24. фебруар 2023. Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву

24. фебруар 2023. Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву

Петак, 24. фебруар 2023.

Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву

Председник Народне скупштине Републике Србије др Владимир Орлић сазвао је на захтев 106 народних посланика Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву, за петак, 24. фебруар 2023. године, са почетком у 10.00 часова.


За ову седницу утврђен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама Закона о Централној евиденцији стварних власника, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Есватини о културно-просветној сарадњи, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Габон у области науке, технологије, образовања и културе, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о начину финансирања и израде пројектно-техничке документације, вођење управних поступака за процену утицаја на животну средину, издавање локацијских услова, сагласности и грађевинске дозволе за Пројекат „Хидротехнички и багерски радови на уређењу критичног сектора за пловидбу - Ушће Дрине и Саве“, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Железнички коридор X у Србији оквирни споразум - глобална капија између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Железнички коридор X у Србији - деоница од Београда до Ниша) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада;
 9. Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије, који је поднела Влада;
 10. Извештај о раду за 2021. годину и Извештај о спровођењу активности из Ревидираног Акционог плана за поглавље 23 - Потпоглавље Борба против корупције, који је поднелa Агенцијa за спречавање корупције, са Предлогом закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 26. децембра 2022. године;
 11. Извештај о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2021. годину, који је поднео Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, са Предлогом закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 26. децембра 2022. године;
 12. Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2021. годину, који је поднео Заштитник грађана, са Предлогом закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова од 22. децембра 2022. године и Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 26. децембра 2022. године;
 13. Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2021. годину, који је поднео Повереник за заштиту равноправности, са Предлогом закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова од 22. децембра 2022. године;
 14. Извештај о раду за 2021. годину, који је поднелa Агенцијa за спречавање корупције, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 16. децембра 2022. године;
 15. Извештај о раду Агенције за енергетику за 2021. годину, који је поднела Агенција за енергетику Републике, са Предлогом закључка Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику од 4. новембра 2022. године;
 16. Извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2021. годину, који је поднела Комисија за заштиту конкуренције, са Предлогом закључка Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику од 4. новембра 2022. године;
 17. Извештај о раду Фискалног савета за 2021. годину, који је поднео Фискални савет, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 24. октобра 2022. године;
 18. Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, који је поднела Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 11. октобра 2022. године;
 19. Извештај о спроведеном мониторингу за 2021. годину, који је поднела Канцеларија за јавне набавке, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 11. октобра 2022. године;
 20. Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2021. годину, који је поднела Државна ревизорска институција, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 4. октобра 2022. године;
 21. Извештај о раду Комисије за контролу државне помоћи за 2021. годину, који је поднела Комисија за контролу државне помоћи са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 29. септембра 2022. године;
 22. Годишњи извештај Комисије за хартије од вредности за 2021. годину, који је поднела Комисија за хартије од вредности, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава од 29. септембра 2022. године;
 23. Извештај о раду за 2021. годину, који је поднела Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) са Предлогом закључка Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације од 24. новембра 2022. године;
 24. Предлог кандидата за избор директора Aгенције за спречавање корупције, који је поднела министар правде;
 25. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група ПУПС – Солидарност и правда и
 26. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС).
Народни посланици прихватили су предлог др Владимира Орлића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 26. дневног реда седнице.

У наставку седнице, Народна скупштина започела је заједнички и јединствени претрес, а предложене законе и извештаје образложили су представници предлагача, министарка правде Маја Поповић, потпредседник Владе и министар одбране Милош Вучевић, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић, министар информисања и телекомуникација др Михаило Јовановић, Повереник за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић, заменица заштитника грађана Јелена Стојановић, председник Савета државне ревизорске институције др Душко Пејовић, председник Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге Драган Ковачевић, председник Комисије за заштиту конкуренције Небојша Перић, директор Канцеларије за јавне набавке Сандра Дамчевић, председник Комисије за контролу државне помоћи Владимир Антонијевић и заменица председнице Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки Весна Гојковић Милин.

До краја дана Народна скупштина је водила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 26. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 25. фебруара, Народна скупштина наставила је и до краја дана водила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 26. дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 27. фебруара 2023. године, Народна скупштина започела је расправу, у појединостима, о Предлогу закона о изменама Закона о Централној евиденцији стварних власника.

У току седнице, председник Народне скупштине др Владимир Орлић поздравио је, у своје и у име народних посланика, студенте Правног факултета Универзитета у Београду, који су пратили део седнице Народне скупштине са галерије велике сале.

До краја дана, Народна скупштна обавила је расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама Закона о Централној евиденцији стварних власника.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу, у начелу и у појединостима, о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, председник Народне скупштине др Владимир Орлић одредио је понедељак, 27. фебруар 2023. године са почетком у 15.00 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 27. фебруара 2023. године, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама Закона о Централној евиденцији стварних власника.

Такође, Народна скупштина усвојила је и Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Есватини о културно-просветној сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Габон у области науке, технологије, образовања и културе, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о начину финансирања и израде пројектно-техничке документације, вођење управних поступака за процену утицаја на животну средину, издавање локацијских услова, сагласности и грађевинске дозволе за Пројекат „Хидротехнички и багерски радови на уређењу критичног сектора за пловидбу - Ушће Дрине и Саве“, Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Железнички коридор X у Србији оквирни споразум - глобална капија између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Железнички коридор X у Србији - деоница од Београда до Ниша) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије.

У Дану за гласање Народна скупштина увојила је о Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду за 2021. годину и Извештаја о спровођењу активности из Ревидираног Акционог плана за поглавље 23 - Потпоглавље Борба против корупције, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2021. годину, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу.

Народна скупштина усвојила је и Предлог закључка поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2021. годину, који је поднео Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова и Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, као и Предлог закључка поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2021. годину, који је поднео Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова,

У Дану за гласање усвојени су и Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за спречавање корупције за 2021. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за енергетику за 2021. годину, који је поднео Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику, Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2021. годину, који је поднео Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику, Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2021. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о спроведеном мониторингу Канцеларије за јавне набавке за 2021. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2021. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Комисије за контролу државне помоћи за 2021. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Предлог закључка поводом разматрања Годишњег извештаја Комисије за хартије од вредности за 2021. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) за 2021. годину, који је поднео Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације.

У Дану за гласање Народна скупштина је изабрала, са 145 гласова народних посланика, Дејана Дамњановића, дипломираног правника из Београда, за директора Aгенције за спречавање корупције, коме је председник Народне скупштине др Орлић честитао у своје и у име народних посланика и пожелео му успех у раду.

У Дану за гласање усвојен је и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група ПУПС – Солидарност и правда и Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС).

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама Закона о Централној евиденцији стварних власника

2. Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза

3. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Есватини о културно-просветној сарадњи

4. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Габон у области науке, технологије, образовања и културе

5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о начину финансирања и израде пројектно-техничке документације, вођење управних поступака за процену утицаја на животну средину, издавање локацијских услова, сагласности и грађевинске дозволе за Пројекат "Хидротехнички и багерски радови на уређењу критичног сектора за пловидбу - Ушће Дрине и Саве"

6. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Железнички коридор X у Србији оквирни споразум - глобална капија између Републике Србије и Европске инвестиционе банке

7. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Железнички коридор X у Србији - деоница од Београда до Ниша) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

8. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке

9. Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије

10. Извештај о раду за 2021. годину и Извештај о спровођењу активности из Ревидираног Акционог плана за поглавље 23 - Потпоглавље Борба против корупције, који је поднелa Агенцијa за спречавање корупције, са Предлогом закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

11. Извештај о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2021. годину, који је поднео Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, са Предлогом закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

12. Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2021. годину, који је поднео Заштитник грађана, са Предлогом закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова и Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

13. Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2021. годину, који је поднео Повереник за заштиту равноправности, са Предлогом закључка Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова

14. Извештај о раду за 2021. годину, који је поднелa Агенцијa за спречавање корупције, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

15. Извештај о раду Агенције за енергетику за 2021. годину, који је поднела Агенција за енергетику Републике, са Предлогом закључка Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

16. Извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2021. годину, који је поднела Комисија за заштиту конкуренције, са Предлогом закључка Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

17. Извештај о раду Фискалног савета за 2021. годину, који је поднео Фискални савет, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

18. Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, који је поднела Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

19. Извештај о спроведеном мониторингу за 2021. годину, који је поднела Канцеларија за јавне набавке, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

20. Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2021. годину, који је поднела Државна ревизорска институција, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

21. Извештај о раду Комисије за контролу државне помоћи за 2021. годину, који је поднела Комисија за контролу државне помоћи са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

22. Годишњи извештај Комисије за хартије од вредности за 2021. годину, који је поднела Комисија за хартије од вредности, са Предлогом закључка Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

23. Извештај о раду за 2021. годину, који је поднела Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) са Предлогом закључка Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације

24. Предлог кандидата за избор директора Aгенције за спречавање корупције

25. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (ПУПС – Солидарност и правда)


Пошто је Народна скупштина обавила одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине др Владимир Орлић закључио је Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву.


Видео (14)

Петак, 24. фебруар 2023. | Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву 24.02.2023. (I)

Петак, 24. фебруар 2023. | Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву 24.02.2023.(II)

Петак, 24. фебруар 2023. | Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву 24.02.2023.(III)

Петак, 24. фебруар 2023. | Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву 24.02.2023.(IV)

Петак, 24. фебруар 2023. | Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Тринаестом сазиву 24.02.2023.(V)

Прикажи још Преостало видео снимака: 9


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
петак, 9. јун
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја