Четвртак, 20. октобар 2005.

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2005. години

Председник Народне скупштине Републике Србије Предраг Марковић отворио је у четвртак, 20. октобра 2005. године у 10:30 часова, Трећу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије.


Председник Народне скупштине Републике Србије Предраг Марковић отворио је у четвртак, 20. октобра 2005. године у 10:30 часова, Трећу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије.

Народна скупштина је за ову седницу усвојила следећи дневни ред:

1. Предлог закона о спречавању допинга у спорту, који је поднела Влада Републике Србије,

2. Предлог закона о безбедности и здрављу на раду, који је поднела Влада Републике Србије,

3. Предлог закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије, који је поднела Влада Републике Србије,

4. Предлог закона о одговорности произвођача ствари са недостатком, који је поднела Влада Републике Србије,

5. Предлог закона о изменама Закона којима су одређене новчане казне за привредне преступе и прекршаје, који је поднела Влада Републике Србије,

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о судијама, који је поднела Влада Републике Србије,

7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, који је поднела Влада Републике Србије,

8. Предлог закона о прекршајима, који је поднела Влада Републике Србије,

9. Предлог закона о јавним путевима, који је поднела Влада Републике Србије,

10. Предлог закона о државној ревизорској институцији, који је поднео народни посланик Радојко Обрадовић,

11. Предлог закона о спољнотрговинском пословању, који је поднела Влада Републике Србије,

12. Предлог закона о дувану, који је поднела Влада Републике Србије,

13. Предлог закона о полицији, који је поднела Влада Републике Србије,

14. Извештај о раду Комисије за хартије од вредности, са годишњим рачуном за 2004. годину и Извештај овлашћеног ревизора, који је поднела Комисија за хартије од вредности Републике Србије,

15. Статут Републичке радиодифузне агенције, који је поднела Републичка радиодифузна агенција,

16. Предлог финансијског плана Републичке радиодифузне агенције за 2005. годину, који је поднела Републичка радиодифузна агенција,

17. Престанак дужности, разрешење и избор носилаца правосудних функција.

Народна скупштина Републике Србије ће обавити заједнички начелни претрес о предлозима закона о одговорности произвођача ствари са недостатком, о изменама Закона којима су одређене новчане казне за привредне преступе и прекршаје, о изменама и допунама Закона о судијама, о изменама и допунама Закона о уређењу судова и закона о прекршајима, које је поднела Влада Републике Србије.

Заједнички јединствени претрес Народна скупштина Републике Србије ће обавити и о Статуту Републичке радиодифузне агенције и Предлогу финансијског плана Републичке радиодифузне агенције за 2005. годину, које је поднела Републичка радиодифузна агенција.

Првог радног дана Народна скупштина је обавила начелни претрес о Предлогу закона о спречавању допинга у спорту и започела начелни претрес о Предлогу закона о безбедности и здрављу на раду, које је поднела Влада Републике Србије.

Министар просвете у Влади Републике Србије Слободан Вуксановић образложио је народним посланицима Предлог закона о спречавању допинга у спорту. Он је истакао да доношење овог закона представља међународну обавезу наше земље,која је јако важна у области спорта, јер без закона о спречавању допинга у спорту, наша земља не може да учествује на великим међународним такмичењима и не може да буде организатор међународних такмичења. Министар Вуксановић је рекао да је у Предлогу закона прецизно одређено све што је везано за спречавање коришћења допинга, да су прописане казне за све који производе и тргују допинг средствима, као и оне који користе допинг средства и да се крећу од новчаних, прекршајних и кривичних до дисквалификације спортиста у случају коришћења допинга.

На почетку начелног претреса о Предлогу закона о безбедности и здрављу на раду народним посланицима се, као представник предлагача, обратио министар рада запошљавања и социјалне политике Слободан Лаловић. Образлажући потребу доношења закона о безбедности и здрављу на раду министар Лаловић је нагласио да је потребно, у складу са европским стандардима, обезбедити начин рада који ће довести до максималне сигурности запослених. Министар Лаловић је рекао да је основна идеја овог закона превенција и да је Предлогом закона предвиђено превентивно деловање кроз обавезу сваког послодавца да донесе акт о процени ризика на радним местима.

Другог дана рада ( 24. октобар) Народна скупштина је закључила начелни претрес о Предлогу закона о безбедности и здрављу на раду и, пошто је саслушала уводне напомене представника предлагача, министра културе у Влади Републике Србије Драгана Којадиновића, обавила начелни претрес о Предлогу закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије.

На почетку заједничког начелног претреса о предлозима закона о одговорности произвођача ствари са недостатком, о измени закона којима су одређене новчане казне за привредне преступе и прекршаје, о изменама и допунама Закона о судијама и Закона о уређењу судова и Предлогу закона о прекршајима, народним посланицима се обратио министар правде у Влади Републике Србије Зоран Стојковић, образложивши најзначајније новине у предложеним законским предлозима. У наставку рада Народна скупштина је обавила заједнички начелни претрес о овим предлозима закона.

Трећег дана рада (25. октобар) Народна скупштина је, након уводног излагања министра за капиталне инвестиције у Влади Републике Србије Велимира Илића, обавила претрес у начелу о Предлогу закона о јавним путевима.

У наставку рада, народни посланик Радојко Обрадовић је, као предлагач, образложио значај доношења и најзначајнија решења Предлога закона о државној ревизорској институцији. Народни посланици су до краја радног дана водили расправу и закључили претрес у начелу о Предлогу закона о државној ревизорској институцији.

На почетку четвртог дана рада (26. октобар) министар за економске односе са иностранством др Милан Париводић је представнио предложена решења у Предлогу закона о спољнотрговинском пословању , истакавши да се предлог усклађује са принципима Светске трговинске организације и правом Европске уније, ради укључивања наше земље у модеран привредни свет. Предлогом овог системског закона, по речима Париводића, настојало се да се успостави права мера између слободе пословања и ефикасније и легитимне заштите српске привреде.

У наставку рада, Народна скупштина је обавила начелни претрес о Предлогу закона о спољнотрговинском пословању.

У поподневном делу рада Народна скупштина је обавила претрес у начелу о Предлогу закона о дувану. Министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић се посебно осврнуо на фискални аспект, не занемарујући ни друге циљеве, у производњи, обради и стављању у промет дувана, као и ефекте на здравље грађана, који ће се постићи усвајањем овог закона.

На почетку петог дана рада (31. октобар), министар унутрашњих послова у Влади Републике Србије Драган Јочић представио је Народној скупштини Предлог закона о полицији. Он је истакао да је реч о савременом законском предлогу, потпуно усаглашеним са европским стандардима поступања полиције, којим ће се истовремено остварити два циља – висок ниво заштите људских и грађанских права и слобода у примени полицијских овлашћења и висок ниво ефикасности у сузбијању безбедносних изазова и ризика који су пред полицијом. Министар Јочић је образложио и најзначајнија појединачна решења у предложеном Предлогу.

Народни посланици су, до краја радног дана, обавили начелни претрес о Предлогу закона о полицији.

Шестог дана рада (1,. Новембар) Народна скупштина је обавила јединствени претрес о Извештају о раду Комисије за хартије од вредности у 2004. години, са Годишњим рачуном за 2004. годину и Извештајем овлашћеног ревизора и заједнички јединствени претрес о Статуту Републичке радиодифузне агенције и Финансијском плану Републичке радиодифузне агенције за 2005. годину.

Седмог дана рада (2. новембар) Народна скупштина је обавила заједнички јединствени претрес о предлозима одлука о престанку дужности, разрешењу и избору носилаца правосудних функција На почетку и крају претреса народним посланицима су се обратилчи министар правде у Влади Републике Србије Зоран Стојковић и председник Врховног суда Србије Вида Петровић-Шкеро.

У наставку рада народни поскланици су обавили претрес у појединостима о Предлогу закона о спречавању допинга у спорту и Предлог закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије.

Осмог дана рада (3. новембар) Народна скупштинаје обавила претрес у појединостима о предлозима закона о одговорности произвођача ствари са недостатком, о изменама закона којима су одређене новчане казне за привредне преступе и прекршаје, о изменама и допунама Закона о судијама, о изменама и допунама Закона о уређењу судова, о прекршајима и о јавним путевима.

Председник Народне скупштине Предраг Марковић је 7. новембра одложио наставак рада за наредни радни дан, констатујући, на основу електронског система, да није била присутна једна трећина народних посланика и да не постоје услови за почетак радног дана.

Деветог дана рада (8. новембра) Народна скупштина је закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о државној ревизорској институцији и започела претрес у појединостима о Предлогу закона о спољнотрговинском пословању.

Десетог дана рада (9. новембар) Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о спољнотрговинском пословању и Предлогу закона о дувану.

После целодневне расправе Народне скупштина је једанаестог дана рада (10. новембра) закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о полицији.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда, председник Народне скупштине Предраг Марковић је одредио као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2005. години у понедељак, 14. новембар у 10 часова.

У Дану за гласање (14. новембар) Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о спречавању допинга у спорту, о безбедности и здрављу на раду, о обележавању дана жалости на територији Републике Србије и о одговорности произвођача ствари са недостатком .

У наставку рада Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о изменама закона којима су одређене новчане казне за привредне преступе и прекршаје, о изменама и допунама Закона о судијама и Закона о уређењу судова, као и Предлог закона о прекршајима.

Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о јавним путевима, о државној ревизорској институцији, о спољнотрговинском пословању, о дувану и о полицији.

Народна скупштина је усвојила Предлог одлуке о потврђивању Извештаја о раду Комисије за хартије од вредности, са Годишњим рачуном за 2004. и Извештајем овлашћеног ревизора, предлоге одлука о давању сагласности на Статут и Финансијски план за 2005. годину Републичке радиодифузне агенције и предлоге одлука о престанку дужности, разрешењу и избору носилаца правосудних функција.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председавајући Војислав Михаиловић, потпредседник Народне скупштине је закључио Трећу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2005. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5