за пензијско и инвалидско осигурање запослених, пољопривредника, самосталних делатности, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање.

Обраћајући се народним посланицима као представник предлагача, министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић је изнео основне циљеве и приоритете економске политике у следећој години. Представивши макроекономски оквир предстојећег периода, министар финансија је појаснио поједина конкретна решења у Предлогу буџета и одговорио на питања народних посланика.

Другог дана рада (16. новембар) Народна скупштина је закључила начелни претрес о Предлогу закона о буџету и јединствени претрес о предлозима одлука које прате буџет.

У наставку рада Народна скупштина је обавила заједнички начелни претрес о предлозима закона о изменама и допунама закона о фонду за развој Републике Србије и о јавним предузећима и обављању делатности од општег значаја и предлозима закона о спречавању прања новца и о банкама. Представник предлагача, министар финансија Млађан Динкић је упознао народне посланике са разлозима измена и новим решењима за уређење ове области.

У наставку рада, трећег дана (17. новембар) Народна скупштина је обавила заједнички начелни претрес о предлозима закона о здравственом осигурању, о Црвеном крсту Србије, о коморама здравствених радника, о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци и о здравственој заштити. О разлозима доношења закона којима се уређује областздравствене заштите грађана, народним посланицима је говорио министар здравља проф.др Томица Милосављевић.

Четвртог дана рада (18. новембар) Народна скупштина је почела претрес у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2006. годину са Меморандумом о буџету и економској и финансијскоуј политици за 2006. годину, са пројекцијама за 2007. и 2008. годину и предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2006. годину републичких фондова за пензијско и инвалидско осигурање запослених, пољопривредника, самосталних делатности, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање.

Скупштина наставља рад по завршетку Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине, сазване за понедељак, 21. новембар, на којој ће се разматрати Предлог резолуције Народне скупштине Републике Србије о мандату за политичке разговоре о будућем статусу Косова и Метохије.

Петог дана рада (22. новембар) Народна скупштина је закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2006. годину.

Народна скупштина је шестог дана рада (23. новембар) закључила претрес у појединостима о предлозима закона о изменама и допунама Закона о фонду за развој Републике Србије и Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и Предлогу закона о спречавању прања новца.

Народна скупштина је седмог дана (24. новембар) у продуженом раду обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о банкама.

Осмог дана рада (25. новембар) Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о здравственом осигурању.

Народна скупштина је, на предлог Администативног одбора, по хитном поступку, уврстила у дневни ред ове седнице разматрање Предлога одлуке о одобравању одређивања притвора Горану Костићу, судији Општинског суда у Параћину.

Председник Народне скупштине, Предраг Марковић је, одмах по закључењу јединственог претреса о Предлогу одлуке, одредио Дан за гласање, не чекајући да се заврши расправа о осталим тачкама дневног реда.

Народна скупштина је усвојила Предлог одлуке о одобравању одређивања притвора Горану Костићу, судији Општинског суда у Параћину.

Деветог дана рада (26. новембар) народни посланици су обавили претрес у појединостима о Предлогу закона о Црвеном крсту Србије и Предлогу закона о коморама здравствених радника.

Народна скупштина је десетог дана рада (27. новембар) обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци и о Предлогу закона о здравственој заштити.

На предлог Административног одбора, Народна скупштина је констатовала да је престао мандат пре истека времена на које су изабрани народним послницима Весни Лалић Драговић и Совранију Чоњагићу, изабраним са Изборне листе Г17 ПЛУ – Мирољуб Лабус.

Народна скупштина је, на основу извештаја Републичке изборне комисије и извештаја и предлога Административног одбора, констатовала потврђивање мандата народним посланицима Мирослави Гушић и Марку Кроњи, изабраним са Изборне листе Г17 ПЛУС-Мирољуб Лабус.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине Предраг Марковић је као Дан за гласање одредио понедељак, 28. новембар у 10 часова.

У Дану за гласање (28. новембар) Народна скупштина је усвојила у целини Предлог закона о буџету Републике Србије за 2005. годину са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2006. годину, пројекцијама за 2007. и 2008. годину и предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2006. годину републичких фондова за пензијско и инвалидско осигурање запослених, пољопривредника и самосталних делатности, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање.

Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије и Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег значаја, Предлог закона о спречавању прања новца и Предлог закона о банкама.

У наставку рада Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о здравственом осигурању, о Црвеном крсту Србије, о коморама здравствених радника о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци и о здравственој заштити.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда седнице и одлучивање о њима, председавајући потпредседник Народне скупштине Војислав Михаиловић је закључио Пету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2005. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
среда, 25. мај
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја