Уторак, 11. октобар 2011.

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Прву седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години, за уторак, 11. октобар 2011. године, са почетком у 11.00 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова за 2011. годину:

1)Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,

2)Републичког завода за здравствено осигурање,

3) Националне службе за запошљавање, који је поднела Влада;

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, који је поднела Влада;

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је поднела Влада;

4. Предлог закона о измени Закона о обавезном осигурању у саобраћају, који је поднела Влада;

5. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Комерцијалне банке а.д. Београд по задужењу Грађевинске дирекције Србије д.о.о. Београд, који је поднела Влада;

6. Предлог закона о потврђивању Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије Ф/П 1720, који је поднела Влада;

7. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат осигурања ризика у случају елементарних непогода за југоисточну Европу и Кавказ) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;

8. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (ЕПС Пројекат за Колубару) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;

9. Предлог закона о потврђивању Додатног протокола Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи, који је поднела Влада;

10. Предлог закона о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о измени и допуни Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о слободној трговини између Републике Србије и Републике Белорусије од 31. марта 2009. године, који је поднела Влада;

11. Предлог закона о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о изузецима из режима слободне трговине и правилима о одређивању земље порекла робе уз Споразум између Савезне Владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Федерације о слободној трговини између Савезне Републике Југославије и Руске Федерације од 28. августа 2000. године, који је поднела Влада;

12. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о подстицању и узајамној заштити улагања, који је поднела Влада;

13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима, који је поднела Влада;

14. Предлог закона о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске, који је поднела Влада;

15. Предлог закона о потврђивању Конвенције о смањењу броја лица без држављанства, који је поднела Влада;

16. Предлог закона о потврђивању Споразума о оснивању Међународне антикорупцијске академије као међународне организације, који је поднела Влада;

17. Предлог закона о потврђивању Споразума између влада држава учесница BSEC (Организације за црноморску економску сарадњу) о сарадњи у борби против криминала, нарочито организованих облика, Додатног протокола Споразуму између влада држава учесница BSEC о сарадњи у борби против криминала, нарочито организованих облика и Додатног протокола о борби против тероризма који се односи на Споразум између влада учесница црноморске економске сарадње у борби против криминала, нарочито његових организованих облика, који је поднела Влада;

18. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о полицијској сарадњи, који је поднела Влада;

19. Предлог закона о потврђивању Споразумао RACVIAC– Центру за сарадњу у области безбедности, који је поднела Влада;

20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о сарадњи у области ванредних ситуација, који је поднела Влада;

21. Предлог закона о потврђивању Конвенције о Центру за спровођење закона у југоисточној Европи, који је поднела Влада;

22. Предлог закона о потврђивању Протокола о привилегијама и имунитетима Центра за спровођење закона у југоисточној Европи, који је поднела Влада;

23. Предлог закона о потврђивању Протокола о регистрима испуштања и преноса загађујућих материја уз Конвенцију о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине, који је поднела Влада;

24. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области животне средине, који је поднела Влада;

25. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аргентине о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је поднела Влада;

26. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругвај о укидању виза за њихове држављане, који је поднела Влада;

27. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Боливарске Републике Венецуеле о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је поднела Влада;

28. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, који је поднела Влада;

29. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане, који је поднела Влада;

30. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албанијео узајамном путовању држављана, који је поднела Влада;

31. Предлог закона о потврђивању Амандмана на Конвенцију о међународној организацији за мобилне комуникације преко сателита, који је поднела Влада;

32. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о међународном друмском саобраћају, који је поднела Влада;

33. Предлог закона о потврђивању Амандмана 1 - 6. на Европски споразум о раду посада на возилима која обављају међународне друмске превозе (AETP), који је поднела Влада;

34. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области туризма, који је поднела Влада;

35. Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о раду помораца, 2006, који је поднела Влада;

36. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи уобласти културе, који је поднела Влада и

37. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о стратешком партнерству и сарадњи, који је поднела Влада.

На почетку Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години, уз присуство почасне јединице Војске Србије, председница Народне скупштине је, у име народних посланика и у своје име, поздравила диригента и чланове хора Панчевачког српског црквеног певачког друштва, који су отпевали државну химну Републике Србије.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Риза Халими, Весна Пешић, Јован Дамјановић, Константин Арсеновић, Мирослав Маркићевић, Милош Алигрудић, Гојко Радић, Мирослава Пејица, Драган Тодоровић и Смиљана Милисављевић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика одлучила да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3. и 4. дневног реда седнице, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 5, 6, 7. и 8. дневног реда седнице и заједнички јединствени претрес о тачкама од 9. до 37. дневног реда седнице.

У преподневном делу рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3. и 4. дневног реда седнице. У име предлагача, предложене измене и допуне образложио је председник Владе Републике Србије и министар финансија Мирко Цветковић.

У поподневном делу рада, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић, обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прате делегације Парламентарног института Републике Словачке и Вестминстерске фондације за демократију и поздравила их у име народних посланика.

До краја првог дана рада, Народна скупштина је закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1, 2, 3. и 4. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 12. октобра, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић отворила је заједничкиначелни и јединствени претрес о тачкама 5, 6, 7. и 8. дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години.

Пошто представници Владе нису били у могућности да учествују у раду, председница Народне скупштине обавестила је народне посланике да ће наставити рад у четвртак, 13. октобра, у 10 часова.

Трећег дана рада, 13. октобра, Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Комерцијалне банке а.д. Београд по задужењу Грађевинске дирекције Србије д.о.о. Београд, Предлогу закона о потврђивању Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије Ф/П 1720, Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат осигурања ризика у случају елементарних непогода за југоисточну Европу и Кавказ) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развоj и о Предлогу закона о потврђивању Уговора о гаранцији (ЕПС Пројекат за Колубару) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Константин Арсеновић, Иван Андрић, Мирослав Маркићевић, Зоран Шами, Миљан Ранђеловић, Нада Колунџија и Драган Тодоровић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила заједнички јединствени претрес о предлозима закона о потврђивању међународних споразума, уговора, конвенција и протокола, односно о тачкама од 9. до 37. дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 17. октобра, Народна скупштина обавила је расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова за 2011. годину:

  1. Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,
  2. Републичког завода за здравствено осигурање,
  3. Националне службе за запошљавање.

Петог дана рада, 18. октобра, Народна скупштина водила је и закључилапретрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу,Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Предлогу закона о измени Закона о обавезном осигурању у саобраћају иПредлогу закона о давању гаранције Републике Србије у корист Комерцијалне банке а.д. Београд по задужењу Грађевинске дирекције Србије д.о.о. Београд.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Никола Новаковић, Константин Арсеновић, Бојан Ђурић, Велимир Илић, Петар Петровић, Зоран Николић и Немања Шаровић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника, обавештења и објашњења.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић одредила је уторак, 18. октобар 2011. године,са почетком у 13 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србијеу 2011. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 18. октобра, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова за 2011. годину:

1)Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,

2)Републичког завода за здравствено осигурање,

3) Националне службе за запошљавање.

Народна скупштина усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу,Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину и Предлог закона о измени Закона о обавезном осигурању у саобраћају.

Већином гласова народних посланика, Народна скупштина усвојила је: Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Комерцијалне банке а.д. Београд по задужењу Грађевинске дирекције Србије д.о.о. Београд,Предлог закона о потврђивању Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије Ф/П 1720 , Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат осигурања ризика у случају елементарних непогода за југоисточну Европу и Кавказ) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (ЕПС Пројекат за Колубару) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој.

Народна скупштина усвојила је и већи број предлога закона о потврђивању међународних споразума, уговора и протокола, од9. до 37. тачке дневног реда.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда овог заседања и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Прву седницу Другог редовног заседањаНародне скупштине Републике Србије у 2011. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
среда, 30. новембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја