Уторак, 18. октобар 2011.

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине у 2011.години

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић сазвала је Другу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години за уторак, 18. октобар 2011. године, са почетком у 11 часова.


Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

 1. Предлог националне стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
 2. Предлог закона о пребивалишту и боравишту грађана;
 3. Предлог закона о управној инспекцији;
 4. Предлог закона о забрани усавршавања, производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичког оружја и о њиховом уништавању;
 5. Предлог закона о поморској пловидби;
 6. Предлог закона о облигационим и основама својинско - правних односа у ваздушном саобраћају;
 7. Предлог закона о допунама Закона о одржавању стамбених зграда;
 8. Предлог закона о комуналним делатностима;
 9. Предлог закона о рударству и геолошким истраживањима
 10. Предлог закона о регулисању односа Републике Србије и дужника – корисника јавних средстава, за преузете обавезе по иностраним кредитима, односно зајмовима;
 11. Предлог закона о потврђивању Оквирног уговора о зајму за доделу појединачних зајмова између KfW-a, Франфурт на Мајни и и Републике Србијеи Народне банке Србије као агента;
 12. Предлог закона о играма на срећу
 13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о спољнотрговинском пословању;
 14. Предлог закона о јавно-приватном партнерству и концесијама;
 15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити права оплемењивача биљних сорти;
 16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства;
 17. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца;
 18. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Словеније о изручењу;
 19. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Словеније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима;
 20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области одбране;
 21. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мађарске о сарадњи у области одбране;
 22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Нигерије о сарадњи у области одбране;
 23. Предлог одлуке о престанку функције члану Комисије за хартије од вредности;
 24. Предлог о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије;
 25. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичкагрупа Уједињени региони Србије;
 26. Предлог одлуке о потврђивању Финансијског плана Комисије захартије од вредности за 2011. годину и
 27. Предлог за давање сагласности на Статут Комисије за хартије од вредности.


Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика Срђана Миковића да се обави заједнички начелни и јединствени претресо тачкама 1 и 2 дневног реда, заједнички начелни претрес о тачкама 5 и 6и заједнички начелни претрес о тачкама 7, 8 и 9. Биће обављен заједнички начелни и јединствени претрес о 10, 11. и 12. тачки дневног реда, а заједнички начелни претрес о 13. и 14. као и о 16. и 17. тачки дневног реда.

Народна скупштина прихватила је предлог да се заједнички јединствени претрес води о тачкама: 18, 19, 20, 21 и 22;23, 24. и 25; као и о 26. и 27. тачки дневног реда.

Народна скупштина прихватила је предлог потпредседнице Народне скупштине Гордане Чомић да се напосебној седници разматра Одговор Владе Републике Србије на Интерпелацију по питању законитости рада, пословања и одговорности министра вера и дијаспоре Срђана Срећковића, коју је поднела група од 56 посланика Посланичке групе Српске радикалне странке.

До краја рада, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о Предлогу националне стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и Предлогу закона о пребивалишту и боравишту грађана. Предлоге ових закона образложио је министар за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић.


Другог дана рада, 19. октобра, Народна скупштина обавила је начелни претрес о Предлогу закона о управној инспекцији.

Трећег дана рада, 20.октобра, Народна скупштина наставила је рад расправом у начелу о Предлогу закона о забрани усавршавања, производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичког оружја и о њиховом уништавању.

Пре почетка рада народни посланици Никола Крпић, Чедомир Јовановић, Милош Алигрудић, Мирослав Маркићевић, Јелена Травар-Миљевић, Драган Тодоровић и Нада Колунџија затражили су више обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

У преподневном делу рада Народна скупштина обавила расправу у начелу о Предлогу закона о забрани усавршавања, производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичког оружја и о њиховом уништавању, који је народним посланима, у име предлагача, образложила министарка правде Снежана Маловић.

У поподневном делу рада Народна скупштина обавила је заједнички начелни претрес тачкама 5 и 6 дневног реда седнице, односно расправу о предлозима закона о поморској пловидби и о облигационим и основама својинско - правних односа у ваздушном саобраћају. Народна скупштина обавила је заједнички начелни претрес и о тачкама 7, 8, и 9 дневног реда седнице, односно расправу о Предлогу закона о допунама Закона о одржавању стамбених зграда, о Предлогу закона о комуналним делатностима и о Предлогу закона о рударству и геолошким истраживањима.

Све предложене законе народним посланицима образложио је министар животне средине, рударства и просторног планирања Оливер Дулић.

Четвртог дана рада, 25. октобра, на почетку рада народни посланици Слободан Самарџић и Драган Тодоровић затражили су више обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

У преподневном делу седнице, Народна скупштина обавила је заједнички начелни и јединствени претрес о 10, 11. и 12. тачки дневног реда, односно о Предлогу закона о регулисању односа Републике Србије и дужника – корисника јавних средстава, за преузете обавезе по иностраним кредитима, односно зајмовима, Предлогу закона о потврђивању Оквирног уговора о зајму за доделу појединачних зајмова између KfW-a, Франкфурт на Мајни и Републике Србије и Народне банке Србије као агента и о Предлогу закона о играма на срећу. Предложене законе образложио је председник Владе Републике Србије Мирко Цветковић.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о спољнотрговинском пословању и Предлогу закона о јавно - приватном партнерству и концесијама.

Петог дана рада, 26. октобра, Народна скупштина обавила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о спољнотрговинском пословању и Предлогу закона о јавно-приватном партнерству и концесијама.

У наставку седнице, Народна скупштина обавила је расправу у начелу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити права оплемењивача биљних сорти, који је народним посланицима, у име предлагача, образложио министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Душан Петровић.

Председавајућа Народне скупштине потпредседница Гордана Чомић обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прате у оквиру посете Народној скупштини гости Канцеларије за младе из Лапова, 15 најбољих студената из Лапова и поздравила их у име народних посланика.

Током преподневног рада, председавајућа Народне скупштине потпредседница Гордана Чомић, изрекла је прву опомену народном посланику Радиши Илићу и другу опомену народном посланику Добриславу Прелићу.

У поподневном делу рада, Народна скупштина обавила је заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца, које је народним посланима, у име предлагача, образложила министарка правде Снежана Маловић.

Шестог дана рада, 27. октобра, Народна скупштина водила је заједнички јединствени претрес о пет предлога закона о потврђивању међународних споразума и уговора, од 18. до 22. тачке дневног реда. Предлоге ових закона образложила је министарка правде Снежана Маловић.

Пре почетка рада народни посланици Риза Халими, Зоран Николић и Борис Алексић затражили су више обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

У току преподневног рада, Народна скупштина закључила је заједнички јединствени претрес о тачкама од 18. до 22. дневног реда седнице.

Седмог дана рада, 1. новембра, Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес о Предлогу одлуке о престанку функције члану Комисије за хартије од вредности, Предлогу одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије и Предлогу одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије.

Народна скупштина обавила је заједнички јединствени претрес и о Предлогу одлуке о потврђивању Финансијског плана Комисије за хартије од вредности за 2011. годину Предлог за давање сагласности на Статут Комисије за хартије од вредности, који је поднела Комисија за хартије од вредности.

На почетку рада, народни посланици Слободан Самарџић, Борис Алексић и Михајло Пурић затражили су више обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић поздравила је, у име народних посланика и у своје име, групу студената ромске националности који су 2011, 2012. школске године уписали прву годину факултета. Они су пратили део седнице са галерије велике сале Народне скупштине.

Осмог дана рада, 2. новембра, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о пребивалиштву и боравишту грађана.

Председавајућа Народне скупштине потпредседница Гордана Чомић обавестила је народне посланике да део седнице, са галерије Велике сале Дома Народне скупштине, прате у оквиру посете Народној скупштини чланови Студентске асоцијације Правног факултета у Крагујевцу и поздравила их у име народних посланика и у своје име.

Током преподневног рада, председавајућа Народне скупштине потпредседница Гордана Чомић, изрекла је прву опомену народном посланику Немањи Шаровићу.

У поподневном делу рада, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима о Предлогу закона о управној инспекцији.

Деветог дана рада, 3. новембра, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о забрани усавршавања, производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичког оружја и о њиховом уништавању.

На почетку рада, председници, односно овлашћени представници посланичких група Риза Халими, проф. др Зоран Шами, Дејан Мировић и Јанко Веселиновић затражили су, у складу са чланом 286. Пословника Народне скупштине, обавештења и објашњења.

Десетог дана рада, 8. новембра, Народна скупштина водила је и,` у преподневниом делу седнице, закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о поморској пловидби и Предлогу закона о облигационим и основама својинско - правних односа у ваздушном саобраћају.

На почетку рада, народни посланици Зоран Николић, Вјерица Радета и Гордана Чомић затражили су више обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић поздравила је, у име народних посланика и у своје име, ученике Војне гиманазије и Европске пословне школе “Милутин Миланковић”у Београду, који су пратили део седнице са галерије Велике сале.

Једанаестог дана рада, 9. новембра, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о допунама Закона о одржавању стамбених зграда, Предлогу закона о комуналним делатностима и Предлогу закона о рударству и геолошким истраживањима.

Председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић поздравила је, у име народних посланика и у своје име, чланове Удружења пензионера из Хртковца, који су пратили део седнице са галерије Велике сале.

Дванаестог дана рада, 10. новембра, Народна скупштина водила је и закључила расправу у појединостима о Предлогу закона о регулисању односа Републике Србије и дужника – корисника јавних средстава, за преузете обавезе по иностраним кредитима, односно зајмовима и Предлогу закона о играма на срећу.

Напочетку рада, народни посланици Жељко Томић и Зоран Красић затражили су више обавештења и објашњења, у складу са чланом 286. Пословника.

Тринаестог дана рада, 14. новембра, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о спољнотрговинском пословању, Предлогу закона о јавно - приватном партнерству и концесијама и о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о заштити права оплемењивача биљних сорти.

До краја дана, Народна скупштина зкаључила је претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда ове седнице, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић одредила је четвртак, 17. новембар 2011. године, са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години.

Дан за гласање

Народна скупштина започела је Дан за гласање, 17. новембра. Већином гласова народних посланика Народна скупштина усвојила је Предлог националне стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Предлог закона о пребивалишту и боравишту грађана, Предлог закона о управној инспекцији, Предлог закона о забрани усавршавања, производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичког оружја и о њиховом уништавању, Предлог закона о поморској пловидби и Предлог закона о облигационим и основама својинско - правних односа у ваздушном саобраћају.

Током гласања, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић Дејановић констатовала је недостатак кворума, те је заказала наставак Дана за гласање о свим тачкама дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2011. години за понедељак, 21. новембар у 13.00 часова.

Наставак Дана за гласање


У наставку Дана за гласање, 22. новембра, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о допунама Закона о одржавању стамбених зграда, Предлог закона о комуналним делатностима и Предлог закона о рударству и геолошким истраживањима.

Народна скупштина усвојила је Предлог закона о регулисању односа Републике Србије и дужника – корисника јавних средстава, за преузете обавезе по иностраним кредитима, односно зајмовима и Предлог закона о потврђивању Оквирног уговора о зајму за доделу појединачних зајмова између KfW-a, Франфурт на Мајни и и Републике Србијеи Народне банке Србије као агента.

Осим тога, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о играма на срећу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о спољнотрговинском пословању, Предлог закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити права оплемењивача биљних сорти.

Усвојени су и Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства и Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца.

У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Словеније о изручењу, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Словеније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области одбране,Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мађарске о сарадњи у области одбране и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Нигерије о сарадњи у области одбране.

Народна скупштина усвојила је и Предлог одлуке о престанку функције члану Комисије за хартије од вредности, Предлог о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије, Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичкам група Уједињени региони Србије, Предлог одлуке о потврђивању Финансијског плана Комисије захартије од вредности за 2011. годину и Предлог за давање сагласности на Статут Комисије за хартије од вредности.

Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су народни посланици указивали у току седнице и одлучила да ни у једном случају нису биле повређене одредбе Пословника.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда овог заседања и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Другу седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
субота, 3. децембар
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја