Понедељак, 25. септембар 2006. - Четвртак, 28. септембар 2006.

Седмо ванредно заседање Народне скупштине републике Србије у 2006.години

Председник Народне скупштине Републике Србије Предраг Марковић сазвао је, на захтев Владе, Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије за понедељак, 25. септембар 2006. године, са почетком у 12 часова.Председник Народне скупштине Републике Србије Предраг Марковић сазвао је, на захтев Владе, Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије за понедељак, 25. септембар 2006. године, са почетком у 12 часова.

У захтеву за одржавање седнице, Влада је утврдила следећи дневни ред:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему,

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Буџету Републике Србије за 2006.
годину, са предлозима одлука о давању сагласности на:

а) Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање запослених у 2006. годину,
б) Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника за 2006. годину,
в) Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности за 2006. годину,
г) Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког завода за здравствено
осигурање за 2006. годину,
д) Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за
запошљавање за 2006. годину.

Првог дана рада, на почетку начелног претреса о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, народним посланицима обратио се министар финансија Млађан Динкић.

Представљајући предложене измене Закона, истакао је да се уводи вишегодишње планирање буџета због примене Националног инвестиционог плана који ће се реализовати од 2006. до 2011. године. Циљ измена је да се наменски опредељена средства не могу преусмерити за друге потребе., Министар финансија је најавио увођење интерне ревизије и контроле у систему јавних финансија које ће се односити како на директне, тако и на индиректне кориснике. Једна од предложених новина је и што се први пут уводи кривично дело за ненаменско трошење буџетских средстава.Кључне промене буџетског система омогућиће увођење појачане контроле употребе буџетских средстава, закључио је Динкић.

На крају преподневног рада окончана је расправа у начелу о првој тачки дневног реда и отворен начелни и јединствени претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о Буџету Републике Србије за 2006. годину и о предлозима одлука о давању сагласности.

У поподневном делу седнице народним посланицима се, поводом ребаланса овогодишњег Буџета, поново, у име предлагача, обратио министар финансија Млађан Динкић. Образлажући предложене измене Закона о Буџету за ову годину, истакао је да се Србија први пут налази у ситуацији да има преко две милијарде евра вишка на свом рачуну и да је Влада због тога донела одлуку да се кроз ребаланс буџета омогући инвестирање кроз пројекте Националног инвестиционог плана.

Он је изјавио да ће Србија у наредном периоду имати стабилан буџет, чији ће значајан део чинити капиталне инвестиције које би требало да утичу на повећање привредног развоја и запослености, одржавање високог привредног раста и равномеран регионални развој. Посебно је истакао да ће капитални расходи у ребалансу бити повећани за три пута и износиће 12 одсто буџетских средстава.

Динкић је такође нагласио да је буџет Србије, по први пут више развојни, него социјални, јер у њему не доминирају трошкови за плате и социјална давања, већ његов значајан део чине капитални расходи.

До краја првог дана рада, Народна скупштина завршила је јединствен начелни претрес друге тачке дневног реда.

Другога дана рада (27. септембар), Народна скупштина обавила је претрес у појединостима Предлога закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему.

Пошто су народни посланици окончали претрес Предлога закона у начелу и у појединостима, председник Народне скупштине Предраг Марковић је закључио да ће Народна скупштина у дану за гласање одлучивати о Предлогу закона у начелу, у појединостима и у целини.

Трећег дана рада (28. септембар), Народна скупштина обавила је претрес у појединостима Предлога закона о изменама и допунама Закона о Буџету Републике Србије за 2006. годину.

Пошто су народни посланици окончали претрес Предлога закона у начелу и у појединостима, председник Народне скупштине Предраг Марковић је одредио 28. септембар 2006. године као Дан за гласање о тачкама дневног реда седнице Седмог ванредног заседања Народне скупштине.

У Дану за гласање , Народна скупштина је са 128 гласова усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему у целини.

У Дану за гласање, Народна скупштина је са 131 гласo м усвојила Предлог закона о изменама и допунама Закона о Буџету Републике Србије за 2006. годину у целини, са предлозима о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама финансијских планова то: Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности, Републичког фонда за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање, за 2006. годину, које је поднела Влада Републике Србије.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свиха тач а к а дневног реда ове седнице и одлучивање о њима , председник Марковић је закључио седницу Седмог ванредно г заседањ а Народне скупштине Републике Србије у 2006. години.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2