Четвртак, 1. јул 2004. - Петак, 23. јул 2004.

Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2004. години

За Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2004. години, коју је председник Народне скупштине Предраг Марковић сазвао за 1. јул 2004. године, Влада Републике Србије је у захтеву за одржавање седнице утврдила дневни ред.


За Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2004. години, коју је председник Народне скупштине Предраг Марковић сазвао за 1. јул 2004. године, Влада Републике Србије је у захтеву за одржавање седнице утврдила следећи дневни ред:

1. Предог закона о стечајном поступку, који је поднела Влада Републике Србије,
2. Предлог закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, који је поднела Влада Републике Србије,
3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана, који је поднела Влада Републике Србије,
4. Предлог закона о порезу на додату вредност, који је поднела Влада Републике Србије,
5. Предлог закона о измени и допуни Закона о порезу на промет, који је поднела Влада Републике Србије,
6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа, који је поднела Влада Републике Србије,
7. Предлог закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада Републике Србије,
8. Предлог закона о играма на срећу, који је поднела Влада Републике Србије,
9. Предлог закона о лековима и медицинским средствима, који је поднела Влада Републике Србије,
10. Предлог закона о енергетици, који је поднела Влада Републике Србије,
11. Предлог закона о изменама и допунама Закона министарствима, који је поднела Влада Републике Србије.

Првог дана рада Народна скупштина је водила начелни претрес о Предлогу закона о стечајном поступку.

Другог дана рада (5. јул) Народна скупштина је обавила начелни и претрес у појединостима о Предлогу закона о стечајном поступку.

Председник Предраг Марковић обавестио је народне посланике да за председника Посланичке групе Демократска странка одређен народни посланик Бојан Пајтић.

Трећег дана рада ( 6. јул ) народни посланици започели су начелну расправу о Предлогу закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Четвртог дана рада ( 7. јул ) Народна скупштина је окончала расправу о Предлогу закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника у начелу и појединостима. У наставку рада, народни посланици започели су начелну расправу о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана.

На почетку петог дана ( 8. јул ), Народна скупштина је на основу Извештаја Републичке изборне комисије и Извештаја и предлога Административног одбора констатовала потврђивање мандата народном посланику Зорану Алимпићу, изабраном са листе Демократска странка - Борис Тадић.

Народни посланици су у наставку рада окончали претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана у начелу и појединостима. По завршетку расправе, министар Слободан Лаловић дао је завршну реч.

Шестог дана ( 12. јул ), народни посланици су започели начелну расправу о Предлогу закона о порезу на додату вредност. Предлог закона образложио је министар финансија Млађан Динкић.

На почетку седмог дана рада ( 13. јул ) Народна скупштина је на предлог Административног одбора констатовала да је престао мандат, пре истека времена на које су изабрани, народним посланицима Милутину Продановићу, Радошу Љушићу, Браниславу Ристивојевићу, Бранимиру Трајковићу и Ненаду Лемајићу, изабраним са Изборне листе Демократска странка Србије-Војислав Коштуница, даном подношења оставке.

На основу Извештаја Републичке изборне комисије и Извештаја и предлога Административног одбора, Народна скупштина је констативала потврђивање мандата народним посланицима Гордани Чабрић, Браниславу Тошићу, Браниславу Недимовићу, Зорану Ненадовићу и Душану Ђуровићу, изабраним са Изборне листе Демократска странка Србије-Војислав Коштуница.

У наставку рада Народна скупштина је обавила начелни и претрес у појединостима о Предлогу закона о порезу на додату вредност и започела начелни претрес о Предлогу закона о измени и допуни Закона о порезу на промет.

Народна скупштина је осмог дана рада ( 14. јул ) закључила начелни и претрес у појединостима о Предлогу закона о измени и допуни Закона о порезу на промет.

У наставку рада, Народна скупштина је обавила начелни и започела претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа.

Деветог дана рада ( 15. јул ) Народна скупштина је окончала претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа.

Народна скупштина је, у наставку рада, обавила претрес у начелу и у појединостима о Предлогу закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и о Предлогу закона о играма на срећу.

Народна скупштина наставља рад начелним претресом о Предлогу закона о лековима и медицинским средствима у понедељак, 19. јула у 12. часова.

Десетог дана рада ( 19. јул ) Народна скупштина је водила начелни претрес о Предлогу закона о лековима и медицинским средствима.

Народна скупштина је, једанаестог дана рада ( 20. јул ) закључила начелни и започела претрес у појединостима о Предлогу закона о лековима и медицинским средствима.

Дванаeстог дана рада ( 21. јул ) Народна скупштина је закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о лековима и медицинским средствима и започела претрес у начелу о Предлогу закона о енергетици.

Народна скупштина је, тринаестог дана рада ( 22. јул ) закључила начелни и претрес у појединостима о Предлогу закона о енергетици.

Обављен је претрес у начелу и појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о министарствима.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда, председник Предраг Марковић је одредио 23. јул као Дан за гласање о свим законским предлозима разматраним на овој седници.

У Дану за гласање ( 23. јул ), Народна скупштина је усвојила у целини Предог закона о стечајном поступку, Предлог закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Предлог закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана, Предлог закона о порезу на додату вредност, Предлог закона о измени и допуни Закона о порезу на промет, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа, Предлог закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлог закона о играма на срећу, Предлог закона о лековима и медицинским средствима, Предлог закона о енергетици, Предлог закона о изменама и допунама Закона министарствима.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама уврштеним у дневни ред Шестог ванредног заседања Народне скупштине у 2004. години, председник Народне скупштине Предраг Марковић је закључио ову седницу.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6