12. јун 2018. Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

12. јун 2018. Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

Уторак, 12. јун 2018.

Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је, на захтев 158 народних посланика, Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву за уторак, 12. јун 2018. године, у 10.00 часова.


Пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Војислав Шешељ, Ђорђе Вукадиновић, Соња Павловић, Нада Лазић, Марко Ђуришић, др Бранислав Михајловић, Балша Божовић, Татјана Мацура, Бошко Обрадовић, Маријан Ристичевић и Александар Марковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, у захтеву за одржавање заседања утврђен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о измени и допуни Закона о државној управи, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије, који су поднели народни посланици Студенка Ковачевић, Милетић Михајловић, др Дарко Лакетић и мр Дејан Раденковић;
 10. Предлог закона о потврђивању Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти, који је поднела Влада;
 11. Предлог за избор гувернера Народне банке Србије, који је поднео председник Републике Србије;
 12. Предлог за избор вицегувернера Народне банке Србије, који је поднела гувернер Народне банке Србије;
 13. Избор чланова Одбора Агенције за борбу против корупције, на предлог:
  - Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
  - Заједно Удружења новинара Србије (УНС) и Независног удружењa новинара Србије (НУНС) и
 14. Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства.
Већином гласова народних посланика прихваћен је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 14. дневног реда седнице, а предложене законе образложили су представници предлагача, министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић, члан Високог савета судства Иван Јовичић и народна посланица Посланичке групе Српска напредна странка Студенка Ковачевић.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 14. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 13. јуна, Народна скупштина наставила је и завршила заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 15. јуна, Народна скупштина је започела претрес у појединостима о 1. тачки дневног реда - Предлогу закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи.

Седници је присуствовао представник предлагача, министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић.

Пошто је Народна скупштина обавила јединствени претрес о тачкама од 10. до 14. дневног реда, председница Народне скупштине Маја Гојковић одредила је петак, 15. јун, са почетком у 14.00 часова, као Дан за гласање о тачкама од 10. до 14. дневног реда Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, односно о Предлогу закона о потврђивању Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти, Предлогу за избор гувернера Народне банке Србије, Предлогу за избор вицегувернера Народне банке Србије, избору чланова Одбора Агенције за борбу против корупције и Предлогу одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства.

Дан за гласање о тачкама 10 - 14. дневног реда

У Дану за гласање, Народна скупштина је усвојила Предлог закона о потврђивању Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти, који је поднела Влада.

У Дану за гласање, Народна скупштина је изабрала др Јоргованку Табаковић за гувернера Народне банке Србије, на предлог председника Републике Србије, као и Жељка Јовића за вицегувернера Народне банке Србије, на предлог гувернера Народне банке Србије.

Народна скупштина је, у Дану за гласање, изабрала два члана Одбора Агенције за борбу против корупције: Јанка Лазаревића, на предлог Заштитника грађана и Живојина Ракочевића, на предлог Удружења новинара Србије (УНС) и Независног удружења новинара Србије (НУНС).

Народна скупштина је усвојила и Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства.


До краја дана, Народна скупштина водила је претрес у појединостима о 1. тачки дневног реда.

Четвртог дана рада, 18.јуна, Народна скупштина наставила је и до краја дана водила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи.

Петог дана рада, 19. јуна, пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Ђорђе Вукадиновић, Александар Стевановић, Мирослав Алексић, др Ана Стевановић, Мариника Тепић, Марија Јањушевић, мр Александра Јерков, Маријан Ристичевић, др Даница Буквић, Александар Шешељ и Миодраг Линта затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина је наставила и до краја дана закључила претрес у појединостима о тачкама од 1. до 9. дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу, у начелу и у појединостима, о тачкама од 1. до 9. дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић, одредио је среду, 20. јун, у 10.00 часова, као Дан за гласање о тачкама 1. до 9. дневног реда Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву.

Дан за гласање о тачкама 1 - 9. дневног реда

У Дану за гласање, 20. јуна, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, Предлог закона о измени и допуни Закона о државној управи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама и Предлог закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које је поднела Влада.

Народна скупштина је усвојила и Предлог закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина, Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина и Предлог закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама, које је поднела Влада.

У Дану за гласање, већином гласова народних посланика усвојен је и Предлог закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије, који су поднели народни посланици Студенка Ковачевић, Милетић Михајловић, др Дарко Лакетић и мр Дејан Раденковић.

Председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Ђорђе Милићевић поздравио је у име народних посланика и своје име, групу деце, припадника српске националне мањине из Пакраца и Карловачке жупаније, који су током посете Народној скупштини, део седнице Народне скупштине пратили са галерије Велике сале.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током заседања и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:


1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, у целини


2. Предлог закона о измени и допуни Закона о државној управи, у целини


3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама, у целини


4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама, у целини


5. Предлог закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама, у целиникоје је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у целини


6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина, у целини


7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина, у целини


8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама, у целини


9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије, у целини


Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић закључио је Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву.


Видео (22)

Уторак, 12. јун 2018. | Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.06.2018. (I)

Уторак, 12. јун 2018. | Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.06.2018. (II)

Уторак, 12. јун 2018. | Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.06.2018. (III)

Уторак, 12. јун 2018. | Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.06.2018. (IV)

Среда, 13. јун 2018. | наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.06.2018. (I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 17


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
субота, 25. март
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја