21. септембар 2018. Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

21. септембар 2018. Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

Петак, 21. септембар 2018.

Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић сазвала је, на захтев 157 народна посланика, Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, за петак, 21. септембар 2018. године, са почетком у 10.00 часова.


Народни посланици утврдили су следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је поднела Влада;
 2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о потврђивању Хонгконшке међународне конвенције о безбедном и еколошки прихватљивом рециклирању бродова, 2009, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о размени и узајамној заштити тајних података, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 1/2018 о измени Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о дефиницији појма „производи са пореклом“ и методама администрaтивне сарадње и Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 2/2018 о измени Анекса IV Споразума о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о олакшавању трговине, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о потврђивању Додатног протокола 5 уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи и Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2015 усвојене 26. новембра 2015. о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013, у вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом“ и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3, усвојене 20. новембра 2013. године, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Сан Марино о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о потврђивању Протокола I Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске и Протокола III о трговини услугама Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о сарадњи у области одбране, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима од 20. априла 1959. године, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о екстрадицији од 13. децембра 1957. године, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити улагања, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о трансферу осуђених лица, који је поднела Влада;
 18. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о пружању правне помоћи у кривичним стварима, који је поднела Влада;
 19. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о изручењу, који је поднела Влада;
 20. Предлог закона о потврђивању Протокола о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију од 13. октобра 2012. године, који је поднела Влада;
 21. Предлог закона о потврђивању Споразума о економској, трговинској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Државе Катара, који је поднела Влада;
 22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аргентине о трговини и економској сарадњи, који је поднела Влада;
 23. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипра о размени и узајамној заштити тајних података, који је поднела Влада;
 24. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о узајамној заштити размењених тајних података, који је поднела Влада;
 25. Предлог закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о кинематографској копродукцији (ревидирана), који је поднела Влада;
 26. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о трговинско-економској сарадњи, који је поднела Влада;
 27. Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза, који је поднела Влада;
 28. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области туризма, који је поднела Влада;
 29. Предлог закона о потврђивању Протокола из Нагоје о приступу генетичким ресурсима и праведној и једнакој расподели користи које проистичу из њиховог коришћења уз Конвенцију о биолошкој разноврсности, који је поднела Влада;
 30. Предлог закона о потврђивању Мултилатералног споразума земаља Југоисточне Европе о спровођењу Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, који је поднела Влада;
 31. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о међународном друмском превозу, који је поднела Влада
 32. Предлог закона о потврђивању Споразума о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, који је поднела Влада и
 33. Предлог одлуке о избору вицегувернера Народне банке Србије, који је поднела гувернер Народне банке Србије.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

У наставку рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 33. дневног реда седнице, а предложене законе образложили су представници предлагача министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и министар финансија Синиша Мали.

До краја дана, Народна скупштина водила је заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда заседања.

Другог дана рада, 24. септембра, Народна скупштина наставила је и до краја дана закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 33. дневног реда седнице.

Народна скупштина је у току дана, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала престанак мандата, пре истека времена на које је изабран, народном посланику Ивану Манојловићу, даном подношења оставке.

Пошто је Народна скупштина обавила јединствени претрес о тачкама 5. до 33. дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштина проф. др Владимир Маринковић, одредио је уторак, 25. септембар са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о тачкама 5-33. дневног реда Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву.

Дан за гласање о тачкама 5-33. дневног реда седнице

Трећег дана рада, 25. септембра, у Дану за гласање о тачкама 5–33. дневног реда седнице, Народна скупштина усвојила је, већином гласова народних посланика, Предлог закона о потврђивању Хонгконшке међународне конвенције о безбедном и еколошки прихватљивом рециклирању бродова, 2009, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о размени и узајамној заштити тајних података, Предлог закона о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 1/2018 о измени Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о дефиницији појма „производи са пореклом“ и методама администрaтивне сарадње и Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 2/2018 о измени Анекса IV Споразума о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о олакшавању трговине, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша, Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније, Предлог закона о потврђивању Додатног протокола 5 уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи и Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2015 усвојене 26. новембра 2015. о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013, у вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом“ и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3, усвојене 20. новембра 2013. године, Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Сан Марино о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак, Предлог закона о потврђивању Протокола I Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске и Протокола III о трговини услугама Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о сарадњи у области одбране, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима од 20. априла 1959. године, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о екстрадицији од 13. децембра 1957. године, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити улагања, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о трансферу осуђених лица, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о пружању правне помоћи у кривичним стварима, Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о изручењу, Предлог закона о потврђивању Протокола о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију од 13. октобра 2012. године, Предлог закона о потврђивању Споразума о економској, трговинској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Државе Катара, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аргентине о трговини и економској сарадњи, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипра о размени и узајамној заштити тајних података, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о узајамној заштити размењених тајних података, Предлог закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о кинематографској копродукцији (ревидирана), Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о трговинско-економској сарадњи, Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области туризма, Предлог закона о потврђивању Протокола из Нагоје о приступу генетичким ресурсима и праведној и једнакој расподели користи које проистичу из њиховог коришћења уз Конвенцију о биолошкој разноврсности, Предлог закона о потврђивању Мултилатералног споразума земаља Југоисточне Европе о спровођењу Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о међународном друмском превозу и Предлог закона о потврђивању Споразума о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине.

У Дану за гласање Народна скупштина изабрала је, са 135 гласова народних посланика, мр Драгану Станић, на период од четири године, и др Ану Ивковић, на период од три године, за вицегувернере Народне банке Србије.

Резултати гласања:

5. Предлог закона о потврђивању Хонгконшке међународне конвенције о безбедном и еколошки прихватљивом рециклирању бродова, 2009

6. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о размени и узајамној заштити тајних података

7. Предлог закона о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 1/2018 о измени Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о дефиницији појма "производи са пореклом" и методама администрaтивне сарадње и Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 2/2018 о измени Анекса IV Споразума о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о олакшавању трговине

8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша

9. Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније

10. Предлог закона о потврђивању Додатног протокола 5 уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи и Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2015 усвојене 26. новембра 2015. о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013, у вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма "производи са пореклом" и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3, усвојене 20. новембра 2013. године

11. Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Сан Марино о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак

12. Предлог закона о потврђивању Протокола I Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске и Протокола III о трговини услугама Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске

13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о сарадњи у области одбране

14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима од 20. априла 1959. године

15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о екстрадицији од 13. децембра 1957. године

16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити улагања

17. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о трансферу осуђених лица

18. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о пружању правне помоћи у кривичним стварима

19. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о изручењу

20. Предлог закона о потврђивању Протокола о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију од 13. октобра 2012. године

21. Предлог закона о потврђивању Споразума о економској, трговинској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Државе Катара

22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аргентине о трговини и економској сарадњи

23. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипра о размени и узајамној заштити тајних података

24. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о узајамној заштити размењених тајних података

25. Предлог закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о кинематографској копродукцији (ревидирана)

26. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о трговинско-економској сарадњи

27. Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза

28. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области туризма

29. Предлог закона о потврђивању Протокола из Нагоје о приступу генетичким ресурсима и праведној и једнакој расподели користи које проистичу из њиховог коришћења уз Конвенцију о биолошкој разноврсности

30. Предлог закона о потврђивању Мултилатералног споразума земаља Југоисточне Европе о спровођењу Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту

31. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о међународном друмском превозу

32. Предлог закона о потврђивању Споразума о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине

33. Предлог одлуке о избору вицегувернера Народне банке Србије

Четвртог дана рада, 26. септембра, Народна скупштина започела је расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Седници су присуствовали министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и министар финансија Синиша Мали.

Председница Народне скупштине Маја Гојковић поздравила је у своје име, и у име народних посланика, председника Народне скупштине Републике Српске Недељка Чубриловића и чланове делегације, који су бораве у званичној посети Народној скупштини.

До краја дана народни посланици водили су расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Петог дана рада, 27. септембра 2018. године, а пре преласка на рад по дневном реду заседања, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александар Шешељ, Славиша Ристић, Милија Милетић, Јован Јовановић, Олена Папуга, Марија Јањушевић, Татјана Мацура, Неђо Јовановић, Саша Радуловић, Горан Ћирић и Александар Марковић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина наставила је расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Током седнице, Народна скупштина је, на основу Одлуке Републичке изборне комисије и Извештаја Одбора за административно-буџетска и мандатно–имунитетска питања, констатовала потврђивање мандата народној посланици Александри Јевтић, изабраној са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, која је затим положила заклетву.

До краја дана народни посланици водили су расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Шестог дана рада, 28. септембра, Народна скупштина наставила је и до краја дана закључила расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

До краја дана, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима и о тачкама 3. и 4. односно о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о високом образовању и Предлогу закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање.

Пошто је Народна скупштина обавила претрес у начелу и појединостима о свим тачкама дневног реда, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић, одредио је суботу, 29. септембар, са почетком у 10 часова, као Дан за гласање о тачкама 1. до 4. дневног реда Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву.

Дан за гласање

У Дану за гласање о тачкама 1. до 4. дневног реда Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, народни посланици усвојили су већином гласова Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању и посебно одлучила да постоје нарочито оправдани разлози за ступање Закона на снагу у року краћем од осам дана, од дана његовог објављивања.

На седници су већином гласова усвојени и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, за који је такође посебно одлучено да постоји нарочито оправдани разлози за ступање Закона на снагу у року краћем од осам дана, од дана његовог објављивања.

Народни посланици су већином гласова усвојили и Предлог закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, у целини

2. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, у целини

4. Предлог закона о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање, у целини

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић закључио је Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву.


Видео (22)

Петак, 21. септембар 2018. | Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.09.2018.(I)

Петак, 21. септембар 2018. | Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.09.2018.(II)

Петак, 21. септембар 2018. | Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.09.2018.(III)

Петак, 21. септембар 2018. | Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.09.2018.(IV)

Понедељак, 24. септембар 2018. | наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.09.2018.(I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 17


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2