27. фебруар 2012. Седница Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години

27. фебруар 2012. Седница Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години

Понедељак, 27. фебруар 2012.

Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2012. години

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић Дејановић сазвала је, на захтев Владе Републике Србије, Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2012. години, за понедељак, 27. фебруар 2012. године, са почетком у 10.30 часова.


У Захтеву за одржавање ванредног заседања одређен је дневни ред:

1. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe General Banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam, Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd и Aик банке а.д. Ниш по задужењу Галенике а.д. Београд;

2. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Комерцијалне банке а.д. Београд по задужењу Акционарског друштва за ваздушни саобраћај „ЈАТ Airways" а.д. Београд;

3. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Unicredit Srbija a.d. Beograd за изградњу Aнекса хангара 2, довођење у радну функцију одржавања и оправке за већ освојени тип авиона Boeing 737 NG и опремање у циљу освајања одржавања и оправке авиона типа Airbus 320 по задужењу „JAT-Tehnika" д.о.о. Београд;

4. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Hypo Alpe-Adria bank a.d. Beograd и Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd за измиривање обавеза
Грађевинске дирекције Србије д.о.о. Београд, по основу Уговора о кредиту за изградњу стамбено-пословних објеката на локацији касарне „Степа Степановић" у Београду;

5. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Japan International Cooperation Agency по задужењу Jавног предузећа „Eлектропривреда Србије", Београд;

6. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке „Град Београд мост на Сави/А, Град Београд мост на Сави/Б и прилазни путеви";

7. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (ЕПС пројекат за мале хидроелектране) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој;

8. Предлог закона о потврђивању Оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије;

9. Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за прву фазу Пакет пројекта КOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECTS између Владе Републике Србије као зајмопримца и Кинеске Еxport-Import банке као зајмодавца;

10. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Републике Азербејџан као зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг-Бољковци, Бољковци-Таково и Таково-Прељина аутопута Е-763 у Републици Србији;

11. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Народне банке Србије „Апекс зајам за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације II/Ц";

12. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора (Унапређење објеката правосудних органа) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке;

13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Јапана у вези са Пројектом за изградњу постројења за одсумпоравање за термоелектрану „Никола Тесла";

14. Предлог закона о потврђивању Споразума о економској и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан;

15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске организације за нуклеарна истраживања (ЦЕРН) у вези са давањем статуса придруженог чланства као етапе која претходи чланству у ЦЕРН-у;

16. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе о финансирању пројекта „Образовање за социјалну инклузију";

17. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у Акционом програму за целоживотно учење (2007-2013);

18. Предлог закона о потврђивању амандмана на чл. 1. и 18. Споразума о оснивању Европске банке за обнову и развој;

19. Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације;

20. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области поморског саобраћаја;

21. Предлог закона о потврђивању Протокола о дуготрајним органским загађујућим супстанцама уз Конвенцију о прекограничном загађивању ваздуха на великим удаљеностима из 1979. године;

22. Предлог закона о потврђивању Протокола о тешким металима уз Конвенцију о прекограничном загађивању ваздуха на великим удаљеностима из 1979. године;

23. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске уније о успостављању оквира за учешће Републике Србије у операцијама Европске уније за управљање кризама, са изјавама Републике Србије и држава чланица Европске уније о одрицању од тужби;

24. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске уније о безбедносним процедурама за размену и заштиту тајних података;


25. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о сарадњи и узајамној помоћи у ванредним ситуацијама;

26. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о међусобној заштити поверљивих информација и материјала размењених у оквиру сарадње у области војне индустрије и

27. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области одбране.

Народна скупштина је, већином гласова народних посланика, одлучила да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама од 1. до 13. дневног реда седнице и заједнички јединствени претрес о тачкама од 14. до 27. дневног реда седнице.

До краја дана, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес и заједнички јединствени претрес о свим тачкама дневног реда.

Другог дана рада, 29. фебруара, Народна скупштина водила је и закључила претрес у појединостима о тачкама 1, 2, 3, 4 и 5 дневног реда овог заседања.
Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда, потпредседница Народне скупштине Републике Србије Гордана Чомић одредила је среду, 29. фебруар, са почетком у 17 часова, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2012. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 29. фебруара, Народна скупштина већином гласова народних посланика усвојила је свих 27 предлога закона из дневног реда овог заседања.
Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председница Народне скупштине проф. др Славица Ђукић-Дејановић закључила је Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2012. години.


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31