Уторак, 11. децембар 2007. - Среда, 26. децембар 2007.

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007.години

За Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години, коју је председник Народне скупштине др Оливер Дулић, сазвао за 10. децембар, односно по завршетку Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години, а која је почела 11. децембра у 01.20 часова, утврђен је следећи дневни ред
За Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години, коју је председник Народне скупштине др Оливер Дулић, сазвао за 10. децембар, односно по завршетку Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години, а која је почела 11. децембра у 01.20 часова, утврђен је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2008. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2008. годину:

а) Републичког фонда за пензијско и инавлидско осигурање,

б) Нацоналне службе запошљавања,

в) Републичког завода за здравствено осигурање, који је поднела Влада,

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о приватизацији, који је поднела Влада,

3. Предлог закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани

остварују у поступку приватизације, који је поднела Влада,

4. Предлог закона о буџетском систему, који је поднела Влада,

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада,

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа, који је поднела Влада,

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је поднела Влада,

8. Предлог закона о измени Закона о јавним путевима, који је поднела Влада,

9. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА), који је поднела Влада,

10. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднео народни посланик Томислав Николић, председник Посланичке група Српске радикалне странке,

11. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела народни посланик Нада Колунџија, председник Посланичке групе Демократска странка,

12. Предлог одлуке о измени Одлуке о избору чланова чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела народни посланик Сузана Грубјешић, председник Посланичке групе Г 17 плус.

Народна скупштина прихватила је предлог да се обави заједнички начелни претрес о предлозима закона о буџетском систему, о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа, о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, о измени Закона о јавним путевима и јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претпроступне помоћи (ИПА).

Народна скупштина прихватила је предлог да се обави заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о приватизацији и Предлогу закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације.

Првог дана рада, 11. децембра, Народна скупштина започела је начелни претрес о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2008. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2008. годину.

Народна скупштина прихватила је предлог да се удвостручи време расправе у начелу и да износи 10 часова.

Другог дана рада, 12. децембра, Народна скупштина наставила је начелни претрес о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2008. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2008. годину.

Образлажући Предлог буџета за 2008. годину, министар финансија Мирко Цветковић је изјавио да предложени буџет обезбеђује смањење учешћа расхода државе и јавне потрошње у бруто друштвеном производу. Он је представио његове основне елементе, као и економску и фискалну политику која ће се спроводити кроз буџет у 2008. години. Истакао је да се, као и у претходним, и у наредној години очекује наставак позитивних тенденција у привреди Србије. Буџет је рађен на основи процена да ће раст бруто друштвеног производа и инфлације у 2008. години бити шест одсто, да ће бити завршена приватизација друштвене имовине и почети приватизација инфраструктурних предузећа, као и да ће бити обезбеђени повољнији услови за инвестирање.

Министар Цветковић осврнуо се и на резултате фискалне политике у 2007. години и извршење буџета Републике Србије у првих 11 месеци ове године и најавио основне елементе макроекономске и фискалне политике која је планирана за 2008. годину. Посебно је указао на потребу додатног смањења јавне потрошње и истакао да ће ограничавање раста плата до нивоа очекиване инфлације представљати кључну меру за редукцију јавне потрошње у 2008. години.

Цветковић је навео да су за следећу годину планирани буџетски приходи 640 милијарди динара, што је за 9,9 одсто више него у 2007. години, док су пројектовани издаци 654,4 милијарде динара, а буџетски дефицит 14,8 милијарди динара.С обзиром да планирани буџетски расходи и буџетски дефицит расту спорије од раста номиналног бруто друштвеног производа, предложени буџет за 2008. годину није експанзиван, закључио је министар финансија.

До краја другог дана рада, Народна скупштина водила је начелни претрес о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2008. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2008. годину.

Трећег дана рада, 13. децембра, Народна скупштина закључила је претрес у начелу о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2008. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2008. годину.

У наставку рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о приватизацији и Предлогу закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације.

На почетку расправе, поводом расписивања председничких избора, са скупштинске говорнице народним посланицима обратио се председник Народне скупштине др Оливер Дулић. Он је рекао да је одлуку о расписивању председничких избора донео у складу са Уставом и Уставним законом и да свако ко је оспорава треба да се обрати Уставном суду. Позвао је посланике на коректан дијалог о темама дневног реда, како не би био оптерећен даљи рад парламента и изразио наду да ће Скупштина конструктивним радом до краја године изгласати законе неопхподне за расписивање локалних избора.

У име Владе Републике Србије, потпредседник Владе Божидар Ђелић образложио је оба предложена закона. Навео је да је предложено девет кључних измена Закона о приватизацији, пре свега предвиђено је да се процес приватизације друштвених предузећа заврши до краја 2008. године, а пооштрени су и услови за учешће у приватизацији. Изменама је поједностављена и процедура припреме предузећа за овај процес и побољшана заштита запослених после приватизације.

Образлажући Предлог закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, потпредседник Владе је навео да ће око четири милиона грађана моћи да рачуна на бесплатне акције шест јавних предузећа и да ће сви пунолетни грађани акције добити потпуно бесплатно. Доношењем овог закона у наредним годинама биће омогућен прилив инвестиција у Србију у износу од три до пет милијарди годишње, а по мишљењу Ђелића, закон ће позитивно утицати и на процес развоја тржишта капитала.

До краја трећег дана рада, Народна скупштина је водила претрес у начелу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о приватизацији и Предлогу закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације.

Четвртог дана рада, 14. децембра, Народна скупштина завршила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о приватизацији и Предлогу закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације. На крају расправе, потпредседник Владе Божидар Ђелић рекао је да се њиховим усвајањем заокружује законска регулатива везана за приватизацију. Он је најавио да су у припреми и закони о денационализацији и реституцији и изразио уверење да ће се у Србији до краја 2010. године у потпуности заокружити процес приватизације друштвеног сектора и реструктурирања финансијског сектора.

У наставку рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о буџетском систему, предлозима закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Закона о порезу на добит предузећа и Закона о републичким административним таксама, као и о Предлогу закона о измени Закона о јавним путевима и јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА).

Образлажући Предлог закона о буџетском систему, министар финансија Мирко Цветковић рекао је да су њиме обухваћене и одредбе ранијег закона о јавним приходима и расходима. Осим тога, новим законом уводи се обавеза да се сва предузећа чији је оснивач држава укључе у систем трезора, што ће постепено омогућити увођење трогодишњег планирања буџета. Он је, такође, образложио сет пореских закона.

Министар за инфраструктуру Велимир Илић истакао је да се изменама Закона о јавним путевима, између осталог, предвиђа да накнаде за одржавање путева од акциза на деривате нафте и гаса у 2008. години буду 15 одсто, а од 1. јануара 2009. године 20 одсто. На тај начин ће бити решен проблем недостатка средстава за финансирање радова на одржавању магистралних и регионалних путева у Србији, које обавља Јавно предизеће “Путеви Србије”.

Народна скупштина је на крају продуженог рада закључила заједнички начелни претрес о предлозима ових закона.

Петог дана рада, 17. децембра, Народна скупштина обавила је јединствени претрес о преостале три тачке дневног реда, а то су предлози одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине, које су поднели председници посланичких група Српске радикалне странке, Демократске странке и Г17 плус, народни посланици Томислав Николић, Нада Колунџија и Сузана Грубјешић.

У наставку рада, Народна скупштина започела је расправу у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2008. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2008. годину Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Националне службе за запошљавање и Републичког завода за здравствено осигурање.

Шестог дана рада, 18. децембра, Народна скупштина водила је расправу у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2008. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2008. годину Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Националне службе за запошљавање и Републичког фонда за здравствено осигурање.

Седмог дана рада, 19. децембра, Народна скупштина наставила је претрес у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2008. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2008. годину Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Националне службе за запошљавање и Републичког фонда за здравствено осигурање.

Осмог дана рада, 20. децембра, Народна скупштина завршила је расправу у појединостима о Предлогу закона о буџету Републике Србије у 2008. години, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2008. годину Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Националне службе за запошљавање и Републичког фонда за здравствено осигурање.

Након тога, председник Народне скупштине Оливер Дулић одредио је петак, 21. децембар, са почетком у 12 часова, као Дан за гласање о Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2008. годину.

У наставку рада, Народна скупштина започела је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о приватизацији.

Деветог дана рада, 21.децембра, Народна скупштина водила је расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о приватизацији.

Десетог дана рада, 24. децембра, Народна скупштина је закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о приватизацији.


Народна скупштина је једанаестог дана рада, 25. децембра обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације.

Министар економије и регионалног развоја Млађан Динкић је обавестио Народну скупштину да је Влада повукла из процедуре Предлог закона о буџетском систему и предлоге закона о изменама и допунама закона о порезу на доходак грађана, о порезу на добит предузећа и о републичким административним таксама.

Дан за гласање

Дванаестог дана рада, 26. децембра, Народна скупштина је закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о измени Закона о јавним путевима.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес у начелу и у појединостима о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине Оливер Дулић одредио је Дан за гласање у наставку рада, са почетком у 11 часова.

У Дану за гласање Народна скупштина је усвојила у целини Предлог закона о буџету Републике Србије за 2008. годину, са предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2008. годину Републичког фонда за пензијско осигурање, Националне службе за запошљавање и Републичког завода за здравствено осигурање.

Народна скупштина усвојила је у целини Предлог закона о изменама и допунама Закона о приватизацији, Предлог закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, Предлог закона о измени Закона о јавним путевима, као и Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА).

Народна скупштина је усвојила и предлоге одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије које су поднели народни посланици Томислав Николић, Нада Колунџија и Сузана Грубјешић, председници посланичких група Српске радикалне странке, Демократске странке и Г17 ПЛУС.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председник Оливер Дулић је закључио Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31