Уторак, 22. новембар 2011.

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине у 2011. години

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Трећу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години за четвртак, 17. новембар 2011. године, са почетком у 14.00 часова.


Седница је почела у уторак, 22. новембра, са почетком у 12, 05 часова.

Пре преласка на утврђивање дневног реда, народни посланици Јелена Травар-Миљевић, Слободан Самарџић, Немања Шаровић, Мирослав Маркићевић и Риза Халими затражили су више обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о рехабилитацији;

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама;

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о полицији;

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним и другим празницима
у Републици Србији;
5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и
јавним службама;
6. Предлог закона о тржишном надзору;
7. Предлог закона о здравственој исправности предмета опште употребе;
8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима;
9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама;
10. Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције о поморским привилегијама и хипотекама;
11. Предлог закона о потврђивању Споразума о међународном превозу лакокварљивих намирница и специјалним средствима за њихов превоз (АТП);
12. Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт;
13. Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије;
14. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области одбране и статусу њихових снага;
15. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе;
16. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак;
17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о подстицању и узајамној заштити улагања;
18. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савјета министара Босне и Херцеговине о привременом запошљавању држављана Републике Србије у Босни и Херцеговини и држављана Босне и Херцеговине у Републици Србији;
19. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области заштите животне средине и
20. Предлог за избор изборног члана првог састава Државног већа тужилаца из реда адвоката, који је поднела Адвокатска комора Србије.

Народна скупштина усвојила је предлог народног посланика Срђана Миливојевића да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 2. и 3, заједнички начелни претрес о 7, 8. и 9. тачки и заједнички јединствени претрес о тачкама од 10. до 19. дневног реда.

Народна скупштина водила је и закључила начелни претрес о Предлогу закона о рехабилитацији, који је образложио министар заштите животне средине, рударства и просторног планирања Оливер Дулић.

До краја рада, Народна скупштина обавила је и заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о полицији.

Заменик председника Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић одговарао је, на крају расправе, на примедбе и сугестије које су народни посланици изнели на предлоге тих закона.

Другога дана рада, 23. новембра, Народна скупштина водила је и закључила начелни претрес о Предлогу закона о
изменама и допунама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији.

У поподневном делу седнице, Народна скупштина обавила је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама.

Трећег дана рада, 24. новембра, на почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Арпад Фремонд, Владимир Милентијевић и Зоран Красић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Народна скупштина водила је и закључила начелни претрес о Предлогу закона о тржишном надзору, који је образложио представник предлагача, министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Душан Петровић.

У наставку седнице, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни претрес о Предлогу закона о здравственој исправности предмета опште употребе, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама, које је образложио представник предлагача, министар здравља Зоран Станковић.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић Дејановић обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине прате чланови делегације Уније организација Србије које се баве заштитом особа које живе са HIV/AIDS, подсетивши да је 1. децембар Светски дан борбе против СИДЕ и поздравила их у име народних посланика.


Четвртог дана рада, 28. новембра, Народна скупштина водила је и закључила заједнички јединствени претрес о десет међународних споразума и уговора, од 10. до 19. тачке дневног реда.

Народна скупштина обавила је и претрес о Предлогу за избор изборног члана првог састава Државног већа тужилаца из реда адвоката, који је поднела Адвокатска комора Србије.

Током поподневног рада, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о рехабилитацији.

На почетку петог дана рада, 29. новембра, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Владимир Милентијевић, Мићо Роговић, Немања Шаровић, Нада Колунџија и Миирослав Маркићевић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

У преподневном делу седнице, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама.

До краја дана Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о полицији.

Шестог дана рада, 30. новембра, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама.

Седмог дана рада, 1. децембра, Народна скупштина је током преподнева водила и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о тржишном надзору.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група, народни посланици Зоран Красић, Велимир Илић, Зоран Шами и Нада Колунџија затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Народна скупштина је, на предлог Административног одбора, констатовала престанак мандата, пре истека времена на које је изабран, народном посланику Драгомиру Цимеши, изабраном са Изборне листе За европску Србију-Борис Тадић.

У поподневном делу седнице, обављена је расправа у појединостима о Предлогу закона о здравственој исправности предмета опште употребе
и о предлозима закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима и Закона о хемикалијама.

У току рада, на предлог Административног одбора, Народна скупштина констатовала је потврђивање мандата народном посланику Станку Јовчићу, изабраном са Изборне листе За европску Србију-Борис Тадић.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић пздравила је групу жена запослених у органима локалне самоуправе из Петровца на Млави, која је присуствовала делу седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда, председница Народне скупштине, проф. др Славица Ђукић-Дејановић одредила је понедељак, 5. децембар, са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2011. години.


Дан за гласање


У Дану за гласање, 5 децембра, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика
Предлог закона о рехабилитацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о полицији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама, Предлог закона о тржишном надзору, Предлог закона о здравственој исправности предмета опште употребе, Предлог закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима и Предлог закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила и

Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције о поморским привилегијама и хипотекама, Предлог закона о потврђивању Споразума о међународном превозу лакокварљивих намирница и специјалним средствима за њихов превоз (АТП), Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт, Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије, Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области одбране и статусу њихових снага, Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Црне Горе о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о подстицању и узајамној заштити улагања, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савјета министара Босне и Херцеговине о привременом запошљавању држављана Републике Србије у Босни и Херцеговини и држављана Босне и Херцеговине у Републици Србији и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области заштите животне средине.

Народна скупштина је већином гласова народних посланика усвојила Предлог за избор изборног члана првог састава Државног већа тужилаца из реда адвоката. На предлог Адвокатске коморе Србије, за члана Државног већа тужилаца из реда адвоката изабран је Мирослав Бојић.

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на коју су током седнице указали народни посланици и одлучила да није повређен ниједан члан Пословника Народне скупштине.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда овог заседања и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Трећу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
среда, 30. новембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја