Уторак, 18. јануар 2005. - Четвртак, 17. фебруар 2005.

Прво ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2005. години

Председник Народне скупштине Предраг Марковић сазвао је, на захтев 94 народна посланика, Прво ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2005. години за 18. јануар у 10,00 часова.


Председник Народне скупштине Предраг Марковић сазвао је, на захтев 94 народна посланика, Прво ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2005. години за 18. јануар у 10,00 часова. У захтеву за одржавање ванредног заседања утврђен је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља, који је поднела Влада Републике Србије;

2. Предлог закона о железници, који је поднела Влада Републике Србије;

3. Предлог закона о поштанским услугама, који је поднела Влада Републике Србије;

4. Предлог закона о посредовању – медијацији, који је поднела Влада Републике Србије;

5. Предлог закона о измени Закона о Акционом плану хармонизације економских система држава чланица државне заједнице Србија и Црна Гора ради спречавања и уклањања препрека слободном протоку људи, робе, услуга и капитала, који је поднела Влада Републике Србије;

6. Предлог закона о престанку важења Закона о оснивању Јавног предузећа за ваздушни саобраћај, који је поднела Влада Републике Србије;

7. Предлог закона о раду, који је поднела Влада Републике Србије;

8. Предлог породичног закона, који је поднела Влада Републике Србије;

9. Предлог закона о јавним агенцијама, који је поднела Влада Републике Србије;

10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, који је поднела Влада Републике Србије;

11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Акцијском фонду, који је поднела Влада Републике Србије;

12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о приватизацији, који је поднела Влада Републике Србије;

13. Предлог закона о регулисању односа Републике Србије и банака у стечају по основу преузетих иностраних кредита, односно зајмова, који је поднела Влада Републике Србије;

14. Статут Народне банке Србије, који је поднела Народна банка Србије;

15. Извештај о пословању Комисије за хартије од вредности за 2003. годину, са годишњим рачуном и извештајем овлашћеног ревизора, који је поднела Комисија за хартије од вредности;

16. Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2004. годину, који је поднела Комисија за хартије од вредности;

17. Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2005. годину, који је поднела Комисија за хартије од вредности;

18. Избор чланова Савета Републичке радиодифузне агенције са листа које су поднели овлашћени предлагачи;

19. Избор чланова Националног просветног савета;

20. Предлог одлуке о примени имунитета према народном посланику Дарку Глишићу, који је поднео Административни одбор;

21. Предлог одлуке о утврђивању архивске грађе која се чува у Музеју «Николе Тесле» као Лични фонд Николе Тесле, за културно добро од изузетног значаја, који је поднела Влада Републике Србије;

22. Престанак функције и избор носилаца правосудних функција.

Првог дана рада (18. јануар) Народна скупштина је обавила расправу у начелу и појединостима о Предлогу закона садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља. Предлог закона образложила је министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Ивана Дулић – Марковић.

У наставку рада, народни посланици су отпочели начелну расправу о Предлогу закона о железници, који је образложио министар за капиталне инвестиције Велимир Илић.

Другог дана рада (19. јануар) Народна скупштина окончала је начелни претрес о Предлогу закона о железници и започела расправу о амандманима.

Трећег дана рада (24. јануар) Народна скупштина је закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о железници.

У наставку рада, Народна скупштина је обавила претрес у начелу о Предлогу закона о поштанским услугама.

Четвртог дана рада (25. јануар) Народна скупштина је закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о поштанским услугама и започела начелни претрес о Предлогу закона о посредовању-медијацији.

Петог дана рада (26. јануар) Народна скупштина је закључила начелни и претрес у појединостима о Предлогу закона о посредовању-медијацији и о Предлогу закона о измени Закона о акционом плану хармонизације економских система држава чланица заједнице Србија и Црна Гора ради спречавања и уклањања препрека слободном протоку људи, робе, услуга и капитала.

Шестог дана рада (31. јануар) Народна скупштина је обавила претрес у начелу и у појединостима о Предлогу Закона о престанку важења Закона о оснивању Јавног предузећа за ваздушни саобраћај.

У наставку рада, Народна скупштина је отворила претрес у начелу о Предлогу Закона о раду.

Седмог дана рада (1. фебруар) Народна скупштина је закључила претрес у начелу и отпочела претрес у појединостима о Предлогу закона о раду.

Народна скупштина је осмог дана рада (2. фебруар) наставила претрес у појединостима о Предлогу закона о раду.

Деветог дана рада (3. фебруар) народна скупштина је наставила претрес у појединостима о Предлогу закона о раду.

Десетог дана рада (7. фебруар) Народна скупштина је наставила претрес у појединостима о Предлогу закона о раду.

Народна скупштина је једанаестог дана рада (8. фебруар) наставила претрес Предлога закона о раду у појединостима.

Народна скупштина је и дванаестог дана рада (9. фебруар) водила претрес у појединостима о Предлогу закона о раду.

Народна скупштина је тринаестог дана рада (10. фебруар) закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о раду и отпочела претрес у начелу о Предлогу породичног закона.

Четрнаестог дана рада (11. фебруар) Народна скупштина је наставила начелни претрес о Предлогу породичног закона.

Петнаестог дана рада (16. фебруар) Народна скупштина је закључила претрес у начелу и у појединостима о Предлогу породичног закона и Предлогу закона о јавним агенцијама.

На почетку шеснаестог дана рада (17. фебруар) председник Предраг Марковић је обавестио народне посланике да је овлашћени представник подносиоца Захтева за одржавање овог заседања у њихово име, а после консултација са председницима посланичких група повукао из дневног реда тачке 10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21. и 22.

Народна скупштина је, у наставку рада, обавила јединствени претрес о избору чланова Савета Републичке радиодифузне агенције са листа које су поднели овлашћени предлагачи.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине Предраг Марковић је одредио Дан за гласање одмах по завршетку расправе.

Народна скупштина је у Дану за гласање усвојила у целини Предлог закона о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља, Предлог закона о железници, Предлог закона о поштанским услугама, Предлог закона о посредовању-медијацији, Предлог закона о измени Закона о Акционом плану хармонизације економских система држава државне заједнице Србија и Црна Гора ради спречавања и уклањања препрека слободном протоку услуга и капитала, као и Предлог закона о престанку важења Закона о оснивању Јавног предузећа за ваздушни саобраћај.

У наставку рада, Народна скупштина је усвојила у целини Предлог закона о раду, Предлог породичног закона и Предлог закона о јавним агенцијама.

Избором чланова Савета Републичке радиодифузне агенције са листа које су поднели овлашћени предлагачи, Народна скупштина је обавила одлучивање о свим тачкама дневног реда, након чега је председник Марковић закључио Прво ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2005. години.



Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6