Недеља, 4. децембар 2022.

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години

Председник Народне скупштине др Владимир Орлић сазвао је Трећу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години, за понедељак, 5. децембар 2022. године, са почетком у 11.10 часова.


За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину, који је поднела Влада,
 2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2022. годину, који је поднела Влада,
 3. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину, који је поднела Влада,
 4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину, који је поднела Влада,
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је поднела Влада,
 6. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину, који је поднела Влада,
 7. Предлог закона о изменама и допуни Царинског закона, који је поднела Влада,
 8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада,
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је поднела Влада,
 10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада,
 11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је поднела Влада,
 12. Предлог закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, који је поднела Влада (број 011-2512/22 од 18. новембра 2022. године);
 13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, који је поднела Влада,
 14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о фискализацији, који је поднела Влада,
 15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је поднела Влада,
 16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада,
 17. Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је поднела Влада,
 18. Предлог закона о задуживању Републике Србије код NLB Komercijalne banke AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградње државног пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд - Ниш (петља „Пожаревац“) - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац (Дунавска магистрала), који је поднела Влада,
 19. Предлог закона о потврђивању Оквирног протокола о финансијској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније у области инфраструктурних пројеката, који је поднела Влада,
 20. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пријатељским односима и сарадњи у области стратешког партнерства, који је поднела Влада,
 21. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат чисте енергије и енергетске ефикаснoсти за грађане) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада,
 22. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о финансијском партнерству између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III), који је поднела Влада,
 23. Предлог одлуке о разрешењу функције председника Основног суда у Бечеју, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу,
 24. Предлог одлуке о избору председника суда, који је поднео Високи савет судства,
 25. Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства,
 26. Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства,
 27. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства,
 28. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства,
 29. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства,
 30. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства,
 31. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства,
 32. Предлог одлуке о избору вицегувернера Народне банке Србије, који је поднела гувернер Народне банке Србије,
 33. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС),
 34. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група НАДА - НОВИ ДСС - ПОКС и
 35. Предлог одлуке о изменама Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднео председник Народне скупштине.
Седница ће бити одржана у великој сали Дома Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5