8. децембар 2020. Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

8. децембар 2020. Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

Уторак, 8. децембар 2020.

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачић сазвао је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години, за уторак, 8. децембар 2020. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре утврђивања дневног реда, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Живота Старчевић, Селма Кучевић, Тома Фила и Александар Мирковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

  1. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2021. годину, који је поднела Влада;
  2. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину, који је поднела Влада;
  3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је поднела Влада;
  4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, који је поднела Влада;
  5. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд, по основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту за изградњу гондоле Брзеће - Мали Караман, који је поднела Влада;
  6. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама финансијског плана републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину, који је поднела Влада;
  7. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора народне скупштине, који је поднела Посланичка група СПАС;
  8. Предлог одлуке о изменама одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине, који је поднела Посланичка група САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА;
  9. Предлог одлуке о изменама одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине, који је поднела Посланичка група САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА и
  10. Предлог одлуке о изменама одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине, који је поднела Посланичка група САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА.
Народна скупштина усвојила је предлог председника Народне скупштине Ивице Дачића, да сагласно члану 97. став 3. Пословника Народне скупштине, време расправе о 1. тачки дневног реда седнице износи 10 часова, као и предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 2. до 6. и заједнички јединствени претрес о тачкама од 7. до 10. дневног реда седнице.

Предлоге закона дневног реда седнице Народној скупштини у име предлагача, образлажио је министар финансија Синиша Мали.

У наставку седнице, народни посланици започели су начелну расправу о тачки 1. дневног реда седнице.

Током седнице, посланицима су се обратиле и министарка за рад, запошљавање борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић и министарка културе и информисања Маја Гојковић, у вези са разделима буџета која се односе на ресорна министарства.

До краја дана, Народна скупштина обавила је начелни претрес о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2021. годину.

Другог дана рада, 9. децембра 2020. године, Народна скупштина водила је и закључила начелни и јединствени претрес о тачкама од 2. до 6. дневног реда седнице.

Предлоге закона дневног реда седнице Народној скупштини у име предлагача, образлагaли су председница Владе Републике Србије Ана Брнабић, министар финансија Синиша Мали и министарка за државну управу и локалну самоуправу Марија Обрадовић.

У наставку рада Народна скупштина је водила и закључила заједнички јединствени претрес о тачкама од 7. до 10.

Трећег дана рада, 10. децембра 2020. године, а пре преласка на дневни ред седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Шаип Камбери, Ђорђе Милићевић и Небојша Бакарец затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку седнице, Народна скупштина започела је претрес, у појединостима, о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2021. годину.

У току поподнева, Народна скупштина завршила је расправу у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2021. годину.

Народни посланици су до краја дана обавили расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему.

Пошто је обављена расправа о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине Ивица Дачић одредио је четвртак, 10. децембар са почетком у 18.35 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2021. годину.

Такође, народни посланици већином гласова усвојили су Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину, Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд, по основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту за изградњу гондоле Брзеће - Мали Караман и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама финансијског плана републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину.

На крају седнице Народна скупштина је усвојила и одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, које су поднеле посланичке групе Спас и Савез Војвођанских Мађара.

Резултати гласања:

1.1. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, у целини

1.2. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину

1.3. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину

1.4. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. годину

1.5. Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2021. годину

2. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, у целини

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, у целини

5. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа "Скијалишта Србије" Београд, по основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту за изградњу гондоле Брзеће - Мали Караман

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама финансијског плана републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину

7. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора народне скупштине (СПАС)

8. Предлог одлуке о изменама одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине (СВМ)

9. Предлог одлуке о изменама одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине (СВМ)

10. Предлог одлуке о изменама одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине (СВМ)

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине Ивица Дачић закључио је Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години.


Видео (13)

Уторак, 8. децембар 2020. | Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 08.12.2020. (I)

Уторак, 8. децембар 2020. | Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 08.12.2020. (II)

Уторак, 8. децембар 2020. | Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 08.12.2020. (III)

Уторак, 8. децембар 2020. | Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 08.12.2020. (IV)

Среда, 9. децембар 2020. | наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 09.12.2020.(I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 8


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31