Четвртак, 27. септембар 2007.

Сазвана Прва седница Другог редовног заседања

Председник Народне скупштине Републике Србије Оливер Дулић сазвао је Прву седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години за понедељак, 1. октобар, са почетком у 10 часова.Председник Народне скупштине Републике Србије Оливер Дулић сазвао је Прву седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години за понедељак, 1. октобар, са почетком у 10 часова.

Председник Дулић је предложио да се на седници разматрају Предлог одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, предлози закона о изменама и допунама Закона о Влади, Закона о државној управи и Закона о државним и другим празницима у Републици Србији, као и о допуни Закона о платама државних службеника и намештеника, које је поднела Влада.

У предложени дневни ред председник је уврстио предлоге закона о државном печату Републике Србије, о печату државних и других органа , као и предлоге закона о изменама и допунама Закона о осигурању и Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, које је поднела Влада.

Народна скупштина ће такође разматрати предлоге закона о потврђивању конвенција Уједињених нација о борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно у Африци и о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, затим о потврђивању Оквирне конвенције о заштити и одрживом развоју Карпата, Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта и Конвенције о очувању миграторних врста дивљих животиња, које је поднела Влада.

Поред тога, у предложени дневни ред ове седнице увршћено је разматрање предлога закона о потврђивању споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, између Савета министара Србије и Црне Горе, Владе Републике Мађарске и Владе Румуније о тачки сусрета државних граница између Србије и Црне Горе, Републике Мађарске и Румуније, која је обележена тромеђном граничном ознаком и њеном одржавању, између Владе Републике Србије и влада земаља република Бенелукса о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Француске о враћању и прихватању лица у нерегуларној ситуацији, са Протоколом, каo и о потврђивању Додатног протокола уз Кривичноправну конвенцију о корупцији и Грађанскоправне конвенције о корупцији, које је поднела Влада.

Народна скупштина ће разматрати предлоге закона о потврђивању Оквирног уговора о зајму закљученог између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе, Споразума о трговини и економској сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Индије и Уговора између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Индије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину, које је поднела Влада.

Такође ће се разматрати предлози закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима, између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о узајамној помоћи у царинским питањима, као и Уговора о гаранцији (Железнице Србије-Возна средстава између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој), које је поднела Влада.

Народна скупштина ће на овој седници разматрати предлоге закона о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке –Пројекат обнове железница II, Споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у Југоисточној Европи, као и о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) и Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза, које је поднела Влада

Разматраће се и предлози одлука о давању сагласности на акта Повереника за информације од јавног значаја и Заштитника грађана.

Седница ће се одржати у згради Народне скупштине Републике Србије у Београду, Улица краља Милана број 14.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5