21. јун 2018. Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

21. јун 2018. Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

Четвртак, 21. јун 2018.

Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву за четвртак, 21. јун, са почетком у 10.00 часова.


Пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Јован Јовановић, Ђорђе Вукадиновић, Мирослав Алексић, др Бранислав Михајловић, Татјана Мацура, Бошко Обрадовић, Радослав Милојичић, Маријан Ристичевић, Александар Шешељ, Неђо Јовановић и Александар Марковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У захтеву 154 народна посланика за одржавање седнице утврђен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о ратним меморијалима, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о измени и допуни Закона о запошљавању странаца, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особљa, који је поднела Влада и
 13. Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Владимира Орлића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда заседања.

У преподневном делу рада Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 13. дневног реда заседања, које су образложили представници предлагача министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и министарка без портфеља проф. др Славица Ђукић Дејановић.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда заседања.

Другог дана рада, 22. јуна, Народна скупштина наставила је и завршила заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 25. јуна, Народна скупштина започела је и до краја дана водила претрес у појединостима о 1. тачки дневног реда - Предлогу закона о ратним меморијалима.

Седници је присуствовао представник предлагача, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

Четвртог дана рада, 26. јуна, а пре преласка на рад по дневном реду, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Радослав Милојичић, Зоран Живковић, Мирослав Алексић, Наташа Сп. Јовановић, Милија Милетић, Ђорђе Вукадиновић, Бошко Обрадовић, Бранка Стаменковић и проф.др Марко Атлагић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина наставила је и до краја дана водила претрес у појединостима о Предлогу закона о ратним меморијалима.

Петог дана рада, 27. јуна, Народна скупштина наставила је претрес о појединостима о 1. тачки дневног реда седнице.

Председавајућа седници Маја Гојковић поздравила је у име народних посланика и у своје име председника представничког дома Краљевине Мароко, Њ.Е. Хабиб Ел Малкија који се налази са члановима делегације у званичној посети Републици Србији.

До краја дана, Народна скупштина обавила је претрес о појединостима о тачкама 1. до 8. дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу, у начелу и у појединостима, дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић, одредио је четвртак, 28. јун, у 10.00 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 28. јуна 2018. године, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о ратним меморијалима, Предлог закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, Предлог закона о измени и допуни Закона о запошљавању странаца, Предлог закона о изменама и допунама Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити, Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, Предлог закона о изменама и допунама Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, Предлог закона о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица и Предлог закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова.

Народни посланици, већином гласова, усвојили су Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању и Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особљa.

У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је и Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током заседања и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:


1. Предлог закона о ратним меморијалима, у целини


2. Предлог закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, у целини


3. Предлог закона о измени и допуни Закона о запошљавању странаца, у целини


4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити, у целини


5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом, у целини


6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, у целини


7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица, у целини


8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова, у целини


9. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности


10. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији


11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању


12. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особљa


13. Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије


Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић закључио је Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву.


Видео (21)

Четвртак, 21. јун 2018. | Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.06.2018. (I)

Четвртак, 21. јун 2018. | Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.06.2018. (II)

Четвртак, 21. јун 2018. | Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.06.2018. (III)

Четвртак, 21. јун 2018. | Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.06.2018. (IV)

Четвртак, 21. јун 2018. | Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.06.2018. (V)

Прикажи још Преостало видео снимака: 16


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2