5. децембар 2022. Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години

5. децембар 2022. Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години

Понедељак, 5. децембар 2022.

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години

Председник Народне скупштине др Владимир Орлић сазвао је Трећу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години, за понедељак, 5. децембар 2022. године, са почетком у 11.10 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину, који је поднела Влада;
 2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2022. годину, који је поднела Влада;
 3. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину, који је поднела Влада;
 4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о изменама и допуни Царинског закона, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о фискализацији, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је поднела Влада;
 18. Предлог закона о задуживању Републике Србије код NLB Komercijalne banke AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградње државног пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд - Ниш (петља „Пожаревац“) - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац (Дунавска магистрала), који је поднела Влада;
 19. Предлог закона о потврђивању Оквирног протокола о финансијској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније у области инфраструктурних пројеката, који је поднела Влада;
 20. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пријатељским односима и сарадњи у области стратешког партнерства, који је поднела Влада;
 21. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат чисте енергије и енергетске ефикаснoсти за грађане) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 22. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о финансијском партнерству између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III), који је поднела Влада;
 23. Предлог одлуке о разрешењу функције председника Основног суда у Бечеју, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 24. Предлог одлуке о избору председника суда, који је поднео Високи савет судства;
 25. Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства;
 26. Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства;
 27. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;
 28. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;
 29. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;
 30. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;
 31. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;
 32. Предлог одлуке о избору вицегувернера Народне банке Србије, који је поднела гувернер Народне банке Србије;
 33. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС);
 34. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група НАДА - НОВИ ДСС - ПОКС и
 35. Предлог одлуке о изменама Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднео председник Народне скупштине.
На предлог председника др Владимира Орлића, Народна скупштина прихватила је већином гласова народних посланика да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

У преподневном делу рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес, а предложене законе образлагала је представник предлагача, председница Владе Републике Србије Ана Брнабић. Седници присуствују и министри у Влади, као и други представници предлагача, између осталих др Јоргованка Табаковић, гувернерка Народне банке Србије и Зорана Делибашић, изборни члан Високог савета судства.

У поподневном делу рада Народна скупштина је, на основу Решења Републичке изборне комисије и Извештаја Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала потврђивање мандата, ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скуштини, народном посланику Браниславу Јосифовићу, изабраном са Изборне листе “АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све”, који је након потврђивања мандата положио заклетву. Уједно је заклетву положила и народна посланица Борислава Перић – Ранковић, којој је мандат потврђен даном конституисања Народне скупштине.

Такође, Народна скупштина је на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања констатовала престанак мандата, пре истека времена на који су изабране, народним посланицама Маји Мачужић Пузић, Сањи Марић и Ивани Поповић.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 35. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 6. децембра, пре преласка на рад по дневном реду, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Радомир Лазовић, Жомбор Ујвари, Милован Јаковљевић, Дејана Васић, Александар Јовановић, Марија Јевђић, Страхиња Ерац, Срђан Миливојевић, Мирослав Алексић, мр Ненад Томашевић, Мариника Тепић, Радован Арежина и Александар Марковић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Током дана, Народна скупштина, водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 35. дневног реда седнице.

У наставку рада Народна скупштина водила је претрес у појединостима о 1. тачки дневног реда.

Трећег дана рада, 7. децембра, Народна скупштина наставила је претрес у појединостима Предлога закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину.

До краја дана, Народна скупштина водила је претрес у појединостима о тачки 1. дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 8. децембра 2022. године, а пре преласка на рад по дневном реду седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Роберт Козма, Бошко Обрадовић, Драгана Миљанић, Никола Нешић, Драгана Ракић, Славица Радовановић, Предраг Марсенић, Павле Грбовић, Игор Брауновић и Небојша Бакарец затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина наставила је расправу о амандманима на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину.

Народна скупштина је на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања констатовала престанак мандата, пре истека времена на који je изабран, народнoм посланику Арпаду Фремонду.

Народна скупштина је, на основу Решења Републичке изборне комисије и Извештаја Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала потврђивање мандата, ради попуне упражњених посланичких места у Народној скуштини, народним посланицима Братимиру Васиљевићу и Милосаву Милојевићу, изабраним са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све”, народном посланику Марку Ристићу, изабраном са Изборне листе МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници и народном посланику Акошу Ујхељију, изабраном са Изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István - Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор, који су након потврђивања мандата положили заклетву.

До краја дана, Народна скупштина је закључила расправу о амандманима на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину.

Народна скупштина обавила је расправу и о амандманима на Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Предлог закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о фискализацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању и на Предлог закона о задуживању Републике Србије код NLB Komercijalne banke AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградње државног пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд - Ниш (петља „Пожаревац“) - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац (Дунавска магистрала).

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда седнице, председавајућа седници, потпредседница Народне скупштине Сандра Божић одредила је петак, 9. децембар, са почетком у 11.00 часова, као Дан за гласање o тачкама дневног реда Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, народни посланици усвојили су са 156 гласова за, Предлог закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину, који је поднела Влада.

Већином гласова народни посланици усвојили су Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2022. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину.

У наставку гласања, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину, Предлог закона о изменама и допуни Царинског закона, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Предлог закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о фискализацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању,
Народна скупштина, у Дану за гласање, усвојила је већином гласова Предлог закона о задуживању Републике Србије код NLB Komercijalne banke AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградње државног пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд - Ниш (петља „Пожаревац“) - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац (Дунавска магистрала), Предлог закона о потврђивању Оквирног протокола о финансијској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније у области инфраструктурних пројеката, Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пријатељским односима и сарадњи у области стратешког партнерства, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат чисте енергије и енергетске ефикаснoсти за грађане) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о финансијском партнерству између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III).

Већином гласова Народна скупштина усвојила је Предлог одлуке о разрешењу функције председника Основног суда у Бечеју, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, три предлога одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства и пет предлога одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, а које је поднео Високи савет судства.

Такође, Народна скупштина усвојила је Предлог одлуке о избору вицегувернера Народне банке Србије, који је поднела гувернер Народне банке Србије, Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група НАДА - НОВИ ДСС - ПОКС и Предлог одлуке о изменама Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднео председник Народне скупштине.

У Дану за гласање Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су народни посланици указивали током сединице и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника Народне скупштине нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину

2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2022. годину

3. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину

4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему

6. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину

7. Предлог закона о изменама и допуни Царинског закона

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

12. Предлог закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању

14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о фискализацији

15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

17. Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању

18. Предлог закона о задуживању Републике Србије код NLB Komercijalne banke AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградње државног пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд - Ниш (петља „Пожаревац“) - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац (Дунавска магистрала)

19. Предлог закона о потврђивању Оквирног протокола о финансијској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније у области инфраструктурних пројеката

20. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пријатељским односима и сарадњи у области стратешког партнерства

21. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат чисте енергије и енергетске ефикаснoсти за грађане) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

22. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о финансијском партнерству између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III)

23. Предлог одлуке о разрешењу функције председника Основног суда у Бечеју

24. Предлог одлуке о избору председника суда

25. Предлог одлуке о избору председника судова

26. Предлог одлуке о избору председника судова

27. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

28. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

29. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

30. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

31. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

32. Предлог одлуке о избору вицегувернера Народне банке Србије

33. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (СПС)

34. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (НАДА - НОВИ ДСС - ПОКС)

35. Предлог одлуке о изменама Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине др Владимир Орлић закључио је Трећу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години.


Видео (22)

Понедељак, 5. децембар 2022. | Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години 05.12.2022.(I)

Понедељак, 5. децембар 2022. | Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години 05.12.2022.(II)

Понедељак, 5. децембар 2022. | Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години 05.12.2022.(III)

Понедељак, 5. децембар 2022. | Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години 05.12.2022.(IV)

Понедељак, 5. децембар 2022. | Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години 05.12.2022.(V)

Прикажи још Преостало видео снимака: 17


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
недеља, 10. децембар
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја