Понедељак, 5. јун 2006. 13:00

Треће ванредно заседањe Народне скупштине Републике Србије у 2006. години

Председник Народне скупштине Предраг Марковић сазвао је, на Захтев 99 народних посланика, Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2006. години за понедељак, 5. јун, са почетком у 12 часова.Председник Народне скупштине Предраг Марковић сазвао је, на Захтев 99 народних посланика, Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2006. години за понедељак, 5. јун, са почетком у 12 часова.

За ово заседање, у Захтеву за одржавање, утврђен је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада,

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада,

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о уџбеницима и другим наставним средствима, који је поднела Влада,

4. Предлог закона о изменама Закона о радиодифузији, који су поднели народни посланици Милош Алигрудић, Томислав Николић, Милољуб Албијанић, Мирослав Маркићевић и Ивица Дачић,

5. Предлог закона о платама државних службеника и намештеника, који је поднела Влада,

6. Предлог закона о личној карти, који је поднела Влада,

7. Предлог закона о пољопривредном земљишту, који је поднела Влада,

8. Предлог закона о органској производњи и органским производима, који је поднела Влада,

9. Предлог закона о финансирању локалне самоуправе, који је поднела Влада,

10. Предлог закона о слободним зонама, који је поднела Влада,

11. Предлог закона о девизном пословању, који је поднела Влада,

12. Предлог закона о допуни Закона о платном промету, који је поднела Влада,

13. Предлог закона о допуни Закона о превозу у друмском саобраћају, који је поднела Влада,

14. Предлог закона о ратификацији уговора о оснивању енергетске заједнице између Европске заједнице и Републике Албаније, Бугарске, Босне и Херцеговине, Хрватске, Бивше југословенске Републике Македоније, Црне Горе, Румуније, Републике Србије и Привремене Мисије Уједињених нација на Косову у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација, који је поднела Влада,

15. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије немачкој финансијској организацији КФW по задужењу ЈП „Електропривреда Србије“ (рехабилитација хидроелектране Бајина Башта), који је поднела Влада,

16. Предлог закона о равноправности полова, који је поднела група од 15 народних посланика,

17. Предлог закона о престанку важења Закона о оснивању новинско издавачке установе „Братсво“, који је поднела Влада,

18. Извештај о раду Анкетног одбора образованог ради утврђивања истине о новорођеној деци несталој из породилишта у више градова у Србији, који је поднео Анкетни одбор,

19. Избор носилаца правосудних функција.

На почетку заједничког начелног претреса о предлозима закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, народним посланицима се, као представник предлагача, обратио министар финансија Млађан Динкић. Он је истакао значај предложених решења у спровођењу фискалне реформе у сегментима који су уређени овим законским актима и образложио конкретне предлоге измена и допуна.

До краја радног дана народни посланици су обавили јединствени начелни претрес о овим законским предлозима.

Другог дана рада (6. јун) Народна скупштина је обавила начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о уџбеницима и другим наставним средствима, Предлогу закона о изменама Закона о радиодифузији и Предлогу закона о платама државних службеника и намештеника.

Трећег дана рада (8. јун) Народна скупштина је, уз учешће у расправи министра унутрашних послова Драгана Јочића, обавила претрес у начелу о Предлогу закона о личној карти.

Четвртог дана рада (12. јун) Народна скупштина је обавила заједнички начелни претрес о Предлогу закона о пољопривредном земљишту и Предлогу закона о органској производњи и органским производима.

По речима представника предлагача, министра пољопривреде, шумарства и водопривреде др Иване Дулић-Марковић, предложеним решењима ће се обезбедити заштита и уређење пољопривредног земљишта и унапредити коришћење овог ресурса. Такође, стварају се законски оквири, уз компаративну предност коју Србија има, за органску производњу, за коју влада велико интересовање.

Народна скупштина је, на предлог Административног одбора, констатовала да је 3, јуна престао мандат посланицима у Скупштини Србије и Црне Горе и судијама Суда Србије и Црне Горе, бираних из Републике Србије, као и престанак функције функционера које именује Скупштине Србије и Црне Горе, именованих из Републике Србије.

Народна скупштина је, петог дана рада (13. јун), након уводне напомене министра финансија Млађана Динкића, обавила начелни претрес о Предлогу закона о финансирању локалне самоуправе и о Предлогу закона о слободним зонама.

Шестог дана рада (14. јун) Народна скупштина је у преподневном делу обавила заједнички начелни претрес о Предлогу закона о девизном пословању и Предлогу закона о допуни Закона о платном промету.

У наставку рада, након обраћања представника предлагача, министра за капиталне инвестиције Велимира Илића, народни посланици су обавили нашелни претрес о Предлогу закона о допуни Закона о превозу у друмском саобрачају.

Народна скупштина је обавила заједнички начелни претрес о Предлогу закона о ратификацији уговора о оснивању енергетске заједнице између Европске заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше југословенске Републике Македоније, Републике Црне Горе, Румуније, Републике Србије и Привремене Мисије Уједињених нација на Косову у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација и Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије немачкој финансијској организацији KFWпо задужењу ЈП „Електропривреда Србије“ (Рехабилитација хидроелектране Бајина Башта). О значају усвајања ових законских предлога народним посланицима је говорио министар рударства и енергетике Радомир Наумов.

Предлагач законског предлога, Група од 15 народних посланика повукла је из процедуре Предлог закона о равноправности полова.

Народна скупштина је, седмог дана рада (15. јун) обавила начелни претрес о Предлогу закона о престанку важења Закона о оснивању Новинско –издавачке установе „Братсво“.

У наставку рада, Народна скупштина је обавила претрес у начелу о Извештају о раду Анкетног одбора образованог ради утврђивања истине о новорођеној деци несталој из породилишта у више градова у Србији. Представник Анкетног одбора Живодарка Дацин је упознала народне посланике са резултатима рада, односно сазнањима до којих је дошао Одбор и образложила предлог закључака.

На почетку осмог дана рада (19. јун), Народна скупштина је констатовала да је Ивани Дулић-Марковић, подношењем оставке на функцију министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, престао мандат министра.

Народна скупштина је обавила јединтвени претрес о предлозима одлука за избор носилаца правосудних функција.

Деветог дана рада (20. јун) Народна скупштина је уврстила у дневни ред по хитном поступку Предлог за избор чланова Владе, који је поднео председник Владе Војислав Коштуница.

Образлажући предлог за се за потпредседника Владе изабере Ивана Дулић-Марковић досадашњи министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, а за министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Горан Живков, досадањни помоћник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, председник Владе Војислав Коштуница је рекао да су предложени кандидати и до сада били у владином тиму, као министар и помоћник министра пољопривреде, што значи да се политика Владе не мења, а рад ће бити бољи и ефикаснији.

Председник Владе Војислав Коштуница је у наставку свог обраћања Народној скупштини, говорио о приоритетима Владе у овом тренутку. Најважније је по његовим реечима доношење новог устава државе, а затим следе избори- за Народну скупштину и председника Републике Србије.

Осврнувши се посебно на залагање Владе за политику европских интеграција и партнерског односа наше земље са Европом, председник Коштуница је подсетио, и на потребу испуњавања обавеза према Хашком трибуналу.

Најзад, као и у протеклом периоду, Влада ће, по речима Коштунице, и у наредном периоду највећу пажњу посвећивати преговорима о будућем статусу Косова и Метохије, о чему ће последњу реч као и до сада имати Народна скупштина.

Народна скупштина је, у наставку рада, обавила претрес о Предлогу и изабрала Ивану Дулић-Марковић за потпредседника Владе, а Горана Живкова за министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, након чега су изабрани министри положили заклетву.

Народна скупштина је, десетог дана рада (21. јун) обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Предлогу закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Председавајући седницом, потпредседник Народне скупштине Војислав Михаиловић обавестио је народне посланике да је народни посланик Слободан Живкуцин писмено обавестио Народну скупштину да је иступио из Посланичке групе „За европску Србију“ и да ће убудуће учествовати у раду као народни посланик који не припада ниједној посланичкој групи.

Једанаестог дана рада (22.јун) Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о уџбеницима и другим наставним средствима и о Предлогу закона о изменама Закона о радиодифузији.

Народна скупштина је започела претрес о амандманима поднетим на Предлог закона о платама државних службеника и намештеника.

Дванаестог дана рада (27. јун) Народна скупштина је, продуживши рад до вечерњих сати, обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о платама државних службеника и намештеника, Предлогу закона о личној карти и о Предлогу закона о пољопривредном земљишту.

Народна скупштина је тринаестог дана рада (29. јун) обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о органској производњи и органским производима и о Предлогу закона о финансирању локалне самоуправе.

Четрнаестог дана рада (4. јул) Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о слободним зонама.

Народна скупштина је петнаестог дана рада (5. јул) обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о девизном пословању и о Предлогу закона о допуни Закона о платном промету.

Шеснаестог дана рада (6.јул) Народна скупштина је закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о допунама Закона о превозу у друмском саобраћају, затим о Предлогу закона о ратификацији Уговора о оснивању енергетске заједнице између Европске заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше југословенске Републике Македоније, Републике Црне Горе, Румуније, Републике Србије и Привремене мисије Уједињених нација на Косову у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација и о Предлогу закона о давању гаранције Републике Србије немачкој финансијској организацији KFWпо задужењу ЈП Електропривреда Србија (Рехабилитација Хидроелектране Бајина Башта), као и о Предлогу закона о престанку важења Закона о оснивању Новинско-издавачке установе „Братство“.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда, председник Предраг Марковић је као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Трећег ванредног заседања одредио петак, 14. јул у 10 часова.

На почетку рада седамнаестог дана рада (14. јул), који је председник Предраг Марковић одредио за Дан за гласање, Народна скупштина је, на предлог Административног одбора, по хитном поступку уврстила у дневни ред седнице Предлог одлуке о одобравању одређивања притвора Марини Јовановић-Бајовић, судији Општинског суда у Смедеревској Паланци.

Народна скупштина је одмах по окончању јединственог претреса, усвојила Предлог одлуке о одобравању одређивања притвора Марини Јовановић-Бајовић, судији Општинског суда у Смедеревској Паланци.

У наставку Дана за гласање, Народна скупштина је усвојила у целини Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлог закона о изменама и допунама Закона о уџбеницима и другим наставним средствима и Предлог закона о изменама Закона о радиодифузији.

Народна скупштина је усвојила у целини Предлог закона о платама државних службеника и намештеника, Предлог закона о личној карти, Предлог закона о пољопривредном земљишту и Предлог закона о органској производњи и органским производима.

Пошто је усвојила у целини Предлог закона о финансирању локалне самоуправе, Народна скупштина је наставила рад усвајањем, у целини Предлога закона о слободним зонама, Предлога закона о девизном пословању, Предлога закона о допуни Закона о платном промету и Предлога закона о допунама Закона о превозу у друмском саобраћају.

Народна скупштина је усвојила у целини Предлог закона о ратификацији уговора о оснивању енергетске заједнице између Европске заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше југословенске Републике Македоније, Републике Црне Горе, Румуније, Републике Србије и привремене Мисије Уједињених нација на Косову у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација, затим Предлог закона о давању гаранције Републике Србије немачкој финансијској организацији KFWпо задужењу ЈП „Електропривреда Србије“ (Рехабилитација Хидроелектране Бајина Башта) и Предлог закона о престанку важења Закона о оснивању Новинско-издавачке установе „Братство“.

На крају, Народна скупштина је усвојила Извештај о раду Анкетног одбора образованог ради утврђивања истине о новорођеној деци несталој из породилишта у више градова у Србији, са предлогом мера и обавила избор носилаца правосудних функција.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда ове седнице и одлучивање о њима, председник Народне скупштине Предраг Марковић је закључио седницу Трећег ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2006. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
уторак, 7. децембар

Цео календар догађаја