Понедељак, 19. април 2021.

Девета седницa Oдбора за европске интеграције

На седници Одбора за европске интеграције, одржаној 19. априла, чланови Одбора разматрали су Предлог закона о електронском фактурисању, који је поднела Влада.


Предлог закона образложила је Славица Савичић, државни секретар у Министарству финансија.

Овим законом уређују се издавање, слање, пријем, обрада, чување садржина и елементи електронских фактура, у трансакцијама између субјеката јавног сектора, између субјеката приватног сектора, односно између субјеката приватног и субјеката јавног сектора и друга питања која су од значаја за електронско фактурисање.

Успостављање видљивости биће постигнуто фазним увођењем обавезног, а у појединим случајевима факултативног режима издавања електронских фактура, као и увођењем обавезног режима електронског евидентирања oбрaчунa пoрeзa нa дoдaту врeднoст у систему електронског фактурисања.

Кроз прописивање обавезе електронског евидентирања у систему електронских фактура постаће видљива свака обавеза обрачунавања пореза на додату вредност, што омогућава контролу и увид у оне трансакције у погледу којих не постоји обавеза електронског фактурисања. На тај начин, значајно ће се допринети умањењу јаза код пореза на додату вредност и умањењу ризика од пореске евазије, као и повећању успешности наплате пореза.

Увођење електронских фактура у законодавни оквир, као изабрана опција, неопходно је ради хармонизације прописа Републике Србије са правним тековинама Европске уније, што представља обавезу Републике Србије према ССП. Такође, увођењем електронских фактура доприноси се борби против сиве економије, смањењу пореског јаза, олакшава се рад Пореске управе, унапређује се заштита животне средине кроз смањење коришћења папирних фактура, доприноси се убрзању пословних процеса, као и већој транспарентности и оперативности корисника.

Предметном променом постићи ће се већа уштеда трошкова и времена током обраде електронских фактура, правна сигурност кроз борбу против сиве економије, али и већа заштита животне средине кроз мање коришћење папирних фактура.

Чланови Одбора су једногласно прихватили Предлог закона о електронском фактурисању, у начелу.

Седници је председавала председница Одбора Елвира Ковач, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова: Милан Илић, Љиљана Малушић, Горан Милић, Дубравка Филиповски, Виктор Јевтовић, Ана Миљанић, Станислава Јаношевић, Дијана Радовић, Предраг Рајић, др Муамер Бачевац, Милан Радин, Немања Јоксимовић, Весна Марковић и Ана Пешић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Понедељак, 19. април 2021. | Девета седница Одбора за европске интеграције 19.04.2021.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5