Понедељак, 3. децембар 2007.

Седма седница Одбора за саобраћај и везе

На седници одржаној 3. децембра, чланови Одбора за саобраћај и везе, у оквиру расправе о Предлогу буџета за 2008. годину, разматрали су предлог министарстава за финансије и за инфраструктуру за измирење финансијских обавеза према Јавном предузећу “Путеви Србије”.



На седници одржаној 3. децембра, чланови Одбора за саобраћај и везе, у оквиру расправе о Предлогу буџета за 2008. годину, разматрали су предлог министарстава за финансије и за инфраструктуру за измирење финансијских обавеза према Јавном предузећу “Путеви Србије”. Седници Одбора председавао је Владан Вучићевић, а присуствовали су министри за финансије и за инфраструктуру Мирко Цветковић и Велимир Илић, као и директор ЈП “Железнице Србије” Миланко Шаранчић.

У складу са закључком са претходне седнице Одбора, представник ЈП “Путеви Србије” изложио је финансијски план и програм смањења дугова, као и план пословања за наредну годину. Према том плану, део дугова овог предузећа из претходног периода претворио би се у јавни дуг, са роком отплате од четири до пет година, док би убудуће већа средства за одржавање путева требало обезбедити повећањем учешћа “ЈП “Путеви Србије” у наплаћеној акцизи за гориво са 10 на 15 одсто и то од 1. јануара 2008. године. Такође је речено да ће знатна средства из Националног инвестиционог плана бити ангажована у изградњу Коридора 10 и обилазнице око Београда, што ће представљати приоритете у будућем развоју Србије.

Чланови Одбора су истакли да је проблеме везане за финансирање путне привреде могуће решити из буџетских средстава за 2008. годину, из средстава НИП-а, али и из сопствених прихода од путарине. Оценили су и да је уз овај финансијски план требало доставити и извештај о пословању ЈП “Путеви Србије” за протекле две године, односно од трансформације Дирекције за путеве у јавно предузеће.

Чланови Одбора су на овој седници упознати са Одлуком Пословног удружења међународних друмских превозника о коришћењу услуга терминала у царинском поступку. Министар финансија Мирко Цветковић је тим поводом истакао да ће ово министарство размотрити да ли је могуће раскинути или изменити уговоре о закупу земљишта на царинским терминалима, како превозници више не би били приморани да плаћају накнаде за паркинг приликом царињења робе. Одбор је наложио надлежном министарству да у наредне две недеље предложи Влади решење овог проблема.


Одбори везани за ову активност



Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31