Петак, 13. јул 2007. - Понедељак, 23. јул 2007.

Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2007. години

За Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2007. години, које је председник Народне скупштине Оливер Дулић сазвао, на Захтев 117 народних посланика, за петак, 13. јул, са почетком у 11 часова, одређен је следећи дневни ред:1. Предлог закона о потврђивању Споразума о успостављању специфичних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске, који је поднела Влада,2. Предлог закона о потврђивању Европске повеље о локалној самоуправи, који је поднела Влада,3. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму и финансирању између KFW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије „Рехабилитација локалног система грејања у Србији-фаза III“, који је поднела Влада,4. Предлог закона о потврђивању Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи, који је поднела Влада,5. Предлог закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама Међународне конвенције о упрошћавању и усклађивању царинских поступака, који је поднела Влада На почетку рада, 16. јула, Народна скупштина је, на предлог Административног одбора, констатовала да је престао мандат, пре истека времена на које је изабрана, народном посланику Андреи Галго-Ференци изабраној са Изборне листе Савез војвођанских Мађара - Јожеф Каса, даном подношења оставке.За Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2007. години, које је председник Народне скупштине Оливер Дулић сазвао, на Захтев 117 народних посланика, за петак, 13. јул, са почетком у 11 часова, одређен је следећи дневни ред:

1. Предлог закона о потврђивању Споразума о успостављању специфичних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске, који је поднела Влада,

2. Предлог закона о потврђивању Европске повеље о локалној самоуправи, који је поднела Влада,

3. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму и финансирању између KFW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије „Рехабилитација локалног система грејања у Србији-фаза III“, који је поднела Влада,

4. Предлог закона о потврђивању Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи, који је поднела Влада,

5. Предлог закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама Међународне конвенције о упрошћавању и усклађивању царинских поступака, који је поднела Влада

На почетку рада, 16. јула, Народна скупштина је, на предлог Административног одбора, констатовала да је престао мандат, пре истека времена на које је изабрана, народном посланику Андреи Галго-Ференци изабраној са Изборне листе Савез војвођанских Мађара - Јожеф Каса, даном подношења оставке.

У наставку рада, Народна скупштина обавила је јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске. У име Владе Републике Србије, Предлог закона образложио је министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић.

Народна скупштина започела је јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Европске повеље о локалној самоуправи.

Трећег дана рада, 17. јула, Народна скупштина је обавила јединстевени претрес о Предлогу закона о потврђивању Европске повеље о локалној самоуправи и о Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму и финансирању између KFW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије „Рехабилитација локалног система грејања у Србији“–фаза III.

Народна скупштина је на почетку четвртог дана рада, 18. јула. констатовала потврђивање мандата народној посланици Елвири Ковач, изабраној са Изборне листе Савез војвођанских Мађара – Јожеф Каса.


На почетку јединственог претреса о Предлогу закона о потврђивању Конвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи, народним посланицима се обратио министар унутрашњих послова Драган Јочић. Он је истакао да Конвенција даје правни оквир за заједнички рад земаља потписница на пословима сузбијања свих облика криминала. Поред оперативне сарадње полиција земаља региона, потврђивањем овог акта ће се обезбедити и правно ускладити и прекогранична сарадња у сузбијању организованог и свих других видова криминала.

Народна скупштина је, у наставку рада, обавила јединствени претрес о овом законском предлогу.


Дан за гласање


Петог дана рада, 23. јула, Народна скупштина је наставила рад јединственим претресом о Предлогу закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама Међународне конвенције о упрошћавању и усклађивању царинских поступака.

Пошто је министар финансија др Мирко Цветковић дао уводне напомене о потреби потврђивања Протокола, Народна скупштина је обавила претрес о Предлогу закона.

Народна скупштина је по хитном поступку у дневни ред ове седнице уврстила разматрање предлога одлука о престанку дужности носилаца правосудних функција, које је поднео Одбор за правосуђе и управу.

Народна скупштина је обавила јединствени претрес о предлозима одлука о престанку дужности Републичком јавном тужиоцу, о разрешењу дужности заменика Републичког јавног тужиоца, о престанку дужности носиоцима јавнотужилачких функција и о престанку дужности заменицима јавних тужилаца.

Председник Народне скупштине Оливер Дулић је одредио Дан за гласање одмах по завршетку расправе о свим тачкама дневног реда седнице.

У Дану за гласање Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о потврђивању Споразума о успостављању специјалних паралелних односа Републике Србије и Републике Српске, Европске повеље о локалној самоуправи, Споразума о зајму и финансирању између KFW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије „Рехабилитација локалног система грејања у Србији-фаза III“, Конвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи и Протокола о изменама и допунама Међународне конвенције о упрошћавању и усклађивању царинских поступака.

У наставку рада Народна скупштина је усвојила предлоге одлука о престанку дужности Републичком јавном тужиоцу, о разрешењу дужности заменика Републичког јавног тужиоца, о престанку дужности носиоцима јавнотужилачких функција и о престанку дужности заменицима јавних тужилаца.

Народна скупштина је на седници Трећег ванредног заседања Народне скупштине, одржаној 29. јуна изабрала за Заштитника грађана Сашу Јанковића, дипломираног правника из Београда.

Заштитник грађана Саша Јанковић, је на овој седнице, положио заклетву пред Народном скупштином и потписао њен текст.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима , председник Дулић је закључио Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2007. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
петак, 9. јун
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја